Ohje: Katso Lapin Kansan video: Näin teet ko­ro­na­vi­ruk­sen ko­ti­tes­tin oikein

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Siida
Siidassa 27 000 kävijää viime vuonna – suurin osa kotimaisia matkailijoita

Sii­das­sa 27 000 kävijää viime vuonna – suurin osa ko­ti­mai­sia mat­kai­li­joi­ta

13.01.2022 09:20
Tilaajille
Saamelaiskokoelma palautetaan Suomen kansallismuseolta Saamelaismuseo Siidaan

Saa­me­lais­ko­koel­ma pa­lau­te­taan Suomen kan­sal­lis­mu­seol­ta Saa­me­lais­mu­seo Siidaan

26.08.2021 16:45
Tilaajille
Siidan 20 miljoonan laajennus puolivälissä, päärakennus sai siivet kokoelmille ja ravintolalle

Siidan 20 mil­joo­nan laa­jen­nus puo­li­vä­lis­sä, pää­ra­ken­nus sai siivet ko­koel­mil­le ja ra­vin­to­lal­le

25.05.2021 18:30
Tilaajille
Maarit Magga valmistelee väitöstutkimusta duodjista, saamelaisesta käsityöstä, joka kertoo suvusta ja perheestä

Maarit Magga val­mis­te­lee väi­tös­tut­ki­mus­ta duod­jis­ta, saa­me­lai­ses­ta kä­si­työs­tä, joka kertoo suvusta ja per­hees­tä

07.12.2020 21:01
Tilaajille
Inarin Siida laajenee ja peruskorjataan

Inarin Siida laa­je­nee ja pe­rus­kor­ja­taan

30.11.2020 10:54
Tilaajille

Saa­me­lais­mu­seo Siida jär­jes­tää yh­tei­sö­ta­paa­mi­sia ko­koel­ma- ja näyt­te­ly­työ­hön etä­yh­tey­del­lä

09.10.2020 18:09
Tilaajille
Siida laajenee ja perusnäyttely uusitaan – Rakennus suljetaan ensi kesänä ja vanha perusnäyttely on viimeistä vuottaan pystyssä

Siida laa­je­nee ja pe­rus­näyt­te­ly uu­si­taan – Ra­ken­nus sul­je­taan ensi kesänä ja vanha pe­rus­näyt­te­ly on vii­meis­tä vuot­taan pys­tys­sä

14.07.2020 17:00
Tilaajille
Kaivinkone paljasti ihmisen luita – Siidan rakennustyömaalla on löydetty ainakin kolmen ihmisen jäänteitä

Kai­vin­ko­ne pal­jas­ti ihmisen luita – Siidan ra­ken­nus­työ­maal­la on löy­det­ty ainakin kolmen ihmisen jään­tei­tä

17.06.2020 18:09
Tilaajille
Siida sai tukea kahden miljoonan euron yhteiseen hankkeeseen Norjan ja Ruotsin saamelaismuseoiden kanssa

Siida sai tukea kahden mil­joo­nan euron yh­tei­seen hank­kee­seen Norjan ja Ruotsin saa­me­lais­mu­seoi­den kanssa

31.03.2020 19:02
Tilaajille
Siidassa vieraili viime vuonna lähes 64 000 näyttely- tai tapahtumavierasta – museoon tullaan ympäri maailman, suurimmat ryhmät ovat saksalaiset ja ranskalaiset

Sii­das­sa vie­rai­li viime vuonna lähes 64 000 näyt­te­ly- tai ta­pah­tu­ma­vie­ras­ta – museoon tullaan ympäri maail­man, suu­rim­mat ryhmät ovat sak­sa­lai­set ja rans­ka­lai­set

08.01.2020 14:42
Tilaajille
Inarin Siida laajenee lähes 20 miljoonalla – Väljät uudet tilat ja perusnäyttelyt avataan huhtikuun alussa 2022

Inarin Siida laa­je­nee lähes 20 mil­joo­nal­la – Väljät uudet tilat ja pe­rus­näyt­te­lyt avataan huh­ti­kuun alussa 2022

19.12.2019 19:09
Tilaajille
Siidan näyttelyt 22 vuoden ikäisiä

Siidan näyt­te­lyt 22 vuoden ikäisiä

19.12.2019 18:34
Ahtautta joka käänteessä

Ah­taut­ta joka kään­tees­sä

19.12.2019 18:23
Senaatti hyväksyi Siidan laajennuksen rahoituksen

Se­naat­ti hy­väk­syi Siidan laa­jen­nuk­sen ra­hoi­tuk­sen

19.12.2019 09:51
Tilaajille
Siidan uudistamishanke sai 400 000 euron apurahan Kulttuurirahastolta

Siidan uu­dis­ta­mis­han­ke sai 400 000 euron apu­ra­han Kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta

12.12.2019 10:58
Tilaajille
Valokuvaajat ja yleisö pohtivat Inarissa, säilyvätkö pohjoisen kahdeksan vuodenaikaa

Va­lo­ku­vaa­jat ja yleisö poh­ti­vat Ina­ris­sa, säi­ly­vät­kö poh­joi­sen kah­dek­san vuo­den­ai­kaa

10.10.2019 10:27
Tilaajille
Mikä tarua, mikä totta – Siidan näyttelyssä eläimet vetävät ihmiskuteet turkkinsa päälle

Mikä tarua, mikä totta – Siidan näyt­te­lys­sä eläimet vetävät ih­mis­ku­teet turk­kin­sa päälle

09.10.2019 18:00
Tilaajille
Harri Koskinen valittiin Siidan uusittavan perusnäyttelyn arkkitehtisuunnittelijaksi – suunnittelijalla on pitkäaikaisena yhteistyökumppanina muun muassa Iittala

Harri Kos­ki­nen va­lit­tiin Siidan uu­sit­ta­van pe­rus­näyt­te­lyn ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­li­jak­si – suun­nit­te­li­jal­la on pit­kä­ai­kai­se­na yh­teis­työ­kump­pa­ni­na muun muassa Iittala

30.09.2019 13:29
Tilaajille
Otteita Kaijukan kylän elämästä - kuvamateriaali yli 40 vuoden ajalta lahjoitettiin Inarin Siidaan

Otteita Kai­ju­kan kylän elä­mäs­tä - ku­va­ma­te­riaa­li yli 40 vuoden ajalta lah­joi­tet­tiin Inarin Siidaan

15.09.2019 16:29
Tilaajille
Ishikura Toshiaki uskoo luontoon ja pohjoiseen - Japanilainen antropologi opiskeli pohjoisuutta Tiibetissä ja Kiinassa ja vertailee kokemuksiaan Inarissa

Is­hi­ku­ra Tos­hia­ki uskoo luon­toon ja poh­joi­seen - Ja­pa­ni­lai­nen ant­ro­po­lo­gi opis­ke­li poh­joi­suut­ta Tii­be­tis­sä ja Kii­nas­sa ja ver­tai­lee ko­ke­muk­siaan Ina­ris­sa

14.09.2019 12:05
Tilaajille