Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Laki
Lakimuutos sallii porojen laiduntamisen Mallan luonnonpuistossa Kilpisjärvellä, jossa se on ollut kiellettyä 80-luvulta saakka

La­ki­muu­tos sallii porojen lai­dun­ta­mi­sen Mallan luon­non­puis­tos­sa Kil­pis­jär­vel­lä, jossa se on ollut kiel­let­tyä 80-lu­vul­ta saakka

12.01.2024 16:46 17
Tilaajille
Lyhytvuokraus eroaa majoitustoiminnasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ly­hyt­vuok­raus eroaa ma­joi­tus­toi­min­nas­ta

15.12.2023 05:01
Oikeuskanslerin ratkaisu ei ole mielipide
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­keus­kans­le­rin rat­kai­su ei ole mie­li­pi­de

14.12.2023 05:30 7
Johtava Airbnb-kaupunki Rovaniemi on luvannut puuttua lyhytvuokrauksen lieveilmiöihin uusilla säännöillä – nyt on lupauksen lunastamisen aika
Pääkirjoitus

Johtava Airbnb-kau­pun­ki Ro­va­nie­mi on lu­van­nut puuttua ly­hyt­vuok­rauk­sen lie­ve­il­miöi­hin uusilla sään­nöil­lä – nyt on lu­pauk­sen lu­nas­ta­mi­sen aika

22.08.2023 15:24 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko kau­pun­gin työn­te­ki­jän työ­huo­ne tur­vas­sa?

19.08.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minäkin moitin po­lii­sia

17.07.2023 05:00 1
Viime eduskunta hyväksyi uuteen kirkkolakiin kiistellyn pykälän – laissa säädetään, mihin kirkko uskoo

Viime edus­kun­ta hy­väk­syi uuteen kirk­ko­la­kiin kiis­tel­lyn pykälän – laissa sää­de­tään, mihin kirkko uskoo

15.04.2023 09:39
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko lakien rik­ko­mi­nen ih­mi­soi­keus?

21.02.2023 05:00
Hallitus hieroi päätöksiä kiistanalaisten lakihankkeiden viemisestä eduskuntaan viime hetkillä

Hal­li­tus hieroi pää­tök­siä kiis­tan­alais­ten la­ki­hank­kei­den vie­mi­ses­tä edus­kun­taan viime het­kil­lä

16.11.2022 20:25
Perustuslakivaliokunnan mukaan itärajan lyhytaikainen täyssulku on mahdollinen – professori: "Ollaan uudentyyppisessä tilanteessa"

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan mukaan itä­ra­jan ly­hyt­ai­kai­nen täys­sul­ku on mah­dol­li­nen – p­ro­fes­so­ri: "Ollaan uu­den­tyyp­pi­ses­sä ti­lan­tees­sa"

23.06.2022 15:58 3
Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin mielestä potilasturvalaki tarvitaan ehdottomasti – laki saa kannatusta myös muiden sairaanhoitopiirien johdossa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja­yli­lää­kä­rin mie­les­tä po­ti­las­tur­va­la­ki tar­vi­taan eh­dot­to­mas­ti – laki saa kan­na­tus­ta myös muiden sai­raan­hoi­to­pii­rien joh­dos­sa

15.04.2022 18:06 15
Tenolle tulossa todennäköisesti täyskielto lohenpyyntiin: "Tarkoituksena suojella ja auttaa kannan elpymistä"

Tenolle tulossa to­den­nä­köi­ses­ti täys­kiel­to lo­hen­pyyn­tiin: "Tar­koi­tuk­se­na suo­jel­la ja auttaa kannan el­py­mis­tä"

01.04.2022 19:41 5
Tilaajille
Näkkälän paliskuntaa ei jaeta, oikeus hylkäsi valitukset

Näk­kä­län pa­lis­kun­taa ei jaeta, oikeus hylkäsi va­li­tuk­set

17.03.2022 16:02
Tilaajille
Pohjois-Ruotsin poliisin riisumaan käskemän rekkakuskin kohtelu pöyristyttää – Milloin poliisi saa riisuttaa ihmisen?

Poh­jois-Ruot­sin po­lii­sin rii­su­maan käs­ke­män rek­ka­kus­kin kohtelu pöy­ris­tyt­tää – Milloin poliisi saa rii­sut­taa ih­mi­sen?

11.11.2021 15:53
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

An­teek­si­pyyn­tö pai­kal­laan

06.08.2021 07:00 3
Tilaajille
Eläinten pyynti petoraudoilla on Suomessa laillista ja heikosti säädeltyä – Petorautojen haavoittamat karhut ovat työllistäneet Itä-Suomen poliisia "valtavasti"

Eläin­ten pyynti pe­to­rau­doil­la on Suo­mes­sa lail­lis­ta ja hei­kos­ti sää­del­tyä – Pe­to­rau­to­jen haa­voit­ta­mat karhut ovat työl­lis­tä­neet Itä-Suo­men po­lii­sia "val­ta­vas­ti"

23.07.2021 10:38 3
Tilaajille
Ministeri Saarikko veromuutoksesta lentoasemien myymälöiden tukemiseksi: "Olen valmis edistämään asiaa"

Mi­nis­te­ri Saa­rik­ko ve­ro­muu­tok­ses­ta len­to­ase­mien myy­mä­löi­den tu­ke­mi­sek­si: "Olen valmis edis­tä­mään asiaa"

05.07.2021 06:00 1
Tilaajille
LM-kysely: lainvalmistelussa oikeusoppineista merkittäviä laatuongelmia – perustuslakituomioistuimelle vain niukasti kannatusta

LM-ky­se­ly: lain­val­mis­te­lus­sa oi­keus­op­pi­neis­ta mer­kit­tä­viä laa­tu­on­gel­mia – pe­rus­tus­la­ki­tuo­mio­is­tui­mel­le vain niu­kas­ti kan­na­tus­ta

13.06.2021 06:30 3
Tilaajille
Saako lakia rikkoa, jos sen tekee kauniisti?
Kolumni

Saako lakia rikkoa, jos sen tekee kau­niis­ti?

04.02.2021 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Samat lait kos­ke­vat kaikkia

11.01.2021 05:25 1
Tilaajille