Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Onko kau­pun­gin työn­te­ki­jän työ­huo­ne tur­vas­sa?

Näkökulma

Kemijärvellä on käyty julkista keskustelua kaupungin työntekijöiden työhuoneiden turvallisuudesta ja yksityisyydestä. Ottamatta kantaa Lämmön ja Veden hallituksen, sen puheenjohtajan itse julkisesti ilmoittamaan toimintaan, tunkeutua teknisen osaston toimitilaan ja sen työhuoneeseen pohdin sitä, onko työntekijän työhuone ja/tai työpiste, yksityisyys Kemijärvellä suojattu lain edellyttämällä tavalla.

Kaupunkikonsernin viranhaltijan, työntekijän tai luottamushenkilön työhuone tai työpiste sekä toisen henkilön, alaisen tai työkaverin työhuone on suojattu rikoslain 24. luvun 3§ (julkisrauhan rikkominen) ja 4§ pykälillä. "Joka oikeudettomasti 1) tunkeutuu taikka menee salaa tai toista harhauttaen virastoon, liikehuoneistoon, toimistoon, tuotantolaitokseen, kokoustilaan taikka muuhun vastaavaan huoneistoon tai rakennukseen tai sellaisen rakennuksen aidatulle piha-alueelle taikka kasarmialueelle tai muulle puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käytössä olevalle alueelle, jolla liikkuminen on asianomaisen viranomaisen päätöksellä kielletty, on tuomittava julkisrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi."

Työntekijän työpistettä/työhuonetta tai vastaavaa suojaa salakatselun ja -kuuntelun kielto, kotirauha sekä julkisrauha. Työhuoneen suljettuna olevat kaapit, laatikot tai hyllystöt ovat yksityisyyden suojan piirissä, ellei yhdessä toisin sovita. Työnantajalla tai tämän edustajalla ei ole oikeutta, ilman ao. henkilön lupaa mennä työhuoneeseen, työpisteelle ja avata laatikoita, tutkia pöydän asiakirjoja, kaappeja, laukkuja, asiakirjoja ja tutkia vaatteita sekä niiden taskuja. Työntekijän työssä käyttämän atk-laitteen, tietokoneen käytöstä on sovittava etukäteen ja erikseen.

Työhuoneeseen voi olla asennettu ja piilotettu ohjelma tai pienikokoinen laite, joka tallentaa näppäinten painallukset käyttäjätunnusten ja salasanojen urkkimiseen. Jokaisella organisaatiolla ja hallinnolla on hallussaan tietoa, joka on toiminnalle elintärkeää, eikä se saa missään tapauksessa joutua muiden tahojen haltuun, mahdollisen kilpailijan.

Voi olla, että etsitään virallisesti jotain nimellistä, mutta tosiallisesti urkitaan suojattuja tietoja. Työntekijällä voi olla hallussaan työhuoneessa yksityiselämään, toisen henkilön yksityiselämään tai luottokelpoisuuteen liittyvää tietoa sekä materiaalia. Hyvinkin henkilökohtaista voi löytyä kun tongitaan.

Hallinnon turvallisuudesta huolehtiminen varmistaa hyvän toiminnan jatkuvuuden. Luvattomasta käytöstä aiheutuu laajasti luottamusongelmia. Luvattoman tunkeutumisen ja käytön seurauksena organisaation tietojärjestelmään tietoon voi päästä haittaohjelmia, jotka leviävät nopeasti koko järjestelmää.

Myös ihmissuhteet saavat halvaantuvat – tuo urkkii minua, meitä. Se tietää minun yksityiselämästä, asiakkaasta ja luottotiedoista, häpeän.

Turvallisuudesta, työntekijöiden yksityisyydestä ja julkisesta suojasta huolehtimisen ohjelman ja vastuun laadinta kuuluu kaupungin johdolle, poliitikoille ja virkahenkilöille. Kemijärven luottamushenkilöille ja työntekijälle on tärkeää, että he ymmärtävät, miksi organisaatiossa toimitaan tiettyjen pelisääntöjen mukaan ja mikä merkitys niillä on toiminnan jatkuvuudelle.

Tietoturvallisuuden, yksityisyyden ja julkisoikeudellisen suojan toteutumista tulee tarkkailla jatkuvasti. Tietoturvan ja työntekijän oikeuksien loukkaus aiheuttaa laajaa ja pysyvää työpahoinvointia sekä sairauspoissaoloja Kemijärvelläkin. Yhteinen hyvä jää jalkoihin kun työntekijöiden oikeuksia jatkuvasti loukataan.

Väärinkäytösten varalle tulee Kemijärvellä olla selkeät ohjeet työhuoneiden suojan rikkomisesta ja sen seurauksista. Jokaisella luottamushenkilöllä ja työntekijällä on vastuu työstään ja tietoturvallisuudesta huolehtimisesta. Johtavan virkamiehen ja poliitikon oman käden oikeuden tien päässä on epäsopu, epäluottamus ja työpahoinvointi. Sinänsä perusteltu tarkoitus ei anna oikeutta tehdä lainvastaisia toimia Kemijärvelläkään.

Kirjoittaja on varatuomari ja Kemijärven kaupunginvaltuutettu.