Kotimaan matkailu
Sotkamossa todettu koronatartunta Katinkullan henkilökuntaan kuuluvalla – altistumisia voinut tapahtua jouluaattona ja aatonaattona

Sot­ka­mos­sa todettu ko­ro­na­tar­tun­ta Ka­tin­kul­lan hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la – al­tis­tu­mi­sia voinut ta­pah­tua jou­lu­aat­to­na ja aa­ton­aat­to­na

29.12.2020 08:15
Huskysafari kohtaa pakopelin Rovaniemellä – Innovaatiolla pyritään tavoittamaan suomalaiset matkailijat

Hus­ky­sa­fa­ri kohtaa pa­ko­pe­lin Ro­va­nie­mel­lä – In­no­vaa­tiol­la py­ri­tään ta­voit­ta­maan suo­ma­lai­set mat­kai­li­jat

18.12.2020 14:42
Tilaajille
Lapin kylpylöistä osa on yhä kiinni koronakevään jälkeen, osa on avannut altaansa – Levin kylpylä pysyy suljettuna

Lapin kyl­py­löis­tä osa on yhä kiinni ko­ro­na­ke­vään jäl­keen, osa on avannut al­taan­sa – Levin kylpylä pysyy sul­jet­tu­na

24.06.2020 18:30
Tilaajille
Eduskunnasta: Oma maa mansikka – nyt kannattaa matkustaa kotimaassa
Kolumni Kaisa Juuso

Edus­kun­nas­ta: Oma maa man­sik­ka – nyt kan­nat­taa mat­kus­taa ko­ti­maas­sa

24.06.2020 08:00
Lapin luontopolut täyttyvät kesälomalaisista –  "Ilman koronan tuomia ongelmia olisimme nyt Espanjassa"

Lapin luon­to­po­lut täyt­ty­vät ke­sä­lo­ma­lai­sis­ta –  "Ilman koronan tuomia on­gel­mia oli­sim­me nyt Es­pan­jas­sa"

23.06.2020 14:24
Tilaajille
Lukijalta: Staycation-kaupunkilomalta helpotusta matkakuumeeseen
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Stay­ca­tion-kau­pun­ki­lo­mal­ta hel­po­tus­ta mat­ka­kuu­mee­seen

09.06.2020 11:47
Tilaajille
Koronakriisi voi olla uusi alku Lapin matkailulle – Matkailuyritysten katse on jo ensi talvikaudessa

Ko­ro­na­krii­si voi olla uusi alku Lapin mat­kai­lul­le – Mat­kai­lu­yri­tys­ten katse on jo ensi tal­vi­kau­des­sa

09.06.2020 06:31 1
Tilaajille
Tunnetko nämä länsirannikon helmet – Historiallisen maisemareitin varrelta löytyy puutaloidylli poikineen

Tun­net­ko nämä län­si­ran­ni­kon helmet – His­to­rial­li­sen mai­se­ma­rei­tin var­rel­ta löytyy puu­ta­lo­idyl­li poi­ki­neen

03.06.2020 08:00
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat toivottavat matkailijat taas tervetulleiksi Lappiin

Lapin kun­ta­joh­ta­jat toi­vot­ta­vat mat­kai­li­jat taas ter­ve­tul­leik­si Lappiin

31.05.2020 17:38
Tilaajille
Haavisto rakentaisi vielä lomasuunnitelmat kotimaan matkailun varaan – ulkoministeri toivoo matkustuslinjausta keskiviikkoon mennessä

Haa­vis­to ra­ken­tai­si vielä lo­ma­suun­ni­tel­mat ko­ti­maan mat­kai­lun varaan – ul­ko­mi­nis­te­ri toivoo mat­kus­tus­lin­jaus­ta kes­ki­viik­koon men­nes­sä

31.05.2020 12:14
Katso, millaiset kotimaan mökkikohteet kiinnostavat nyt eniten matkailijoita – Veera Kinnunen antaa matkabloggarin vinkit mökkeilyyn

Katso, mil­lai­set ko­ti­maan mök­ki­koh­teet kiin­nos­ta­vat nyt eniten mat­kai­li­joi­ta – Veera Kin­nu­nen antaa mat­ka­blog­ga­rin vinkit mök­kei­lyyn

27.05.2020 07:00
Tilaajille
SOK:n johtaja vaatii: Hallituksen pitää antaa lupa kotimaan matkailun turvalliselle kesärysäykselle

SOK:n johtaja vaatii: Hal­li­tuk­sen pitää antaa lupa ko­ti­maan mat­kai­lun tur­val­li­sel­le ke­sä­ry­säyk­sel­le

19.05.2020 19:00
Tilaajille
Uudenmaan rajojen avaaminen tuskin lisää bussi- ja junavuorojen tarvetta merkittävästi – Koronan odotetaan lisäävän kesälomamatkailua kotimaassa

Uu­den­maan rajojen avaa­mi­nen tuskin lisää bussi- ja ju­na­vuo­ro­jen tar­vet­ta mer­kit­tä­väs­ti – Koronan odo­te­taan li­sää­vän ke­sä­lo­ma­mat­kai­lua ko­ti­maas­sa

15.04.2020 12:25
Lue tästä tärppejä: loppukesällä ja syksyllä matkalle saattaa päästä edullisesti, vaikka hintaromahduksesta ei ole merkkejä

Lue tästä tärp­pe­jä: lop­pu­ke­säl­lä ja syk­syl­lä mat­kal­le saattaa päästä edul­li­ses­ti, vaikka hin­ta­ro­mah­duk­ses­ta ei ole merk­ke­jä

06.04.2020 07:01
Lukijalta: Suomalaista voi suosia kesälomallakin
Lukijalta Mielipide Eleonora Alariesto

Lu­ki­jal­ta: Suo­ma­lais­ta voi suosia ke­sä­lo­mal­la­kin

05.03.2020 07:42
Tilaajille
Vanhassa Porvoossa joulu näyttää idylliltä – Keskiaikaisen kaupungin yrittäjistä yksi sai idean lelukauppaan unessa ja toinen päätti lahjatavaraliikkeestä 4-vuotiaana

Van­has­sa Por­voos­sa joulu näyttää idyl­lil­tä – Kes­ki­ai­kai­sen kau­pun­gin yrit­tä­jis­tä yksi sai idean le­lu­kaup­paan unessa ja toinen päätti lah­ja­ta­va­ra­liik­kees­tä 4-vuo­tiaa­na

18.12.2019 08:00
Tilaajille