Pääkirjoitus: Liit­ty­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maa­han tuskin pe­las­tai­si Län­si-Poh­jan syn­ny­tyk­siä

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Äitienpäivä
Tyttäressä on pala äitiänsä ja isoäitiänsä
Kolumni

Tyt­tä­res­sä on pala äi­tiän­sä ja iso­äi­tiän­sä

16.05.2023 14:26
Äitienpäiväjuhla sai ajatukset pois kotimaan sodasta

Äi­tien­päi­vä­juh­la sai aja­tuk­set pois ko­ti­maan sodasta

14.05.2023 12:44
Leijonien NHL-vahvistus Kakko toivoo yhteistä ateriaa äidin kanssa, päävalmentaja Jalonen vei äidilleen kukat jo ennen kotikisoja

Lei­jo­nien NHL-vah­vis­tus Kakko toivoo yh­teis­tä ateriaa äidin kanssa, pää­val­men­ta­ja Jalonen vei äi­dil­leen kukat jo ennen ko­ti­ki­so­ja

14.05.2023 10:20
Avoin elämänasenne on avain onneen

Avoin elä­män­asen­ne on avain onneen

14.05.2023 08:42
Palkittu ammattikasvattaja ja suurperheen äiti Riitta Lindberg uskoo rakkauteen ja välittämiseen – uuden hallituksen talouspuheet herättävät hänessä huolta

Pal­kit­tu am­mat­ti­kas­vat­ta­ja ja suur­per­heen äiti Riitta Lind­berg uskoo rak­kau­teen ja vä­lit­tä­mi­seen – uuden hal­li­tuk­sen ta­lous­pu­heet he­rät­tä­vät hänessä huolta

14.05.2023 05:00
Tilaajille
Inarin Tolosessa asuva Kyllikki Tanhua on auttanut muita läpi elämänsä – äitienpäivänä hänet palkitaan kunniamerkillä

Inarin To­lo­ses­sa asuva Kyl­lik­ki Tanhua on aut­ta­nut muita läpi elä­män­sä – äi­tien­päi­vä­nä hänet pal­ki­taan kun­nia­mer­kil­lä

14.05.2023 05:00 1
Tilaajille
Muoniolainen Aulikki Pöyhtäri on asettanut perheen aina etusijalle

Muo­nio­lai­nen Aulikki Pöyh­tä­ri on aset­ta­nut perheen aina etu­si­jal­le

14.05.2023 05:00 1
Tilaajille
Äitienpäivänä palkitaan 39 äitiä Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalilla, heistä kolme on Lapista – haastattelimme palkitut lappilaisäidit

Äi­tien­päi­vä­nä pal­ki­taan 39 äitiä Suomen Val­koi­sen Ruusun I luokan mi­ta­lil­la, heistä kolme on Lapista – haas­tat­te­lim­me pal­ki­tut lap­pi­lais­äi­dit

14.05.2023 05:00 3
Tilaajille
"Tuskin olisimme yrittäneet kolmatta lasta ilman turvaverkkoa" – Rovaniemeläisperheessä isovanhemmat kuljettavat lapsia harrastuksiin ja paistavat pannukakkuja, ja se muuttaa koko arjen

"Tuskin oli­sim­me yrit­tä­neet kol­mat­ta lasta ilman tur­va­verk­koa" – Ro­va­nie­me­läis­per­hees­sä iso­van­hem­mat kul­jet­ta­vat lapsia har­ras­tuk­siin ja pais­ta­vat pan­nu­kak­ku­ja, ja se muuttaa koko arjen

09.04.2023 11:30 5
Tilaajille
Liputuksia on näkynyt Rovaniemellä rajoitetusti – syynä kunta-alan lakko

Li­pu­tuk­sia on näkynyt Ro­va­nie­mel­lä ra­joi­te­tus­ti – syynä kun­ta-alan lakko

