Ympäristövaikutukset
Jo toinen pohjoisen kolmesta isosta selluhankkeesta sai tarvitsemansa ympäristöluvan

Jo toinen poh­joi­sen kol­mes­ta isosta sel­lu­hank­kees­ta sai tar­vit­se­man­sa ym­pä­ris­tö­lu­van

15.07.2020 16:17 3
Tilaajille
Outokumpu varautuu Kemin kaivoksen laajentamiseen – edellinen laajennus näkyy ikivanhana suolavetenä Ruonaojassa

Ou­to­kum­pu va­rau­tuu Kemin kai­vok­sen laa­jen­ta­mi­seen – edel­li­nen laa­jen­nus näkyy iki­van­ha­na suo­la­ve­te­nä Ruo­nao­jas­sa

03.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Puhdas vesi on elämän lähde
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Puhdas vesi on elämän lähde

12.05.2020 13:57 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Riku Mäenpää

Lu­ki­jal­ta: Sie­ri­län ra­ken­nus­han­ke ri­kok­sen peit­te­lyä

08.05.2020 07:58 0
Tilaajille
Perämeren rannikkoveden laatu on viime vuosina heikentynyt – "On tarvetta kuormituksen vähentämiselle"

Pe­rä­me­ren ran­nik­ko­ve­den laatu on viime vuosina hei­ken­ty­nyt – "On tar­vet­ta kuor­mi­tuk­sen vä­hen­tä­mi­sel­le"

10.03.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Luopumisen tuskaa turvetuotannossa
Lukijalta Mielipide Anssi Eloranta

Lu­ki­jal­ta: Luo­pu­mi­sen tuskaa tur­ve­tuo­tan­nos­sa

05.03.2020 07:40 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juri Laurila

Lu­ki­jat: Ny­ky­met­sä­ta­lous haastaa vanhoja kä­si­tyk­siä

10.02.2020 21:42 0
Tilaajille
Lemmikki kasvattaa omistajansa hiilijalanjälkeä

Lem­mik­ki kas­vat­taa omis­ta­jan­sa hii­li­ja­lan­jäl­keä

02.02.2020 16:45 0
Tilaajille
Lukijalta: Suomi ei ole suojelun mallimaa
Lukijalta Mielipide Panu Kunttu

Lu­ki­jal­ta: Suomi ei ole suo­je­lun mal­li­maa

27.01.2020 08:14 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kalevi Kokkonen

Lu­ki­jal­ta: Tuu­li­myl­ly­jä tar­vi­taan

16.01.2020 05:00 0
Tilaajille
Kaunis Ironilta vaaditaan 15 miljoonan ympäristötakuita - kaivosyhtiö hakee kohtuullistamista päätökseen

Kaunis Iro­nil­ta vaa­di­taan 15 mil­joo­nan ym­pä­ris­tö­ta­kui­ta - kai­vos­yh­tiö hakee koh­tuul­lis­ta­mis­ta pää­tök­seen

09.01.2020 17:31 0
Tilaajille
Petsamon nikkelikaivoksen sulatto luvataan sulkea lähivuosina, ilman toivotaan raikastuvan, kun savupilvet hälvenevät

Pet­sa­mon nik­ke­li­kai­vok­sen sulatto lu­va­taan sulkea lä­hi­vuo­si­na, ilman toi­vo­taan rai­kas­tu­van, kun sa­vu­pil­vet häl­ve­ne­vät

08.11.2019 11:47 0
Tilaajille
Lukijalta: Iso paha susi vai Robin Hood?
Lukijalta Mielipide Riitta-Liisa Niva

Lu­ki­jal­ta: Iso paha susi vai Robin Hood?

23.10.2019 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Paula Puolakka

Lu­ki­jal­ta: Ei lisää kai­vos­toi­min­taa

22.10.2019 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kari Alaniska

Rea­lis­tis­ten vih­rei­den jäljet pe­lot­ta­vat

07.10.2019 07:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mika Flöjt

Soklin ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuks­ten ar­vioin­nis­sa puut­tei­ta

07.10.2019 07:00 0
Tilaajille
Metsä Fibre aikoo esijäähdyttää biotuotetehtaan jäähdytysvedet, jotta jäät eivät sulaisi Kemin edustalla

Metsä Fibre aikoo esi­jääh­dyt­tää bio­tuo­te­teh­taan jääh­dy­tys­ve­det, jotta jäät eivät sulaisi Kemin edus­tal­la

24.09.2019 17:00 0
Tilaajille
Rikki- ja hiukkaspäästöt Kemin alueella ovat vähentyneet radikaalisti 40 vuodessa

Rikki- ja hiuk­kas­pääs­töt Kemin alueel­la ovat vä­hen­ty­neet ra­di­kaa­lis­ti 40 vuo­des­sa

20.09.2019 15:42 0
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutuksista tulee lähipäivinä lisätietoa nähtäville

Kemin bio­tuo­te­teh­taan ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sis­ta tulee lä­hi­päi­vi­nä li­sä­tie­toa näh­tä­vil­le

16.09.2019 14:33 0
Tilaajille