Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kuusamo
Kuukausi
Ihmiset luulevat Henna Linnétä eräoppaaksi vain siksi, että hän retkeilee itsekseen – Tästä syystä yksin vaeltava nainen päätyy edelleen otsikoihin

Ihmiset luu­le­vat Henna Linnétä erä­op­paak­si vain siksi, että hän ret­kei­lee it­sek­seen – Tästä syystä yksin vael­ta­va nainen päätyy edel­leen ot­si­koi­hin

09.12.2023 13:00 5
Tilaajille
Erakkona elänyt Annika Myllykoski alkoi kaivata ihmisiä ja ohjaa nyt luontojoogaa, jossa sade puhdistaa ja tuuli vie mielestä pois tarpeettoman

Erak­ko­na elänyt Annika Myl­ly­kos­ki alkoi kaivata ihmisiä ja ohjaa nyt luon­to­joo­gaa, jossa sade puh­dis­taa ja tuuli vie mie­les­tä pois tar­peet­to­man

03.12.2023 05:00 1
Tilaajille
Yhdistetyn suomalaislegenda Anssi Koivuranta on asunut ympäri Eurooppaa, mutta kertoo olevansa pohjimmiltaan Kuusamon juntti

Yh­dis­te­tyn suo­ma­lais­le­gen­da Anssi Koi­vu­ran­ta on asunut ympäri Eu­roop­paa, mutta kertoo ole­van­sa poh­jim­mil­taan Kuu­sa­mon juntti

30.11.2023 19:30
Tilaajille
Hallinto-oikeus perui aluehallintoviraston päätöksen – Kuusamon suurpetokeskus saa pitää eläintarhalupansa

Hal­lin­to-oi­keus perui alue­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sen – Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kus saa pitää eläin­tar­ha­lu­pan­sa

24.11.2023 13:48 2
Tilaajille
Rukan sähköt katkesivat ravintolan tulipalossa – vaikuttaa myös hissien toimintaan

Rukan sähköt kat­ke­si­vat ra­vin­to­lan tu­li­pa­los­sa – vai­kut­taa myös hissien toi­min­taan

22.11.2023 08:15 2
Tilaajille
Vanhemmat
Pohjoissuomalaiset menestyivät Vuoden Luontokuva -kisassa – ivalolaisen Jouni Männistön riekkokuva oli yksi voittajista

Poh­jois­suo­ma­lai­set me­nes­tyi­vät Vuoden Luon­to­ku­va -ki­sas­sa – iva­lo­lai­sen Jouni Män­nis­tön riek­ko­ku­va oli yksi voit­ta­jis­ta

30.10.2023 15:08 4
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt luopuu kolmesta malminetsinnän lupahakemuksesta Kuusamossa ja Sallassa

La­ti­tu­de 66 Cobalt luopuu kol­mes­ta mal­min­et­sin­nän lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta Kuu­sa­mos­sa ja Sal­las­sa

26.10.2023 08:02 1
Tulipalo levisi Kuusamossa varastosta asuntovaunuun, jossa nukkui kaksi ihmistä – palomestari: "Ainekset oli pahempaan, säikähdyksellä selvittiin"

Tu­li­pa­lo levisi Kuu­sa­mos­sa va­ras­tos­ta asun­to­vau­nuun, jossa nukkui kaksi ihmistä – pa­lo­mes­ta­ri: "Ai­nek­set oli pa­hem­paan, säi­käh­dyk­sel­lä sel­vit­tiin"

25.10.2023 09:00
Pilkkijä hukkui järveen Kuusamossa – Poliisi varoittaa: Jäät ovat vielä erittäin heikkoja, eikä niille kannata mennä

Pilk­ki­jä hukkui järveen Kuu­sa­mos­sa – Poliisi va­roit­taa: Jäät ovat vielä erit­täin heik­ko­ja, eikä niille kannata mennä

22.10.2023 17:13
Epäonnisesta tapahtumasta puuhataan dokumenttielokuvaa – tekijät etsivät nyt Epiksien kävijöiden ja esiintyjien tarinoita

Epä­on­ni­ses­ta ta­pah­tu­mas­ta puu­ha­taan do­ku­ment­ti­elo­ku­vaa – tekijät etsivät nyt Epik­sien kä­vi­jöi­den ja esiin­ty­jien ta­ri­noi­ta

