Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Poronliha
Tiesitkö, että suomalainen poronliha on saanut nimisuojamerkinnän, kuten samppanja ja parmankinkku?
Mainos Paliskuntain yhdistys

Tie­sit­kö, että suo­ma­lai­nen po­ron­li­ha on saanut ni­mi­suo­ja­mer­kin­nän, kuten samp­pan­ja ja par­man­kink­ku?

29.05.2023 06:00
Koparakeiton valmistamiseen tarvitaan juuriharjaa ja aikaa – mielipiteet jakavaa herkkua pääsee maistamaan lankalauantaina Savukoskella

Ko­pa­ra­kei­ton val­mis­ta­mi­seen tar­vi­taan juu­ri­har­jaa ja aikaa – mie­li­pi­teet jakavaa herkkua pääsee mais­ta­maan lan­ka­lauan­tai­na Sa­vu­kos­kel­la

06.04.2023 17:30
Tilaajille
Porotalouden kannattavuudessa pientä nousua – yrittäjän tuntipalkka jää silti 5,70 euroon

Po­ro­ta­lou­den kan­nat­ta­vuu­des­sa pientä nousua – y­rit­tä­jän tun­ti­palk­ka jää silti 5,70 euroon

04.04.2023 10:53 14
Tilaajille
Sodankyläläinen Aarne Karppinen ajaa viikosta toiseen poronlihaa suomalaisten pakastimiin – Hyppäsimme pakun kyytiin, kun yli tuhat kiloa jäädytettyä lihaa matkasi kohti etelää

So­dan­ky­lä­läi­nen Aarne Karp­pi­nen ajaa vii­kos­ta toiseen po­ron­li­haa suo­ma­lais­ten pa­kas­ti­miin – Hyp­pä­sim­me pakun kyy­tiin, kun yli tuhat kiloa jää­dy­tet­tyä lihaa matkasi kohti etelää

18.11.2022 13:00 8
Tilaajille
Kemiläinen Jarmo Kehusmaa kuivaa lihat kaupunkiympäristössä. Vielä ei ole liian myöhäistä laittaa lihat seinustalle

Ke­mi­läi­nen Jarmo Ke­hus­maa kuivaa lihat kau­pun­kiym­pä­ris­tös­sä. Vielä ei ole liian myö­häis­tä laittaa lihat sei­nus­tal­le

23.03.2022 15:40
Siperian poroa voi tuoda Venäjältä Suomeen edelleen ongelmitta, mutta Lapin Liha lopetti sen tuonnin Ukrainan sodan alettua

Si­pe­rian poroa voi tuoda Ve­nä­jäl­tä Suomeen edel­leen on­gel­mit­ta, mutta Lapin Liha lopetti sen tuonnin Uk­rai­nan sodan alettua

21.03.2022 09:50 30
Tilaajille
Päiväkirja: Naistenpäivänä nostetaan sydämet ulos
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Nais­ten­päi­vä­nä nos­te­taan sydämet ulos

08.03.2022 07:00
Tilaajille
Anne Ollila on porotalouden suorasukainen keulakuva – "Pohjoisessa ei ole tilaa kaikille"

Anne Ollila on po­ro­ta­lou­den suo­ra­su­kai­nen keu­la­ku­va – "Poh­joi­ses­sa ei ole tilaa kai­kil­le"

11.09.2021 11:02 34
Tilaajille
Rovaniemen kaupoista ostellaan jatkossakin syksyisin poronlihaa Säteilyturvakeskuksen mittauksia varten

Ro­va­nie­men kau­pois­ta os­tel­laan jat­kos­sa­kin syk­syi­sin po­ron­li­haa Sä­tei­ly­tur­va­kes­kuk­sen mit­tauk­sia varten

21.01.2021 18:30 1
Tilaajille
Lapin Marjat ja Gourmetkokit pystyttivät Sodankylän Sattaseen kylän ensimmäisen tehtaan

Lapin Marjat ja Gour­met­ko­kit pys­tyt­ti­vät So­dan­ky­län Sat­ta­seen kylän en­sim­mäi­sen tehtaan

05.01.2021 07:01 6
Tilaajille
Jäisestä lihasta vuoltu käristys oli aikoinaan poronhoitajien pikaruokaa – Aanarin keittiömestari Heikki Nikula antaa ohjeet oikeaoppiseen poronkäristykseen

Jäi­ses­tä lihasta vuoltu kä­ris­tys oli ai­koi­naan po­ron­hoi­ta­jien pi­ka­ruo­kaa – Aanarin keit­tiö­mes­ta­ri Heikki Nikula antaa ohjeet oi­keaop­pi­seen po­ron­kä­ris­tyk­seen

31.12.2020 07:00 9
Tilaajille
Poronfilee jäi keväällä hotellin varastoon – matkailu vaikuttaa poronlihan menekkiin

Po­ron­fi­lee jäi ke­vääl­lä ho­tel­lin va­ras­toon – mat­kai­lu vai­kut­taa po­ron­li­han me­nek­kiin

14.09.2020 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Onko ny­ky­po­ron­hoi­to eläin­rääk­käys­tä?

18.05.2020 22:07
Tilaajille
Ravintoloille myyvien poronliha jäi kynsiin – poronliha kaipaa verkkoon yhä markkinointia ja yhteistä tarinaa

Ra­vin­to­loil­le myyvien po­ron­li­ha jäi kynsiin – po­ron­li­ha kaipaa verk­koon yhä mark­ki­noin­tia ja yh­teis­tä tarinaa

15.04.2020 06:30
Tilaajille
Rovaniemelle avataan lihajalostamo, jossa älylinjasto ohjaa lihanleikkaajia – leikkaamo voi käsitellä jopa 2 000 poronruhoa päivässä

Ro­va­nie­mel­le avataan li­ha­ja­los­ta­mo, jossa äly­lin­jas­to ohjaa li­han­leik­kaa­jia – leik­kaa­mo voi kä­si­tel­lä jopa 2 000 po­ron­ru­hoa päi­väs­sä

10.03.2020 06:00
Tilaajille
Poroa palasiksi puukolla

Poroa pa­la­sik­si puu­kol­la

27.01.2020 14:28
Tilaajille
Useimmille poro ei ole enää Petteri Punakuono – lue jutustamme, mitkä lappilaisherkut ovat matkailijoiden suosikkeja

Useim­mil­le poro ei ole enää Petteri Pu­na­kuo­no – lue ju­tus­tam­me, mitkä lap­pi­lais­her­kut ovat mat­kai­li­joi­den suo­sik­ke­ja

28.11.2019 09:22
Tilaajille
Poronlihan kauppa käynnistyy hitaasti – isojen ostajien nihkeys yllätti osan tuottajista

Po­ron­li­han kauppa käyn­nis­tyy hi­taas­ti – isojen os­ta­jien nihkeys yllätti osan tuot­ta­jis­ta

21.10.2019 18:51
Tilaajille