Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Suot
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka suo­je­li­si Lapin soita ja vesiä?

01.03.2023 04:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Faktaa ja fik­tio­ta puista ja soista

27.12.2022 05:00 1
Tilaajille
Suomen suoluonnosta on ojitettu noin puolet – soiden ojittaminen ei kuitenkaan ole varsinainen ilmastoteko

Suomen suo­luon­nos­ta on oji­tet­tu noin puolet – soiden ojit­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan ole var­si­nai­nen il­mas­to­te­ko

07.09.2022 06:30 7
Tilaajille
Metsien ja soiden kasvillisuutta inventoidaan 27 vuoden jälkeen – Lapin koealojen tutkiminen vaatii sisua ja hyviä varusteita

Metsien ja soiden kas­vil­li­suut­ta in­ven­toi­daan 27 vuoden jälkeen – Lapin koe­alo­jen tut­ki­mi­nen vaatii sisua ja hyviä va­rus­tei­ta

19.08.2022 07:00
Tilaajille
Tulevaisuus tulikin tykö – Jenni Räinä on viipynyt teoksissaan jo kauan siinä maisemassa ja niiden ihmisten parissa, joista Suo muistaa -esikoisromaani kertoo

Tu­le­vai­suus tulikin tykö – Jenni Räinä on vii­py­nyt teok­sis­saan jo kauan siinä mai­se­mas­sa ja niiden ih­mis­ten pa­ris­sa, joista Suo muistaa -e­si­kois­ro­maa­ni kertoo

07.08.2022 17:24
Tilaajille
Arvio: Jenni Räinän esikoisromaani Suo muistaa on oivaltava ja ajankohtainen ihmisen, luonnon ja ilmastokriisin kuvaus

Arvio: Jenni Räinän esi­kois­ro­maa­ni Suo muistaa on oi­val­ta­va ja ajan­koh­tai­nen ih­mi­sen, luonnon ja il­mas­to­krii­sin kuvaus

07.08.2022 00:00
Tilaajille
Rovaniemen Tavivaaran hautausmaan läheinen suo on täynnä hautakynttilöitä – tekijäksi paljastui hautausmaalla ennenkin häiriötä aiheuttanut taho

Ro­va­nie­men Ta­vi­vaa­ran hau­taus­maan lä­hei­nen suo on täynnä hau­ta­kynt­ti­löi­tä – te­ki­jäk­si pal­jas­tui hau­taus­maal­la en­nen­kin häi­riö­tä ai­heut­ta­nut taho

18.07.2022 18:00 11
Tilaajille
Suolla taivaskin on korkeammalla, mutta sen brändi kaipaisi kohennusta
Kolumni

Suolla tai­vas­kin on kor­keam­mal­la, mutta sen brändi kai­pai­si ko­hen­nus­ta

16.07.2022 06:00 7
Tilaajille
Luonnon ennallistamista koskeva EU-lainsäädäntö olisi isku Lapin maanviljelijöille, joilla on turvepeltoja – pellolainen Antero Pantsar ihmettelee lakiesitystä

Luonnon en­nal­lis­ta­mis­ta koskeva EU-lain­sää­dän­tö olisi isku Lapin maan­vil­je­li­jöil­le, joilla on tur­ve­pel­to­ja – pel­lo­lai­nen Antero Pantsar ih­met­te­lee la­ki­esi­tys­tä

13.07.2022 06:30 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mel­la kai­va­mi­sen maail­ma­nen­nä­tys?

13.07.2022 05:00 4
Tilaajille
Menneisyyden virheitä korjataan, mutta samalla Suomessa yhä tuetaan metsäojituksia ja ojitetaan jopa uutta suota
Pääkirjoitus

Men­nei­syy­den vir­hei­tä kor­ja­taan, mutta samalla Suo­mes­sa yhä tuetaan met­sä­oji­tuk­sia ja oji­te­taan jopa uutta suota

11.07.2022 20:00 6
Tilaajille
Ojitusbuumin aikakautena Lapin soille kaivettiin kymmenien miljoonien virhe – yksi tällainen alue löytyy Rovaniemeltä

Oji­tus­buu­min ai­ka­kau­te­na Lapin soille kai­vet­tiin kym­me­nien mil­joo­nien virhe – yksi täl­lai­nen alue löytyy Ro­va­nie­mel­tä

10.07.2022 06:30 36
Tilaajille
Porot palaavat entiselle turvesuolle, jonka muodonmuutos yllättää – kävimme veden valtaamalla kosteikolla, jossa etsitään nopeasti uutta käyttöä hyödyttömiksi käyneille tuotantoalueille

Porot pa­laa­vat en­ti­sel­le tur­ve­suol­le, jonka muo­don­muu­tos yl­lät­tää – kävimme veden val­taa­mal­la kos­tei­kol­la, jossa et­si­tään no­peas­ti uutta käyttöä hyö­dyt­tö­mik­si käy­neil­le tuo­tan­to­alueil­le

10.06.2022 18:00
Tilaajille
Letto on Etelä-Suomessa harvinainen suotyyppi – Lapin ely-keskus kartoittaa taas soita osana Helmi-ohjelmaa

Letto on Ete­lä-Suo­mes­sa har­vi­nai­nen suo­tyyp­pi – Lapin ely-kes­kus kar­toit­taa taas soita osana Hel­mi-oh­jel­maa

06.06.2022 15:13
Tilaajille
Päiväkirja: Suo, jonka nimeksi tuli Laatikkojänkkä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Suo, jonka nimeksi tuli Laa­tik­ko­jänk­kä

03.05.2022 20:00
Tilaajille
Vapaan hiihto on parasta hankikannolla – Vappuviikonlopun suoretkellä piti vältellä heikkoja jäitä ja selvittää labyrintti

Vapaan hiihto on parasta han­ki­kan­nol­la – Vap­pu­vii­kon­lo­pun suo­ret­kel­lä piti väl­tel­lä heik­ko­ja jäitä ja sel­vit­tää la­by­rint­ti

01.05.2022 08:00 2
Tilaajille
Martimoaavan soidensuojelualueelle tulee esteetön kulkureitti ensi kesänä

Mar­ti­moaa­van soi­den­suo­je­lu­alueel­le tulee es­tee­tön kul­ku­reit­ti ensi kesänä

27.04.2022 12:56
Tilaajille
Päiväkirja: Sose ei pysäyttänyt
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Sose ei py­säyt­tä­nyt

27.04.2022 05:00
Tilaajille
Tuhottuja tammukkapuroja kunnostetaan uusin konstein – "Kun ei ollut menetelmää, päätettiin kehittää sellainen itse"

Tu­hot­tu­ja tam­muk­ka­pu­ro­ja kun­nos­te­taan uusin kons­tein – "Kun ei ollut me­ne­tel­mää, pää­tet­tiin ke­hit­tää sel­lai­nen itse"

07.10.2021 19:30 8
Tilaajille
Kainuussa elvytetään suoalue vanhan maatalouden tapaan

Kai­nuus­sa el­vy­te­tään suoalue vanhan maa­ta­lou­den tapaan

18.09.2021 02:45