Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Valta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ay-lii­ke ajas­taan jäl­jes­sä

09.02.2024 17:00 16
Tytöttelyä, vähättelyä, seksuaalista häirintää – rovaniemeläislähtöinen Lumi-Tuulia Holm puhuu arjessa rehottavasta naisvihasta

Ty­töt­te­lyä, vä­hät­te­lyä, sek­suaa­lis­ta häi­rin­tää – ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen Lu­mi-Tuu­lia Holm puhuu arjessa re­hot­ta­vas­ta nais­vi­has­ta

31.01.2024 22:24 16
Tilaajille
Länskän kohtalon ratkaissut kokous osoitti, että historian tylsimmissä vaaleissa valittiin liuta päättäjiä, joilla on todellista valtaa
Kolumni

Länskän koh­ta­lon rat­kais­sut kokous osoit­ti, että his­to­rian tyl­sim­mis­sä vaa­leis­sa va­lit­tiin liuta päät­tä­jiä, joilla on to­del­lis­ta valtaa

30.10.2023 05:00 4
Oikeistohallitus ja vasemmistovetoinen ay-liike ovat ajautumassa valtataistoon, jolla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia varsinkin palkansaajajärjestöille
Pääkirjoitus

Oi­keis­to­hal­li­tus ja va­sem­mis­to­ve­toi­nen ay-lii­ke ovat ajau­tu­mas­sa val­ta­tais­toon, jolla voi olla kauas­kan­toi­sia vai­ku­tuk­sia var­sin­kin pal­kan­saa­ja­jär­jes­töil­le

23.09.2023 06:00 41
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rasismi ja valta

04.08.2023 05:00 2
Maailmanhallitus onkin algoritmi – ydinaseiden ja dollareiden lisäksi meillä on riesana näkymätön pätkä koodia, joka hajottaa demokratioita
Kolumni

Maail­man­hal­li­tus onkin al­go­rit­mi – ydin­asei­den ja dol­la­rei­den lisäksi meillä on riesana nä­ky­mä­tön pätkä koodia, joka ha­jot­taa de­mo­kra­tioi­ta

24.07.2023 06:00
Valheen valtakunnasta ei mitään uutta
Kolumni

Valheen val­ta­kun­nas­ta ei mitään uutta

28.02.2023 07:28 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ky­sy­myk­siä sinulle ja minulle

04.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiina kas­vat­taa val­taan­sa

04.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valta ei sovi kai­kil­le

28.09.2022 05:20 2
Tilaajille
Uskonnot oikeuttamassa valtaa ja väkivaltaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Us­kon­not oi­keut­ta­mas­sa valtaa ja vä­ki­val­taa

09.05.2022 05:00
Tilaajille
Tarkastuslautakunta ei esitä Ulla-Kirsikka Vainiolle vastuuvapautta – kokoomuksen edustajat olivat vastuuvapauden kannalla

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta ei esitä Ul­la-Kir­sik­ka Vai­niol­le vas­tuu­va­paut­ta – ko­koo­muk­sen edus­ta­jat olivat vas­tuu­va­pau­den kan­nal­la

16.06.2021 18:41 16
Tilaajille
Kuntapäättäjät päättävät paljosta muustakin kuin peruspalveluista – Sen luulisi kiinnostavan unisintakin äänestäjää
Pääkirjoitus

Kun­ta­päät­tä­jät päät­tä­vät pal­jos­ta muus­ta­kin kuin pe­rus­pal­ve­luis­ta – Sen luulisi kiin­nos­ta­van uni­sin­ta­kin ää­nes­tä­jää

23.05.2021 20:00 6
Tilaajille
Klovni kaatui, nousiko mörkö?
Kolumni

Klovni kaatui, nousiko mörkö?

14.01.2021 07:00
Tilaajille
Pelko vallan menetyksestä ajaa ay-liikettä kiusalliseen tilanteeseen
Pääkirjoitus

Pelko vallan me­ne­tyk­ses­tä ajaa ay-lii­ket­tä kiu­sal­li­seen ti­lan­tee­seen

26.07.2020 06:00 6
Tilaajille
Aluelautakuntien lakkauttaminen kertoo keskittämisestä – Byrokratia voi olla ongelma
Pääkirjoitus

Alue­lau­ta­kun­tien lak­kaut­ta­mi­nen kertoo kes­kit­tä­mi­ses­tä – By­ro­kra­tia voi olla ongelma

14.10.2019 05:00
Tilaajille