Kolumni: Tulva näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

Elokuvat: Aki Kau­ris­mäen pal­kit­tu elokuva saa en­si­esi­tyk­sen­sä So­dan­ky­läs­sä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Yhdysvaltojen presidentinvaalit

Analyysi: Ron DeSantisia nostetaan Donald Trumpin haastajaksi – Etelän rokkibändin Lynyrd Skynyrdin nokkamiehen vaalilaulu Floridan kuvernöörille kertoo kansansuosiosta
Tilaajille

Ana­lyy­si: Ron De­San­ti­sia nos­te­taan Donald Trumpin haas­ta­jak­si – Etelän rok­ki­bän­din Lynyrd Sky­nyr­din nok­ka­mie­hen vaa­li­lau­lu Flo­ri­dan ku­ver­nöö­ril­le kertoo kan­san­suo­sios­ta

27.05.2023 17:50
Välivaalit voivat keikauttaa Yhdysvaltain kongressin valtasuhteet republikaanien hyväksi – Tuloksella saattaa olla vaikutusta 2024 presidentinvaaleihin, jos vaalikieltäjät pääsevät valtaan

Vä­li­vaa­lit voivat kei­kaut­taa Yh­dys­val­tain kong­res­sin val­ta­suh­teet re­pub­li­kaa­nien hyväksi – Tu­lok­sel­la saattaa olla vai­ku­tus­ta 2024 pre­si­den­tin­vaa­lei­hin, jos vaa­li­kiel­tä­jät pää­se­vät valtaan

30.10.2022 18:30 3
Tilaajille
Analyysi: Hajaantuneilta republikaaneilta puuttuu selviä johtohahmoja Trumpin jälkeen – tässä tärkeimpiä nimiä tulevaisuuden suunnan määrittelyssä

Ana­lyy­si: Ha­jaan­tu­neil­ta re­pub­li­kaa­neil­ta puuttuu selviä joh­to­hah­mo­ja Trumpin jälkeen – tässä tär­keim­piä nimiä tu­le­vai­suu­den suunnan mää­rit­te­lys­sä

10.01.2021 19:00
Tilaajille
Somesota kiihtyy Yhdysvalloissa: Twitter jäädytti Trumpin tilejä, Google poisti Parlerin sovelluskaupastaan – Trump: "Meitä ei hiljennetä"

So­me­so­ta kiihtyy Yh­dys­val­lois­sa: Twitter jää­dyt­ti Trumpin tilejä, Google poisti Par­le­rin so­vel­lus­kau­pas­taan – Trump: "Meitä ei hil­jen­ne­tä"

09.01.2021 08:47
Yön tapahtumia Yhdysvalloissa: Trump tuomitsi hyökkäyksen ja vakuuttaa vallanvaihdon sujuvan, loppiaisen väkivaltaisuuksien seurauksena kuollut viisi ihmistä

Yön ta­pah­tu­mia Yh­dys­val­lois­sa: Trump tuo­mit­si hyök­käyk­sen ja va­kuut­taa val­lan­vaih­don su­ju­van, lop­piai­sen vä­ki­val­tai­suuk­sien seu­rauk­se­na kuollut viisi ihmistä

08.01.2021 09:48
Kongressitalon olematon vartiointi ihmetyttää Yhdysvalloissa – sen sijaan kesän rotumellakoissa vastassa oli sotilaiden muuri

Kong­res­si­ta­lon ole­ma­ton var­tioin­ti ih­me­tyt­tää Yh­dys­val­lois­sa – sen sijaan kesän ro­tu­mel­la­kois­sa vas­tas­sa oli so­ti­lai­den muuri

07.01.2021 15:23
Kongressi sai päätökseen mellakoitsijoiden keskeyttämän maratonistuntonsa ja vahvisti Bidenin vaalivoiton – Trump lupasi rauhanomaista vallanvaihtoa

Kong­res­si sai pää­tök­seen mel­la­koit­si­joi­den kes­keyt­tä­män ma­ra­ton­is­tun­ton­sa ja vah­vis­ti Bidenin vaa­li­voi­ton – Trump lupasi rau­han­omais­ta val­lan­vaih­toa

07.01.2021 11:50
Kommentti: Puheet Yhdysvaltain jakautumisesta osoittautuivat liian laimeiksi – keskiviikon perusteella kyse on paljon pahemmasta

Kom­ment­ti: Puheet Yh­dys­val­tain ja­kau­tu­mi­ses­ta osoit­tau­tui­vat liian lai­meik­si – kes­ki­vii­kon pe­rus­teel­la kyse on paljon pa­hem­mas­ta

