Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­koe­ro­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Luonnonpuistot
Värriön luonnonpuiston järjestysääntö vahvistettiin – alueella retkeily on edelleen kiellettyä

Värriön luon­non­puis­ton jär­jes­tys­ään­tö vah­vis­tet­tiin – alueel­la ret­kei­ly on edel­leen kiel­let­tyä

15.01.2024 13:06 3
Tilaajille
Lakimuutos sallii porojen laiduntamisen Mallan luonnonpuistossa Kilpisjärvellä, jossa se on ollut kiellettyä 80-luvulta saakka

La­ki­muu­tos sallii porojen lai­dun­ta­mi­sen Mallan luon­non­puis­tos­sa Kil­pis­jär­vel­lä, jossa se on ollut kiel­let­tyä 80-lu­vul­ta saakka

12.01.2024 16:46 17
Tilaajille
Sompion luonnonpuisto saamassa uuden järjestyssäännön – järjestyssääntö kertoo mitä suojellulla alueella saa ja ei saa tehdä

Sompion luon­non­puis­to saa­mas­sa uuden jär­jes­tys­sään­nön – jär­jes­tys­sään­tö kertoo mitä suo­jel­lul­la alueel­la saa ja ei saa tehdä

01.11.2023 11:48 2
Tilaajille
Presidentille tuotiin paperi, joka olisi torpedoinut Suomen suosituimman kansallispuiston perustamisen – Asiasta väännettiin 30 vuotta

Pre­si­den­til­le tuotiin paperi, joka olisi tor­pe­doi­nut Suomen suo­si­tuim­man kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mi­sen – Asiasta vään­net­tiin 30 vuotta

16.04.2023 05:00 2
Tilaajille
Lapin luonnonsuojelualueet eivät suojaa tarpeeksi luonnon monimuotoisuutta ja pohjoisia lajeja, tutkijat sanovat – kokosimme kartalle kaikki Lapin eri luonnonsuojelualueet

Lapin luon­non­suo­je­lu­alueet eivät suojaa tar­peek­si luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta ja poh­joi­sia lajeja, tut­ki­jat sanovat – ko­ko­sim­me kar­tal­le kaikki Lapin eri luon­non­suo­je­lu­alueet

24.02.2023 19:30 24
Tilaajille
Metsähallitus myy huutokaupalla autiotuvan Kevon luonnonpuistosta – "myydään vaikka muutamalla kympillä"

Met­sä­hal­li­tus myy huu­to­kau­pal­la au­tio­tu­van Kevon luon­non­puis­tos­ta – "myy­dään vaikka muu­ta­mal­la kym­pil­lä"

27.01.2023 14:14 10
Tilaajille
Käsivarren retkeilijöiden määrä kasvoi yli kolmanneksella – Metsähallitus tuplaa suosittujen retkeilyreittien parkkipaikkojen määrän

Kä­si­var­ren ret­kei­li­jöi­den määrä kasvoi yli kol­man­nek­sel­la – Met­sä­hal­li­tus tuplaa suo­sit­tu­jen ret­kei­ly­reit­tien park­ki­paik­ko­jen määrän

28.10.2022 11:27 1
Tilaajille
Laho päivätupa ja vessa jyrkänteen reunalla – Metsähallitus, Savukosken kunta ja yrittäjät ovat eri linjoilla UK-puiston Korvatunturin reitin kunnostamisesta

Laho päi­vä­tu­pa ja vessa jyr­kän­teen reu­nal­la – Met­sä­hal­li­tus, Sa­vu­kos­ken kunta ja yrit­tä­jät ovat eri lin­joil­la UK-puis­ton Kor­va­tun­tu­rin reitin kun­nos­ta­mi­ses­ta

12.10.2022 16:00
Tilaajille
Testasimme Utsjoen legendaarisen vaelluksen: Kevon reitti vie jylhien rotkomaisemien ja herkän tunturiluonnon läpi

Tes­ta­sim­me Utsjoen le­gen­daa­ri­sen vael­luk­sen: Kevon reitti vie jylhien rot­ko­mai­se­mien ja herkän tun­tu­ri­luon­non läpi

24.09.2022 11:40 9
Tilaajille
Värriön luonnonpuiston lintulaskennoista saadaan pitkiä aikasarjoja tutkijoiden käyttöön – nyt päättyneestä laskennasta tiedot lähtevät heti ministeriöön

Värriön luon­non­puis­ton lin­tu­las­ken­nois­ta saadaan pitkiä ai­ka­sar­jo­ja tut­ki­joi­den käyt­töön – nyt päät­ty­nees­tä las­ken­nas­ta tiedot läh­te­vät heti mi­nis­te­riöön

06.08.2022 11:00 3
Tilaajille
Kotimaan matkailukesästä odotetaan vilkasta – perinteisen mökkilomailun oheen kaivataan monipuolista liikuntaa luonnossa

Ko­ti­maan mat­kai­lu­ke­säs­tä odo­te­taan vil­kas­ta – pe­rin­tei­sen mök­ki­lo­mai­lun oheen kai­va­taan mo­ni­puo­lis­ta lii­kun­taa luon­nos­sa

28.05.2022 10:56
Tilaajille
Lapissa on seitsemän luonnonpuistoa ja aivan Lapin rajalla tämä kahdeksas – "Se on niin luonnontilainen kuin nykyoloissa on mahdollista"

Lapissa on seit­se­män luon­non­puis­toa ja aivan Lapin rajalla tämä kah­dek­sas – "Se on niin luon­non­ti­lai­nen kuin ny­ky­olois­sa on mah­dol­lis­ta"

18.04.2021 15:35 1
Tilaajille