Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Puhdas vesi on elämän lähde

Uutiset ovat kertoneet mittavasta porojen talviruokinnasta Inarijärven jäällä. Lisärehun kylväminen jäälle aiheuttaa jäiden sulaessa kuormitusta veden puhtauteen. Tekijät ovat vedonneet luonnonolosuhteisiin ja elinkeinon vaikeuksiin. Kukaan ei kiellä poikkeuksellisten sääolosuhteiden ja lumitalven tuomia lisähaasteita. Määräysten rikkomukset, jotka vaarantavat veden puhtauden, eivät voi missään tilanteessa olla ratkaisuja elinkeinon vaikeuksiin.

Viranomaistahokin kuulostaa huolestuttavan hampaattomalta. Ikään kuin jotakin vielä odoteltaisiin. Huolestuttavinta on tekijöiden suhtautuminen asiaan. Saa vaikutelman, että näin voidaan tehdä ja näin on toimittu jo pidemmän aikaa. Muualtakin on samaisesta vuosien varrella kuultu. Kummallista, jos tähän ei ole puututtu? Nyt viimeistään pitää jäälle ruokkiminen lopettaa ja jäljet siivota. Asia pitää tehdä porotaloudelle selväksi niin kunnan ja ympäristöviranomaisten kuin Paliskuntain yhdistyksenkin taholta.