Pääkirjoitus: Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Lentopallo: Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

Tilaajille

Hoi­ta­jien lakko kes­keyt­tää to­teu­tues­saan kaiken kii­reet­tö­män hoidon Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa – kahden viikon ajalta siirtyy yli 5000 po­ti­las­ai­kaa

Lappiin laajeneva hoitajien lakko hiljentäisi useimmat Lapin keskussairaalan poliklinikat ja leikkaussalit. Potilaat saavat siirtyvistä ajoista tiedon tekstiviestillä. Vain kiireellinen hoito turvataan suojelutyönä. Näihin kuuluvat ensihoito, päivystys, synnytykset ja syövän hoito.

Hoitajalakot ovat laajenemassa ensi viikolla Lappiin, ellei hoitoalan työriidassa päästä sopuun. Lapin sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoitoa koskeva lakko on alkamassa keskiviikkoaamuna 20. huhtikuuta.

Miten uhkaavaan hoitajalakkoon on valmistauduttu, Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jukka Mattila?

– Olemme käyneet hyvässä yhteishengessä ammattijärjestöjen paikallisten neuvottelijoiden kanssa neuvotteluja lakkorajoista eli siitä, mitkä tehtävät ja toiminnot jäävät lakon ulkopuolelle. Näiden linjausten ja sopimusten arviointi on nyt järjestöjen keskushallinnon tasolla.