Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Laillisuus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Enon­te­kiöl­lä ko­kous­jär­jes­tys on lail­lis­ta ja ta­van­omais­ta

19.08.2021 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuuskan myynti lail­li­sek­si Suo­mes­sa

05.08.2021 07:00 5
Tilaajille
Pääkirjoitus

Oi­keus­asia­mies toteaa THL:n ja mi­nis­te­riön rik­ko­neen useita lakeja, mutta seu­rauk­se­na on pelkkä huo­mau­tus – Onko laki kai­kil­le sama?

26.07.2021 22:18 6
Tilaajille

Val­tuus­to päättää kau­pun­gin­joh­ta­jan vas­tuu­va­pau­des­ta – Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta sorvaa ensin esi­tyk­sen

03.06.2021 13:32 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lail­li­suut­ta kehiin jat­kos­sa

24.05.2021 05:51
Tilaajille

Poik­kea­mis­lu­vat ra­ken­ta­mi­seen evät­tiin Ro­va­nie­mel­lä

23.11.2020 17:37
Tilaajille

Oi­keus­asia­mies puuttui Li­min­gan kou­lu­ko­din toi­min­taan – Nuorten kes­kuu­des­sa ki­ris­tä­mis­tä, hy­väk­si­käyt­töä, kiu­saa­mis­ta ja aseis­tet­tua va­rus­tau­tu­mis­ta

02.07.2020 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Totuus Kit­ti­län val­tuus­ton ko­kouk­sen siir­tä­mi­ses­tä

28.05.2020 23:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuntien pal­kan­mak­sun kes­key­tyk­set lait­to­mia

18.04.2020 05:54
Tilaajille