Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Soiden ennallistaminen
Hakut ja lapiot käteen luonnon puolesta – Sallassa edistetään kestävää matkailua kampanjan avulla

Hakut ja lapiot käteen luonnon puo­les­ta – Sal­las­sa edis­te­tään kes­tä­vää mat­kai­lua kam­pan­jan avulla

07.09.2023 19:15
Tilaajille
Lapin suojelualueiden suot on jo kertaalleen läpikäytyjä ja ennallistettuja – Rovajärven ampuma-alueella karun suon lajit ovat jo alkaneet palata takaisin

Lapin suo­je­lu­aluei­den suot on jo ker­taal­leen lä­pi­käy­ty­jä ja en­nal­lis­tet­tu­ja – ­Ro­va­jär­ven am­pu­ma-alueel­la karun suon lajit ovat jo al­ka­neet palata ta­kai­sin

27.07.2023 12:47 3
Tilaajille
Maalaisjärkeä soiden ennallistamiseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­lais­jär­keä soiden en­nal­lis­ta­mi­seen

18.01.2023 04:55 1
Tilaajille
Tulevaisuus tulikin tykö – Jenni Räinä on viipynyt teoksissaan jo kauan siinä maisemassa ja niiden ihmisten parissa, joista Suo muistaa -esikoisromaani kertoo

Tu­le­vai­suus tulikin tykö – Jenni Räinä on vii­py­nyt teok­sis­saan jo kauan siinä mai­se­mas­sa ja niiden ih­mis­ten pa­ris­sa, joista Suo muistaa -e­si­kois­ro­maa­ni kertoo

07.08.2022 17:24
Tilaajille
Luonnon ennallistamista koskeva EU-lainsäädäntö olisi isku Lapin maanviljelijöille, joilla on turvepeltoja – pellolainen Antero Pantsar ihmettelee lakiesitystä

Luonnon en­nal­lis­ta­mis­ta koskeva EU-lain­sää­dän­tö olisi isku Lapin maan­vil­je­li­jöil­le, joilla on tur­ve­pel­to­ja – pel­lo­lai­nen Antero Pantsar ih­met­te­lee la­ki­esi­tys­tä

13.07.2022 06:30 14
Tilaajille
Menneisyyden virheitä korjataan, mutta samalla Suomessa yhä tuetaan metsäojituksia ja ojitetaan jopa uutta suota
Pääkirjoitus

Men­nei­syy­den vir­hei­tä kor­ja­taan, mutta samalla Suo­mes­sa yhä tuetaan met­sä­oji­tuk­sia ja oji­te­taan jopa uutta suota

11.07.2022 20:00 6
Tilaajille
Ojitusbuumin aikakautena Lapin soille kaivettiin kymmenien miljoonien virhe – yksi tällainen alue löytyy Rovaniemeltä

Oji­tus­buu­min ai­ka­kau­te­na Lapin soille kai­vet­tiin kym­me­nien mil­joo­nien virhe – yksi täl­lai­nen alue löytyy Ro­va­nie­mel­tä

10.07.2022 06:30 36
Tilaajille
Porot palaavat entiselle turvesuolle, jonka muodonmuutos yllättää – kävimme veden valtaamalla kosteikolla, jossa etsitään nopeasti uutta käyttöä hyödyttömiksi käyneille tuotantoalueille

Porot pa­laa­vat en­ti­sel­le tur­ve­suol­le, jonka muo­don­muu­tos yl­lät­tää – kävimme veden val­taa­mal­la kos­tei­kol­la, jossa et­si­tään no­peas­ti uutta käyttöä hyö­dyt­tö­mik­si käy­neil­le tuo­tan­to­alueil­le

10.06.2022 18:00
Tilaajille
Soiden ennallistamista pitää jatkaa, vaikka osa hyödyistä saadaan vasta vuosikymmenten päästä
Pääkirjoitus

Soiden en­nal­lis­ta­mis­ta pitää jatkaa, vaikka osa hyö­dyis­tä saadaan vasta vuo­si­kym­men­ten päästä

02.08.2021 06:00 4
Tilaajille
Luontopaneeli: Soiden ennallistaminen on tärkeä työkalu luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa

Luon­to­pa­nee­li: Soiden en­nal­lis­ta­mi­nen on tärkeä työkalu luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den tur­vaa­mi­ses­sa

13.07.2021 11:53 5
Tilaajille
Aapasuon ennallistaminen jatkuu Tervolassa – Suojelualueiden soita ennallistetaan lähivuosina enemmän kuin koskaan aiemmin

Aa­pa­suon en­nal­lis­ta­mi­nen jatkuu Ter­vo­las­sa – Suo­je­lu­aluei­den soita en­nal­lis­te­taan lä­hi­vuo­si­na enemmän kuin koskaan aiemmin

16.02.2021 11:17 3
Tilaajille
Lukijalta: Soiden ojituksesta luovuttava heti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Soiden oji­tuk­ses­ta luo­vut­ta­va heti

17.12.2019 06:35
Tilaajille