Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Kolumni: Turha kuolema herätti ruot­sa­lai­set

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Siida
Viimeisin 24 tuntia
Käsistään taitava Aune Huhtamella vaatetti koko suvun ja naapureitakin Kutturassa ja Huuhkajassa – Siida sai lahjaksi 18 gaktia, joita on säilytetty huolella aitassa

Kä­sis­tään taitava Aune Huh­ta­mel­la vaa­tet­ti koko suvun ja naa­pu­rei­ta­kin Kut­tu­ras­sa ja Huuh­ka­jas­sa – Siida sai lah­jak­si 18 gaktia, joita on säi­ly­tet­ty huo­lel­la aitassa

05.02.2023 14:01
Tilaajille
Vanhemmat
Siidassa vieraili viime vuonna 55 000 näyttelykävijää –  pandemian jälkeinen matkailun elpyminen kasvatti ulkomaalaisten osuutta

Sii­das­sa vie­rai­li viime vuonna 55 000 näyt­te­ly­kä­vi­jää – pan­de­mian jäl­kei­nen mat­kai­lun el­py­mi­nen kas­vat­ti ul­ko­maa­lais­ten osuutta

16.01.2023 15:39
Tilaajille
Tarvitaan tervaa, tuohta, pelkkahirttä ja tekijöitä – vanhoja pirttejä löytyy kunnostettaviksi, mutta nyt on myös aika palauttaa rintamamiestaloja entiseen loistoonsa

Tar­vi­taan tervaa, tuohta, pelk­ka­hirt­tä ja te­ki­jöi­tä – ­van­ho­ja pirt­te­jä löytyy kun­nos­tet­ta­vik­si, mutta nyt on myös aika pa­laut­taa rin­ta­ma­mies­ta­lo­ja en­ti­seen lois­toon­sa

27.12.2022 17:30
Tilaajille
Siidan uusi näyttely sai avajaisissa ihastuneen vastaanoton – saamelaisuus esillä elävästi ja elävänä

Siidan uusi näyt­te­ly sai ava­jai­sis­sa ihas­tu­neen vas­taan­oton – saa­me­lai­suus esillä elä­väs­ti ja elävänä

01.06.2022 15:45
Tilaajille
Uusittu Siida avautuu yleisölle – näyttelykävijälle on tarjolla yhden punaisen langan sijaan useita punaisia lankoja

Uusittu Siida avautuu ylei­söl­le – näyt­te­ly­kä­vi­jäl­le on tar­jol­la yhden pu­nai­sen langan sijaan useita pu­nai­sia lankoja

31.05.2022 18:57
Tilaajille
Saamelaismuseo Siidan mittava remontti valmistui – museo ja uusi näyttely avataan kesäkuun alussa

Saa­me­lais­mu­seo Siidan mittava re­mont­ti val­mis­tui – museo ja uusi näyt­te­ly avataan ke­sä­kuun alussa

16.05.2022 11:45
Tilaajille
Siidan uudistamisen kakkosvaihe valmistui alkuperäistä kunnioittaen

Siidan uu­dis­ta­mi­sen kak­kos­vai­he val­mis­tui al­ku­pe­räis­tä kun­nioit­taen

29.04.2022 17:30
Tilaajille
Siidassa 27 000 kävijää viime vuonna – suurin osa kotimaisia matkailijoita

Sii­das­sa 27 000 kävijää viime vuonna – suurin osa ko­ti­mai­sia mat­kai­li­joi­ta

13.01.2022 09:20
Tilaajille
Saamelaiskokoelma palautetaan Suomen kansallismuseolta Saamelaismuseo Siidaan

Saa­me­lais­ko­koel­ma pa­lau­te­taan Suomen kan­sal­lis­mu­seol­ta Saa­me­lais­mu­seo Siidaan

26.08.2021 16:45
Tilaajille
Siidan 20 miljoonan laajennus puolivälissä, päärakennus sai siivet kokoelmille ja ravintolalle

Siidan 20 mil­joo­nan laa­jen­nus puo­li­vä­lis­sä, pää­ra­ken­nus sai siivet ko­koel­mil­le ja ra­vin­to­lal­le

25.05.2021 18:30
Tilaajille
Maarit Magga valmistelee väitöstutkimusta duodjista, saamelaisesta käsityöstä, joka kertoo suvusta ja perheestä

Maarit Magga val­mis­te­lee väi­tös­tut­ki­mus­ta duod­jis­ta, saa­me­lai­ses­ta kä­si­työs­tä, joka kertoo suvusta ja per­hees­tä

07.12.2020 21:01
Tilaajille
Inarin Siida laajenee ja peruskorjataan

Inarin Siida laa­je­nee ja pe­rus­kor­ja­taan

30.11.2020 10:54
Tilaajille

Saa­me­lais­mu­seo Siida jär­jes­tää yh­tei­sö­ta­paa­mi­sia ko­koel­ma- ja näyt­te­ly­työ­hön etä­yh­tey­del­lä

09.10.2020 18:09
Tilaajille
Siida laajenee ja perusnäyttely uusitaan – Rakennus suljetaan ensi kesänä ja vanha perusnäyttely on viimeistä vuottaan pystyssä

Siida laa­je­nee ja pe­rus­näyt­te­ly uu­si­taan – Ra­ken­nus sul­je­taan ensi kesänä ja vanha pe­rus­näyt­te­ly on vii­meis­tä vuot­taan pys­tys­sä

14.07.2020 17:00
Tilaajille
Kaivinkone paljasti ihmisen luita – Siidan rakennustyömaalla on löydetty ainakin kolmen ihmisen jäänteitä

Kai­vin­ko­ne pal­jas­ti ihmisen luita – Siidan ra­ken­nus­työ­maal­la on löy­det­ty ainakin kolmen ihmisen jään­tei­tä

17.06.2020 18:09
Tilaajille
Siida sai tukea kahden miljoonan euron yhteiseen hankkeeseen Norjan ja Ruotsin saamelaismuseoiden kanssa

Siida sai tukea kahden mil­joo­nan euron yh­tei­seen hank­kee­seen Norjan ja Ruotsin saa­me­lais­mu­seoi­den kanssa

31.03.2020 19:02
Tilaajille
Siidassa vieraili viime vuonna lähes 64 000 näyttely- tai tapahtumavierasta – museoon tullaan ympäri maailman, suurimmat ryhmät ovat saksalaiset ja ranskalaiset

Sii­das­sa vie­rai­li viime vuonna lähes 64 000 näyt­te­ly- tai ta­pah­tu­ma­vie­ras­ta – museoon tullaan ympäri maail­man, suu­rim­mat ryhmät ovat sak­sa­lai­set ja rans­ka­lai­set

08.01.2020 14:42
Tilaajille
Inarin Siida laajenee lähes 20 miljoonalla – Väljät uudet tilat ja perusnäyttelyt avataan huhtikuun alussa 2022

Inarin Siida laa­je­nee lähes 20 mil­joo­nal­la – Väljät uudet tilat ja pe­rus­näyt­te­lyt avataan huh­ti­kuun alussa 2022

19.12.2019 19:09
Tilaajille
Siidan näyttelyt 22 vuoden ikäisiä

Siidan näyt­te­lyt 22 vuoden ikäisiä

19.12.2019 18:34
Ahtautta joka käänteessä

Ah­taut­ta joka kään­tees­sä

19.12.2019 18:23