PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tilaajille

Lapissa on seit­se­män luon­non­puis­toa ja aivan Lapin rajalla tämä kah­dek­sas – "Se on niin luon­non­ti­lai­nen kuin ny­ky­olois­sa on mah­dol­lis­ta"

Sukerijärven luonnonpuisto sijaitsee aivan Sallan ja Posion kunnanrajojen tuntumassa Pohjois-Kuusamossa. Se on tutkimuskohde, jossa nähdään, miten luonto toimii ilman ihmistä.

Sukerin luonnonpuisto on perustettu luonnonsuojelua, tutkimusta ja opetusta varten. Luonnonpuistoissa tutkitaan luontoa, jossa ihmisvaikutus puuttuu, tai se on hyvin vähäistä. Sukerin linnusto on poikkeuksellisen monipuolinen.
Sukerin luonnonpuisto on perustettu luonnonsuojelua, tutkimusta ja opetusta varten. Luonnonpuistoissa tutkitaan luontoa, jossa ihmisvaikutus puuttuu, tai se on hyvin vähäistä. Sukerin linnusto on poikkeuksellisen monipuolinen.

Sukerijärven suoerämaa on luonnon oma puisto Pohjois-Kuusamossa. Ihmisten liikkumista on tiukasti rajoitettu ja luonto saa luonnonpuistossa elää omaa elämäänsä. Silti jopa Sukerilta löytyy vahoja ihmistoiminnan merkkejä, huomauttaa suojelubiologi Tiina Laitinen.

Sukerijärven pintaa on laskettu jokea perkaamalla, tavoitteena lisätä rantaniittyjä. Samalla Sukerin suot ovat osin kuivuneet ja laskujoki on vienyt mennessään ravinteita. Sama ilmiö on toistunut suuressa osassa koko Suomea, köyhdyttäen suoluontoa ja rehevöittäen alapuolisia vesistöjä. Myös metsiä on harsittu yli 100 vuotta sitten. Silti: