Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Porojen ruokinta
Porojen ruokkiminen jäälle  on kiellettyä Inarissa, Utsjoella ja Enontekiöllä – ruokintaa valvotaan, määräysten rikkomisesta ilmoitetaan poliisille

Porojen ruok­ki­mi­nen jäälle on kiel­let­tyä Ina­ris­sa, Uts­joel­la ja Enon­te­kiöl­lä – ruo­kin­taa val­vo­taan, mää­räys­ten rik­ko­mi­ses­ta il­moi­te­taan po­lii­sil­le

04.11.2020 13:26 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Onko ny­ky­po­ron­hoi­to eläin­rääk­käys­tä?

18.05.2020 22:07
Tilaajille
Lukijalta: Puhdas vesi on elämän lähde
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Puhdas vesi on elämän lähde

12.05.2020 13:57
Tilaajille
Lukijalta: Porolukuun on pakko puuttua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Po­ro­lu­kuun on pakko puuttua

09.03.2020 18:56
Tilaajille
Tutkimus: poroja on ruokittu ainakin 800 vuoden ajan: "Ruokinta saattoi liittyä myös porojen taamomiseen"

Tut­ki­mus: poroja on ruo­kit­tu ainakin 800 vuoden ajan: "Ruo­kin­ta saattoi liittyä myös porojen taa­mo­mi­seen"

09.01.2020 13:35
Lukijalta: Kyllä poro tietää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kyllä poro tietää

20.11.2019 10:50
Tilaajille