07.01.2021 09:01 1
Tutkija: Republikaanit alkavat kääntyä pois Trumpin takaa – viraltapano oikeusoppineiden mukaan vaikeaa

Tut­ki­ja: Re­pub­li­kaa­nit alkavat kääntyä pois Trumpin takaa – vi­ral­ta­pa­no oi­keus­op­pi­nei­den mukaan vaikeaa

07.01.2021 08:50
Mika Aaltola Yhdysvaltojen tilanteesta: "Luulen, että presidentti sivuutetaan. Yhdysvaltojen viranomaiset ovat vannoneet valansa perustuslaille"

Mika Aaltola Yh­dys­val­to­jen ti­lan­tees­ta: "Luu­len, että pre­si­dent­ti si­vuu­te­taan. Yh­dys­val­to­jen vi­ran­omai­set ovat van­no­neet valansa pe­rus­tus­lail­le"

07.01.2021 09:22
Moni republikaanisenaattori muutti mieltään eikä vastustaa vaalien tulosta – Pencen viesti tunkeutujille: "Te ette ole voittaneet"

Moni re­pub­li­kaa­ni­se­naat­to­ri muutti miel­tään eikä vas­tus­taa vaalien tulosta – Pencen viesti tun­keu­tu­jil­le: "Te ette ole voit­ta­neet"

07.01.2021 09:36
Neljä ihmistä kuoli ja useita loukkaantui, kun Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressiin Washingtonissa – Bidenin vaalivoitto varmistui dramaattisten vaiheiden jälkeen

Neljä ihmistä kuoli ja useita louk­kaan­tui, kun Trumpin kan­nat­ta­jat tun­keu­tui­vat kong­res­siin Wa­shing­to­nis­sa – Bidenin vaa­li­voit­to var­mis­tui dra­maat­tis­ten vai­hei­den jälkeen

07.01.2021 10:56
Ainakin yhtä ammuttu Washingtonissa – Näin kommentoi Joe Biden: "Demokratiamme on ennennäkemättömän hyökkäyksen kohteena"

Ainakin yhtä ammuttu Wa­shing­to­nis­sa – Näin kom­men­toi Joe Biden: "De­mok­ra­tiam­me on en­nen­nä­ke­mät­tö­män hyök­käyk­sen koh­tee­na"

07.01.2021 01:29
Näin kommentoivat suomalaispoliitikot Washingtonin levottomuuksia – "Järkyttäviä uutisia Yhdysvalloista"

Näin kom­men­toi­vat suo­ma­lais­po­lii­ti­kot Wa­shing­to­nin le­vot­to­muuk­sia – "Jär­kyt­tä­viä uutisia Yh­dys­val­lois­ta"

07.01.2021 01:43
Presidentti Niinistö Washingtonin tapahtumista: ”Meneillään on uskomaton demokratian painajainen”

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö Wa­shing­to­nin ta­pah­tu­mis­ta: ”Me­neil­lään on us­ko­ma­ton de­mo­kra­tian pai­na­jai­nen”

07.01.2021 00:49
CNN: Yksi ihminen kuollut Washingtonin levottomuuksissa, ulkonaliikkumiskielto alkoi – Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressiin kesken istunnon, jossa Bidenin vaalivoitto oli määrä vahvistaa

CNN: Yksi ihminen kuollut Wa­shing­to­nin le­vot­to­muuk­sis­sa, ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­to alkoi – Trumpin kan­nat­ta­jat tun­keu­tui­vat kong­res­siin kesken is­tun­non, jossa Bidenin vaa­li­voit­to oli määrä vah­vis­taa

06.01.2021 22:48
Yhdysvaltain kongressi kokoontuu vahvistamaan Joe Bidenin vaalivoiton – istunto venähtänee pikkutunneille republikaanikapinan vuoksi

Yh­dys­val­tain kong­res­si ko­koon­tuu vah­vis­ta­maan Joe Bidenin vaa­li­voi­ton – istunto ve­näh­tä­nee pik­ku­tun­neil­le re­pub­li­kaa­ni­ka­pi­nan vuoksi

06.01.2021 16:59 1
USA:n 10 entistä puolustusministeriä: Asevoimat pysykööt vaalikiistojen ulkopuolella

USA:n 10 entistä puo­lus­tus­mi­nis­te­riä: Ase­voi­mat py­sy­kööt vaa­li­kiis­to­jen ul­ko­puo­lel­la

04.01.2021 09:28
Trump painosti puhelimitse Georgian viranomaisia väärentämään presidentinvaalien tuloksen