09.05.2022 18:11
Tilaajille
Kolme lappilaisäitiä palkitaan sunnuntaina – hyvä äiti voi olla monella tapaa, todistavat heidän tarinansa

Kolme lap­pi­lais­äi­tiä pal­ki­taan sun­nun­tai­na – hyvä äiti voi olla monella tapaa, to­dis­ta­vat heidän ta­ri­nan­sa

08.05.2022 06:00 4
Tilaajille
Lappian opiskelijat hemmottelevat Kemin Hiuspysäkillä ukrainalaisia naisia äitienpäivän kynnyksellä perjantaina

Lappian opis­ke­li­jat hem­mot­te­le­vat Kemin Hius­py­sä­kil­lä uk­rai­na­lai­sia naisia äi­tien­päi­vän kyn­nyk­sel­lä per­jan­tai­na

05.05.2022 19:14
Tilaajille
Äitienpäivään tiivistyy elämän kirjo
Kolumni

Äi­tien­päi­vään tii­vis­tyy elämän kirjo

05.05.2022 06:00
Tilaajille
"Huomioi oma äiti ja se millaisita karkeista tai kukista hän pitää" – Rovaniemeläinen Elina Ahokas panostaa kakuissaan ensiksi makuun ja sitten vasta ulkonäköön

"Huo­mioi oma äiti ja se mil­lai­si­ta kar­keis­ta tai kukista hän pitää" – Ro­va­nie­me­läi­nen Elina Ahokas pa­nos­taa ka­kuis­saan ensiksi makuun ja sitten vasta ul­ko­nä­köön

04.05.2022 15:24
Tilaajille
Päiväkirja: Hajuton ja mauton äiti, jolle tuleva äitienpäivä on sunnuntai muiden joukossa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Hajuton ja mauton äiti, jolle tuleva äi­tien­päi­vä on sun­nun­tai muiden jou­kos­sa

03.05.2022 07:00 1
Tilaajille
"Oikeasti olen kasvattanut sisälläni pienen ihmisen" – Karoliina Rajaniemi viettää ensimmäistä äitienpäivää äitinä

"Oi­keas­ti olen kas­vat­ta­nut si­säl­lä­ni pienen ih­mi­sen" – Ka­ro­lii­na Ra­ja­nie­mi viettää en­sim­mäis­tä äi­tien­päi­vää äitinä

09.05.2021 15:09
Tilaajille
Tässä ovat Lapin palkitut äidit – He ovat kannustaneet lapsiaan opiskelemaan, opettaneet näille perinteitä ja rakastaneet silloinkin, kun ovat olleet eri mieltä asioista

Tässä ovat Lapin pal­ki­tut äidit – He ovat kan­nus­ta­neet lap­siaan opis­ke­le­maan, opet­ta­neet näille pe­rin­tei­tä ja ra­kas­ta­neet sil­loin­kin, kun ovat olleet eri mieltä asiois­ta

08.05.2021 17:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirje äidille

08.05.2021 06:00
Tilaajille
Äitiydestä on miljoona totuutta, mutta ei yhtään oikeaa
Kolumni

Äi­tiy­des­tä on mil­joo­na to­tuut­ta, mutta ei yhtään oikeaa

08.05.2021 06:00
Tilaajille
Vuoden jutut: Saara Mustosen ainoa tytär kuoli 16-vuotiaana alppimaajoukkueen valmennusleirillä – Onnettomuudesta on pian 42 vuotta, mutta äitiä valvottavat yhä vastausta vaille jääneet kysymykset

Vuoden jutut: Saara Mus­to­sen ainoa tytär kuoli 16-vuo­tiaa­na alp­pi­maa­jouk­kueen val­men­nus­lei­ril­lä – On­net­to­muu­des­ta on pian 42 vuotta, mutta äitiä val­vot­ta­vat yhä vas­taus­ta vaille jääneet ky­sy­myk­set

31.12.2021 14:21 3
Tilaajille