18.10.2023 09:36 1
Tilaajille
”Välillä on fiilis, että pitää todistella sairastavansa" – Anni Rontti aloitti reumaa sairastavien nuorten vertaisryhmän, koska kyllästyi Whatsapp-ryhmien kasvottomuuteen

”Vä­lil­lä on fiilis, että pitää to­dis­tel­la sai­ras­ta­van­sa" – Anni Rontti aloitti reumaa sai­ras­ta­vien nuorten ver­tais­ryh­män, koska kyl­läs­tyi Whats­app-ryh­mien kas­vot­to­muu­teen

14.10.2023 16:00
Tilaajille
Suomen epäonnisimman festarin järjestänyt Mikko Levón lääkitsee itseään länkkäreillä ja paljastaa, että tapahtuma halutaan kahdelle muullekin paikkakunnalle

Suomen epä­on­ni­sim­man fes­ta­rin jär­jes­tä­nyt Mikko Levón lää­kit­see itseään länk­kä­reil­lä ja pal­jas­taa, että ta­pah­tu­ma ha­lu­taan kah­del­le muul­le­kin paik­ka­kun­nal­le

12.10.2023 16:30
Tilaajille
Fluoritestaus tuo vipinää Ruka Nordiciin – Rukan avauksessa 11 maailmancupin kisaa, myös mäkihyppy starttaa koillismaalta

Fluo­ri­tes­taus tuo vipinää Ruka Nor­di­ciin – Rukan avauk­ses­sa 11 maail­man­cu­pin kisaa, myös mä­ki­hyp­py start­taa koil­lis­maal­ta

05.10.2023 18:11
Tilaajille
Festariarvostelu: Epäjohdonmukaiset tanssiaiset tarjosivat ennennäkemätöntä Kuusamoa

Fes­ta­riar­vos­te­lu: Epä­joh­don­mu­kai­set tans­siai­set tar­jo­si­vat en­nen­nä­ke­mä­tön­tä Kuu­sa­moa

15.09.2023 05:30
Tilaajille
Mitä järkeä on 326 kilometrin polkujuoksussa? Eero Lumme kertoo, mikä houkutteli yli 5 500 osallistujaa kesän NUTS-tapahtumiin

Mitä järkeä on 326 ki­lo­met­rin pol­ku­juok­sus­sa? Eero Lumme kertoo, mikä hou­kut­te­li yli 5 500 osal­lis­tu­jaa kesän NUTS-ta­pah­tu­miin

11.09.2023 19:30
Tilaajille
14-vuotias Pinja perusti Kuusamoon oman aasitallin – yrittäjyyden ja koulunkäynnin yhteen sovittaminen on ollut helppoa

14-vuo­tias Pinja perusti Kuu­sa­moon oman aa­si­tal­lin – yrit­tä­jyy­den ja kou­lun­käyn­nin yhteen so­vit­ta­mi­nen on ollut helppoa

07.09.2023 19:45
Tilaajille
Ennen mies ja kitara -hommaa, nyt karhujen perässä liikutaan asiakseen, tuumaa rajavartija – tällainen oli valvontapäivä, jolloin liikkeellä olivat vain tosimetsästäjät

Ennen mies ja kitara -hom­maa, nyt kar­hu­jen perässä lii­ku­taan asiak­seen, tuumaa ra­ja­var­ti­ja – täl­lai­nen oli val­von­ta­päi­vä, jolloin liik­keel­lä olivat vain to­si­met­säs­tä­jät

02.09.2023 19:30
Tilaajille
Kuusamon Juusto aloittaa muutosneuvottelut

Kuu­sa­mon Juusto aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut

11.08.2023 14:33 2
Tilaajille
Episten Mikko Levón kertoo syyt miksi tapahtuma epäonnistui: "Jää nähtäväksi, miten kaikista maksuista nyt selvitään"

Episten Mikko Levón kertoo syyt miksi ta­pah­tu­ma epäon­nis­tui: "Jää näh­tä­väk­si, miten kai­kis­ta mak­suis­ta nyt sel­vi­tään"

09.08.2023 12:03 2
Tilaajille
Kuusamolaisfestareista tuli iso floppi ja iso opetus tapahtumajärjestäjille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuu­sa­mo­lais­fes­ta­reis­ta tuli iso floppi ja iso opetus ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le

08.08.2023 05:30 1