Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Suot
Erakkona elänyt Annika Myllykoski alkoi kaivata ihmisiä ja ohjaa nyt luontojoogaa, jossa sade puhdistaa ja tuuli vie mielestä pois tarpeettoman

Erak­ko­na elänyt Annika Myl­ly­kos­ki alkoi kaivata ihmisiä ja ohjaa nyt luon­to­joo­gaa, jossa sade puh­dis­taa ja tuuli vie mie­les­tä pois tar­peet­to­man

03.12.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muu­ta­mia faktoja suosta

29.10.2023 17:40
Kansien välissä: Tuhti teos tekee suot tutuiksi

Kansien vä­lis­sä: Tuhti teos tekee suot tu­tuik­si

04.10.2023 14:56
Tilaajille
Hakut ja lapiot käteen luonnon puolesta – Sallassa edistetään kestävää matkailua kampanjan avulla

Hakut ja lapiot käteen luonnon puo­les­ta – Sal­las­sa edis­te­tään kes­tä­vää mat­kai­lua kam­pan­jan avulla

07.09.2023 19:15
Tilaajille
Suota ennallistetaan talkoovoimin Sallassa – suojelutyö on osa Sallan luontohyvitys -kampanjaa

Suota en­nal­lis­te­taan tal­koo­voi­min Sal­las­sa – suo­je­lu­työ on osa Sallan luon­to­hy­vi­tys -kam­pan­jaa

09.08.2023 15:49
Tilaajille
Lapin suojelualueiden suot on jo kertaalleen läpikäytyjä ja ennallistettuja – Rovajärven ampuma-alueella karun suon lajit ovat jo alkaneet palata takaisin

Lapin suo­je­lu­aluei­den suot on jo ker­taal­leen lä­pi­käy­ty­jä ja en­nal­lis­tet­tu­ja – ­Ro­va­jär­ven am­pu­ma-alueel­la karun suon lajit ovat jo al­ka­neet palata ta­kai­sin

27.07.2023 12:47 3
Tilaajille
Suojuoksu tuntuu helpolta ja kivalta, kunnes on pakko testata rajojaan – Kokosimme ohjeet, joilla pääset alkuun

Suo­juok­su tuntuu hel­pol­ta ja ki­val­ta, kunnes on pakko testata ra­jo­jaan – Ko­ko­sim­me ohjeet, joilla pääset alkuun

13.07.2023 17:26 5
Tilaajille
Mikä mylläsi suon Ounasvaaralla? – kisaviikonloppuna ilmestyneet painaumat eivät häviä maastosta hetkessä

Mikä mylläsi suon Ou­nas­vaa­ral­la? – ki­sa­vii­kon­lop­pu­na il­mes­ty­neet pai­nau­mat eivät häviä maas­tos­ta het­kes­sä

31.05.2023 15:05 10
Tilaajille
Retkeilytoimittaja Päivi Mattila vaelsi 800 kilometriä Inarin Nellimistä Kilpisjärvelle ja tajusi, kuinka vieraita suot ovat luonnossa liikkujille – nyt hän antaa viisi vinkkiä suoretkelle

Ret­kei­ly­toi­mit­ta­ja Päivi Mattila vaelsi 800 ki­lo­met­riä Inarin Nel­li­mis­tä Kil­pis­jär­vel­le ja tajusi, kuinka vie­rai­ta suot ovat luon­nos­sa liik­ku­jil­le – nyt hän antaa viisi vinkkiä suo­ret­kel­le

11.05.2023 17:30 3
Tilaajille
"Lentävä moottorikelkka" vie Juhana Laivamaan vaikeakulkuiseen erämaahan – Suosikkikohde on legendaarinen Litokaira, vaikka sinne ei saa laskeutua

"Len­tä­vä moot­to­ri­kelk­ka" vie Juhana Lai­va­maan vai­kea­kul­kui­seen erä­maa­han – Suo­sik­ki­koh­de on le­gen­daa­ri­nen Li­to­kai­ra, vaikka sinne ei saa las­keu­tua

01.05.2023 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka suo­je­li­si Lapin soita ja vesiä?

01.03.2023 04:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Faktaa ja fik­tio­ta puista ja soista

27.12.2022 05:00 1
Tilaajille
Suomen suoluonnosta on ojitettu noin puolet – soiden ojittaminen ei kuitenkaan ole varsinainen ilmastoteko

Suomen suo­luon­nos­ta on oji­tet­tu noin puolet – soiden ojit­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan ole var­si­nai­nen il­mas­to­te­ko

07.09.2022 06:30 7
Tilaajille
Metsien ja soiden kasvillisuutta inventoidaan 27 vuoden jälkeen – Lapin koealojen tutkiminen vaatii sisua ja hyviä varusteita

Metsien ja soiden kas­vil­li­suut­ta in­ven­toi­daan 27 vuoden jälkeen – Lapin koe­alo­jen tut­ki­mi­nen vaatii sisua ja hyviä va­rus­tei­ta

19.08.2022 07:00
Tilaajille
Tulevaisuus tulikin tykö – Jenni Räinä on viipynyt teoksissaan jo kauan siinä maisemassa ja niiden ihmisten parissa, joista Suo muistaa -esikoisromaani kertoo

Tu­le­vai­suus tulikin tykö – Jenni Räinä on vii­py­nyt teok­sis­saan jo kauan siinä mai­se­mas­sa ja niiden ih­mis­ten pa­ris­sa, joista Suo muistaa -e­si­kois­ro­maa­ni kertoo

07.08.2022 17:24
Tilaajille
Arvio: Jenni Räinän esikoisromaani Suo muistaa on oivaltava ja ajankohtainen ihmisen, luonnon ja ilmastokriisin kuvaus

Arvio: Jenni Räinän esi­kois­ro­maa­ni Suo muistaa on oi­val­ta­va ja ajan­koh­tai­nen ih­mi­sen, luonnon ja il­mas­to­krii­sin kuvaus

07.08.2022 00:00
Tilaajille
Rovaniemen Tavivaaran hautausmaan läheinen suo on täynnä hautakynttilöitä – tekijäksi paljastui hautausmaalla ennenkin häiriötä aiheuttanut taho

Ro­va­nie­men Ta­vi­vaa­ran hau­taus­maan lä­hei­nen suo on täynnä hau­ta­kynt­ti­löi­tä – te­ki­jäk­si pal­jas­tui hau­taus­maal­la en­nen­kin häi­riö­tä ai­heut­ta­nut taho

18.07.2022 18:00 11
Tilaajille
Suolla taivaskin on korkeammalla, mutta sen brändi kaipaisi kohennusta
Kolumni

Suolla tai­vas­kin on kor­keam­mal­la, mutta sen brändi kai­pai­si ko­hen­nus­ta

16.07.2022 06:00 7
Tilaajille
Luonnon ennallistamista koskeva EU-lainsäädäntö olisi isku Lapin maanviljelijöille, joilla on turvepeltoja – pellolainen Antero Pantsar ihmettelee lakiesitystä

Luonnon en­nal­lis­ta­mis­ta koskeva EU-lain­sää­dän­tö olisi isku Lapin maan­vil­je­li­jöil­le, joilla on tur­ve­pel­to­ja – pel­lo­lai­nen Antero Pantsar ih­met­te­lee la­ki­esi­tys­tä

13.07.2022 06:30 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mel­la kai­va­mi­sen maail­ma­nen­nä­tys?

13.07.2022 05:00 4
Tilaajille