Trump pai­nos­ti pu­he­li­mit­se Geor­gian vi­ran­omai­sia vää­ren­tä­mään pre­si­den­tin­vaa­lien tu­lok­sen

04.01.2021 08:20
Trump kannusti georgialaisia äänestämään republikaanit voittoon senaatissa – jatkoi väitteitään vaalivilpistä

Trump kan­nus­ti geor­gia­lai­sia ää­nes­tä­mään re­pub­li­kaa­nit voit­toon se­naa­tis­sa – jatkoi väit­tei­tään vaa­li­vil­pis­tä

06.12.2020 10:00 1
Joe Biden luottaa kokemukseen ja asiantuntemukseen – Nämä viisi henkilöä ovat johtamassa Yhdysvaltoja Bidenin presidenttikaudella

Joe Biden luottaa ko­ke­muk­seen ja asian­tun­te­muk­seen – Nämä viisi hen­ki­löä ovat joh­ta­mas­sa Yh­dys­val­to­ja Bidenin pre­si­dent­ti­kau­del­la

25.11.2020 16:49
Trump hävisi oikeusjuttunsa Pennsylvaniassa – osavaltion vaalitulos voidaan vahvistaa

Trump hävisi oi­keus­jut­tun­sa Penn­syl­va­nias­sa – osa­val­tion vaa­li­tu­los voidaan vah­vis­taa

22.11.2020 10:32
Perusteettomien vaalivilppiväitteiden kiistäminen vei työpaikan – Trump antoi korkealle turvallisuusvirkamiehelle potkut Twitterissä

Pe­rus­teet­to­mien vaa­li­vilp­pi­väit­tei­den kiis­tä­mi­nen vei työ­pai­kan – Trump antoi kor­keal­le tur­val­li­suus­vir­ka­mie­hel­le potkut Twit­te­ris­sä

18.11.2020 11:01
Trumpin luultiin jo ensimmäistä kertaa tunnustaneen Joe Bidenin vaalivoiton – Sitten Trump tarkensi tviittiään "En tunnusta mitään"

Trumpin luul­tiin jo en­sim­mäis­tä kertaa tun­nus­ta­neen Joe Bidenin vaa­li­voi­ton – Sitten Trump tar­ken­si tviit­tiään "En tun­nus­ta mitään"

15.11.2020 19:13 1
Biden nimitti tutun miehen kansliapäällikökseen, Klainilla kokemusta terveydenhuollon kriisistä

Biden nimitti tutun miehen kans­lia­pääl­li­kök­seen, Klai­nil­la ko­ke­mus­ta ter­vey­den­huol­lon krii­sis­tä

12.11.2020 08:25
Pentagonin johto korvattiin Trump-lojalisteilla – demokraatit huolissaan kansallisesta turvallisuudesta

Pen­ta­go­nin johto kor­vat­tiin Trump-lo­ja­lis­teil­la – de­mo­kraa­tit huo­lis­saan kan­sal­li­ses­ta tur­val­li­suu­des­ta

11.11.2020 17:01
Trump vaihtuu, mutta Kiinan jännite pysyy – tapaus Huawei voi ennakoida sitä, miten EU saattaa joutua valitsemaan puolensa

Trump vaih­tuu, mutta Kiinan jännite pysyy – tapaus Huawei voi en­na­koi­da sitä, miten EU saattaa joutua va­lit­se­maan puo­len­sa

10.11.2020 19:59 1
Liittyykö Yhdysvallat Iranin ydinsopimukseen, entä saako Valko-Venäjän oppositio tukea? Näihin konflikteihin presidentiksi nousevalta Joe Bidenilta odotetaan jo vastausta

Liit­tyy­kö Yh­dys­val­lat Iranin ydin­so­pi­muk­seen, entä saako Val­ko-Ve­nä­jän op­po­si­tio tukea? Näihin konf­lik­tei­hin pre­si­den­tik­si nou­se­val­ta Joe Bi­de­nil­ta odo­te­taan jo vas­taus­ta

10.11.2020 17:35
Analyysi: Trump on täysivaltainen presidentti kautensa loppuun – viimeisinä viikkoina hän saattaa armahtaa vankeja ja ehkä jopa itsensä

Ana­lyy­si: Trump on täy­si­val­tai­nen pre­si­dent­ti kau­ten­sa loppuun – vii­mei­si­nä viik­koi­na hän saattaa ar­mah­taa vankeja ja ehkä jopa itsensä

09.11.2020 12:00
Tilaajille