Pääkirjoitus: Liit­ty­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maa­han tuskin pe­las­tai­si Län­si-Poh­jan syn­ny­tyk­siä

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja­yli­lää­kä­rin mie­les­tä po­ti­las­tur­va­la­ki tar­vi­taan eh­dot­to­mas­ti – laki saa kan­na­tus­ta myös muiden sai­raan­hoi­to­pii­rien joh­dos­sa

Tehyn toiminnanjohtaja kutsuu potilasturvallisuuslakia "hoitajien pakkotyölaiksi". Hänen mukaansa liiton jäsenet ovat hyvin sitoutuneita työtaisteluun eivätkä hoitajat haluaisi tehdä edes suojelutyötä.

Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jukka Mattila kannattaa potilasturvallisuuslain säätämistä hoitajien lakkojen aiheuttamien ongelmien varalle. Mattilan mukaan laki tarvitaan tässä tilanteessa "ehdottomasti".

Hän pitää kuitenkin erittäin valitettavana sitä, ettei lakia ole saatu tehtyä jo aikoja sitten, niin sanotusti normaaliaikana. Nyt lain valmistelu tapahtuu kiireessä ja keskellä työtaisteluja.

– Tämä on niin valitettavaa, kun sitä olisi ollut 15 vuotta aikaa valmistella edellisen tarpeen jälkeen. Nyt lakia yritetään viedä läpi tunteet pinnassa ja kaikilla syke korkealla. Se on poliittisesti kovin hankalaa.

Mattila ymmärtää, että juuri nyt potilasturvallisuuslain valmistelu ärsyttää ammattijärjestöjä ja lakkoilevia hoitajia, koska sen koetaan rajoittavan hoitajien lakko-oikeutta.

– Vaikka kyse on oikeasti nimenomaan siitä, että potilasturvallisuusasioihin olisi yhteiset pelisäännöt, hän sanoo.

Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jukka Mattila sanoo, että potilasturvallisuuslaki tarvitaan potilaiden turvallisuuden takaamiseksi.
Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jukka Mattila sanoo, että potilasturvallisuuslaki tarvitaan potilaiden turvallisuuden takaamiseksi.
Kuva: Anssi Jokiranta

Sama vastaus kaikkialla

Myös muissa sairaanhoitopiireissä potilasturvallisuuslaki saa kannatusta.

STT:n torstaina tavoittamista sairaanhoitopiirien johtavista lääkäreistä kaikki kannattavat potilasturvallisuuslain säätämistä Suomeen. STT kysyi asiaa johtavilta lääkäreiltä Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireistä.

Potilasturvallisuuslaki antaisi aluehallintovirastoille valtuudet määrätä hoitajia töihin sakon uhalla potilasturvallisuuden takaamiseksi.

– Pidän ikävä kyllä välttämättömänä, että tällainen laki laaditaan. Suojelutyön määrä, jonka olemme saaneet, on parhaimmillaankin ollut riittämätön, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Suojelutyöllä tarkoitetaan potilaiden hengen ja terveyden kannalta välttämätöntä hoitoa, joka pitäisi lakosta huolimatta pystyä toteuttamaan. Sairaanhoitopiirit ovat koko lakon ajan väittäneet, että ammattiliittojen tarjoama suojelutyön määrä ei ole ollut riittävä.

Lakossa olevien liittojen eli sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin mukaan väitteet eivät pidä paikkaansa.

"Olisi viimesijainen keino"

Johtajaylilääkäri Pietilä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä tähdentää, että riittävään suojelutyöhön velvoittava laki olisi viimesijaisin keino vaikuttaa, jos neuvottelut eivät tuota tulosta.

– Todella toivon, että neuvotteluissa päästäisiin lopputulokseen niin, että lakia ei tarvittaisi, Pietilä toteaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) hallintoylilääkäri Veli-Matti Ulander on samoilla linjoilla.

– Laki olisi ilman muuta viimesijainen keino. Totta kai toivon, että lakia ei tarvittaisi, mutta silloin suojelutyöneuvotteluissa pitäisi päästä etenemään niin, että kriittiset hoidot toteutuisivat ilman potilasturvallisuuslakia.

"Nyt lakia yritetään viedä läpi tunteet pinnassa ja kaikilla syke korkealla."
Jukka Mattila
Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Kati Ojala sanoo, että laki tarvitaan turvaamaan potilaiden hoitoa ja henkeä lakon aikana.

– Suuri ongelma (sairaanhoitopiirissämme) on ollut, että yksilöt kieltäytyvät saapumasta sovittuun suojelutyöhön. Tämä on tilanne, johon mikään laki ei tällä hetkellä auta, Ojala toteaa.

Hoitajalakon ensimmäinen vaihe päättyi perjantaina aamukuudelta. Kakkosvaihe alkaa keskiviikkona 20. huhtikuuta samaan kellonaikaan, jos työehtosopimusneuvotteluissa ei sitä ennen tapahdu ratkaisevaa käännettä.

Tuolloin kaksi viikkoa kestävä lakko koskisi 35 000:ta hoitajaa yhteensä 13 sairaanhoitopiirissä, joista yksi on Lapin sairaanhoitopiiri.

"Lakkohalukuutta on paljon"

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) ilmoitti tiistaina antavansa lakiesityksen potilasturvallisuuslaista ensi viikon alussa, jos tilanne hoitajien työtaistelussa näyttää silloin samalta kuin nyt. Laista vallitsee kuitenkin erimielisyyttä hallituksen sisällä ja jopa Lindénin omassa puolueessa SDP:ssä.

Ammattiliitto Tehy katsoo, että Lindén on asettunut kiistassa työnantajan puolelle puuttumalla hoitajien lakko-oikeuteen.

– On turhaa väittää, että hallitus ei olisi ottanut osaa työmarkkinariitaan, liiton toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi sanoi torstaina STT:lle lähettämässään sähköpostissa.

Superin puheenjohtaja Silja Paavola pitää lakiesityksen lopputulosta täysin avoimena. Hän vastasi STT:lle torstaina niin ikään sähköpostilla, että ministerin on tehtävä omat päätöksensä.

Potilasturvallisuuslakia Tehyn Kirvesnimi kutsui "hoitajien pakkotyölaiksi". Hänen mukaansa liiton jäsenet ovat hyvin sitoutuneita työtaisteluun eivätkä hoitajat haluaisi tehdä edes suojelutyötä. Myös Superin puheenjohtaja Paavolan mukaan lakkohalukkuutta on paljon.

Lue myös: Hoi­ta­jien lakko kes­keyt­tää to­teu­tues­saan kaiken kii­reet­tö­män hoidon Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa – kahden viikon ajalta siirtyy yli 5000 po­ti­las­ai­kaa