pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Äitiys
Kehukaa tavallisia äitejä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kehukaa ta­val­li­sia äitejä

09.12.2023 05:30 6
Äitien yhteisössä mikään tarina ei ole liian intiimi kerrottavaksi tai nolo jaettavaksi
Kolumni

Äitien yh­tei­sös­sä mikään tarina ei ole liian intiimi ker­rot­ta­vak­si tai nolo jaet­ta­vak­si

04.10.2023 05:30
Esikoisen odottaminen ei tehnyt minusta lapsia rakastavaa äitihahmoa
Kolumni

Esi­koi­sen odot­ta­mi­nen ei tehnyt minusta lapsia ra­kas­ta­vaa äi­ti­hah­moa

14.06.2023 04:00 5
Kahden lapsen äiti Johanna Enäsuo, 32, sai syksyllä puhelun ja päätti hetkeäkään miettimättä karata sirkuksen matkaan – kesällä lapset lähtevät mukaan karavaanarielämään

Kahden lapsen äiti Johanna Enäsuo, 32, sai syk­syl­lä puhelun ja päätti het­keä­kään miet­ti­mät­tä karata sir­kuk­sen matkaan – kesällä lapset läh­te­vät mukaan ka­ra­vaa­na­rie­lä­mään

28.05.2023 17:00
Tilaajille
Tyttäressä on pala äitiänsä ja isoäitiänsä
Kolumni

Tyt­tä­res­sä on pala äi­tiän­sä ja isoäi­tiän­sä

16.05.2023 14:26
Oulussa aloitettu terveystietojen kysely herätti isoja tunteita vauvan saamisen jälkeen – Kuukautiset ja raskaus kertovat paljon naisen terveydestä

Oulussa aloi­tet­tu ter­veys­tie­to­jen kysely herätti isoja tun­tei­ta vauvan saa­mi­sen jälkeen – Kuu­kau­ti­set ja raskaus ker­to­vat paljon naisen ter­vey­des­tä

22.08.2022 06:30
Tilaajille
Tutkimus: äidin vahva kiintymyssuhde lapseen vaikuttaa positiivisesti lapsen kehitykseen

Tut­ki­mus: äidin vahva kiin­ty­mys­suh­de lapseen vai­kut­taa po­si­tii­vi­ses­ti lapsen ke­hi­tyk­seen

26.07.2022 21:52
Tilaajille
Isyys jäi selvittämättä, kun lapsi kuoli – "Kaksi miestä joutuu elämään loppuikänsä henkisessä vankilassa, epätietoisuudessa"

Isyys jäi sel­vit­tä­mät­tä, kun lapsi kuoli – "Kaksi miestä joutuu elämään lop­pui­kän­sä hen­ki­ses­sä van­ki­las­sa, epä­tie­toi­suu­des­sa"

22.05.2022 07:00
Tilaajille
Arvio: Pienen puolella Miesten vuorosta Äidin toiveeseen – Joonas Berghällin äiti oli taistelija, ja taistelija tuli pojastakin

Arvio: Pienen puo­lel­la Miesten vuo­ros­ta Äidin toi­vee­seen – Joonas Berg­häl­lin äiti oli tais­te­li­ja, ja tais­te­li­ja tuli po­jas­ta­kin

20.05.2022 21:48
Tilaajille
Kolme lappilaisäitiä palkitaan sunnuntaina – hyvä äiti voi olla monella tapaa, todistavat heidän tarinansa

Kolme lap­pi­lai­säi­tiä pal­ki­taan sun­nun­tai­na – hyvä äiti voi olla monella tapaa, to­dis­ta­vat heidän ta­ri­nan­sa

08.05.2022 06:00 4
Tilaajille
Näin äiti irrottelee – seuraavaksi lähden pitämään hauskaa matonkudontakurssille
Kolumni

Näin äiti ir­rot­te­lee – seu­raa­vak­si lähden pi­tä­mään hauskaa ma­ton­ku­don­ta­kurs­sil­le

12.04.2022 07:59
Tilaajille
Keminmaalainen Sonja Alm, 31 saa netin vertaistuesta voimia arjen pyörityksessä – "Sekoaisin, jos olisin ihan vain omien ajatusteni kanssa neljän seinän sisällä"

Ke­min­maa­lai­nen Sonja Alm, 31 saa netin ver­tais­tues­ta voimia arjen pyö­ri­tyk­ses­sä – "Se­koai­sin, jos olisin ihan vain omien aja­tus­te­ni kanssa neljän seinän si­säl­lä"

29.01.2022 07:00
Tilaajille
Pääpomosta kasvaa takapiru
Kolumni

Pää­po­mos­ta kasvaa ta­ka­pi­ru

25.01.2022 07:49 1
Tilaajille
Kiireiset aamut ennen radion merisäätä ja ihana arki – onneksi on liukuva työaika
Kolumni

Kii­rei­set aamut ennen radion me­ri­sää­tä ja ihana arki – onneksi on liukuva työaika

17.01.2022 18:35
Tilaajille
Yhdessä kohti hyvinvointialuetta
Kolumni

Yhdessä kohti hy­vin­voin­tia­luet­ta

05.01.2022 11:49
Äidin särkynyt mieli – Päivi ja Raisa menettivät ensimmäiset kuukaudet vauvansa kanssa sairastuessaan  lapsivuodepsykoosiin

Äidin sär­ky­nyt mieli – Päivi ja Raisa me­net­ti­vät en­sim­mäi­set kuu­kau­det vau­van­sa kanssa sai­ras­tues­saan lap­si­vuo­dep­sy­koo­siin

25.12.2021 18:52
Tilaajille
Lappilaiset äidit pokkasivat lauantaina ansiomerkkejä

Lap­pi­lai­set äidit pok­ka­si­vat lauan­tai­na an­sio­merk­ke­jä

21.11.2021 17:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Odo­tu­sa­jan tuki on lapsen etu

12.07.2021 06:30
Tilaajille
Lapseni on tuskin nero, mutta minusta hän teki viisaamman
Kolumni

Lapseni on tuskin nero, mutta minusta hän teki vii­saam­man

09.05.2021 17:00
Tilaajille
"Oikeasti olen kasvattanut sisälläni pienen ihmisen" – Karoliina Rajaniemi viettää ensimmäistä äitienpäivää äitinä

"Oi­keas­ti olen kas­vat­ta­nut si­säl­lä­ni pienen ih­mi­sen" – Ka­ro­lii­na Ra­ja­nie­mi viettää en­sim­mäis­tä äi­tien­päi­vää äitinä

09.05.2021 15:09
Tilaajille