Arvio: Unoh­tu­ma­ton sa­tu­met­sän val­loi­tus — Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin suur­mu­si­kaa­li on voi­man­näyt­tö, josta pu­hu­taan pitkään

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Naton mii­nan­tor­jun­ta-alus­osas­to vie­rai­lee Turussa ja har­joit­te­lee vie­rai­lun päät­teek­si Me­ri­voi­mien kanssa

Kuvassa Suomen merivoimien Katanpää-luokan miinantorjunta-aluksia, jotka ovat mukana Saaristomeren harjoituksissa.
Kuvassa Suomen merivoimien Katanpää-luokan miinantorjunta-aluksia, jotka ovat mukana Saaristomeren harjoituksissa.
Kuva: Puolustusvoimat

Naton miinantorjunta-alusosasto aloittaa maanantain vierailunsa Turussa. Vierailu Turussa päättyy keskiviikkona. Sen jälkeen Naton alusosasto osallistuu Rannikkolaivaston johtamaan harjoitukseen Saaristomerellä.

Harjoitus  painottuu miinantorjuntaan ja merimiestaitoon, ja sen tavoitteena on harjaannuttaa osallistujia toimimaan monikansallisessa ympäristössä. Suomesta harjoitukseen osallistuvat Rannikkolaivaston Katanpää-luokan miinantorjunta-alukset Purunpää ja Vahterpää sekä 4. Miinantorjuntalaivueen johtoporras.

Naton miinantorjunta-alusosastosta Turkuun saapuu kolme alusta, jotka ovat latvialainen LVNS Virsaitis, virolainen ENS Sakala ja hollantilainen HNLMS Schiedam. Alukset eivät ole yleisölle nähtävillä.

Harjoitus tukee samalla Katanpää-luokan alusten tämänvuotisen NRF-valmiusjakson toimeenpanoa.

– Vuoden 2022 NRF-valmiusjaksolle on suunniteltu muun muassa osallistuminen kesän BALTOPS-harjoitukseen. Siihen osallistuvalle miinantorjunta-alus Purunpäälle yhteistoiminnan hiominen näiden alusten kanssa tällä viikolla on tehokasta valmistautumista tulevaan, sanoo Rannikkolaivaston esikuntapäällikkö, komentaja Mikko Villikari.

Saaristomerellä järjestettävä PASSEX-harjoitus on hyväksytty Puolustusministeriössä Puolustusvoimien vuoden 2022 kansainväliseksi harjoitukseksi.