kolumni: Il­mas­to­pää­tök­sis­sä me­ga­luo­kan ai­ka­tau­lu­vir­he

tähtijuttu: Yhden lähtö tarjosi toi­sel­le kodin – ta­voi­tim­me kolmen muut­ta­jan ketjun ja kur­kis­tim­me kuntien väes­tö­en­nus­tei­siin

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Pääkirjoitus
Tilaajille

Kun­ta­päät­tä­jät päät­tä­vät pal­jos­ta muus­ta­kin kuin pe­rus­pal­ve­luis­ta – Sen luulisi kiin­nos­ta­van uni­sin­ta­kin ää­nes­tä­jää

Voidaanko kuntaan rakentaa tuulivoimapuisto vai ei? Entä kaivos? Miten on suojelun laita? Torjummeko kansallispuistoviritelmät vai rakennammeko kuntastrategiaamme yhä enemmän niiden tarjoaman luontomatkailuhoukutuksen varaan?

Kunnissa päätetään paljosta muustakin kuin peruspalvelujen tuottamisesta. Kaavoitusmonopolin ansiosta kuntien päättäjät voivat tehdä isoja linjauksia siihen, mihin suuntaan pitäjää lähdetään kehittämään. Päättäjät voivat käytännössä torjua tai hyväksyä tuulipuistot, torpata tai siunata suojelualueiden perustamisen ja lausua viimeisen sanan myös siitä, halutaanko kuntaan uusi kaivos.