Juhlallisuudet: Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä it­se­näi­syys­juh­lia vie­te­tään etänä

Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

Tilaajille

Luon­to­pa­nee­li: Soiden en­nal­lis­ta­mi­nen on tärkeä työkalu luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den tur­vaa­mi­ses­sa

Suomen luontopaneelin mukaan soiden ennallistaminen kannattaa siitä huolimatta, että se lisää metaanipäästöjä.
Suomen luontopaneelin mukaan soiden ennallistaminen kannattaa siitä huolimatta, että se lisää metaanipäästöjä.
Kuva: Cristian Koivula / Metsähallitus

Soiden ennallistaminen on tärkeä työkalu luontohaittojen korjaamisessa ja suoluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa, Suomen luontopaneelin tuoreessa raportissa kerrotaan.

Ennallistamistoimilla voidaan korjata luontohaittoja ja palauttaa mittavan ojittamisen heikentämää suoluonnon monimuotoisuutta. Ilman ennallistamista soiden uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä ei voida raportin mukaan turvata.