Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilinpäätökset
Lappilaiset matkailuyritykset ovat hyvässä tai erinomaisessa kunnossa – Lapin Kansa kävi läpi keskeisten lappilaisten matkailuyritysten tilinpäätöksiä

Lap­pi­lai­set mat­kai­lu­yri­tyk­set ovat hyvässä tai erin­omai­ses­sa kun­nos­sa – Lapin Kansa kävi läpi kes­keis­ten lap­pi­lais­ten mat­kai­lu­yri­tys­ten ti­lin­pää­tök­siä

19.10.2023 05:00 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­vit­sal­ta hulppea tulos

04.10.2023 06:00 1
Savukosken ylijäämäinen tilinpäätös valmistui yli puoli vuotta määräajan jälkeen – taloushallintoa vahvistetaan palkkaamalla toinenkin kirjanpitäjä

Sa­vu­kos­ken yli­jää­mäi­nen ti­lin­pää­tös val­mis­tui yli puoli vuotta mää­rä­ajan jälkeen – ­ta­lous­hal­lin­toa vah­vis­te­taan palk­kaa­mal­la toi­nen­kin kir­jan­pi­tä­jä

19.09.2023 12:10 1
Tilaajille
Pelkosenniemen valtuusto kokoontuu käsittelemään tilinpäätöstä jo kolmatta kertaa

Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­to ko­koon­tuu kä­sit­te­le­mään ti­lin­pää­tös­tä jo kol­mat­ta kertaa

15.08.2023 13:46
Tilaajille
Savukosken tilinpäätösvaltuusto siirtyi poikkeuksellisesti lokakuulle

Sa­vu­kos­ken ti­lin­pää­tös­val­tuus­to siirtyi poik­keuk­sel­li­ses­ti lo­ka­kuul­le

27.06.2023 18:21
Tilaajille
Kittilän kuntatalous hyvässä kunnossa – vuoden 2022 tilinpäätöksen ylijäämä noin 6,7 miljoonaa euroa

Kit­ti­län kun­ta­ta­lous hyvässä kun­nos­sa – vuoden 2022 ti­lin­pää­tök­sen yli­jää­mä noin 6,7 mil­joo­naa euroa

30.03.2023 15:42 2
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin tilinpäätös vajaa 3 miljoonaa alijäämäinen – koko Rovaniemi-konsernin tulos 22 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin ti­lin­pää­tös vajaa 3 mil­joo­naa ali­jää­mäi­nen – koko Ro­va­nie­mi-kon­ser­nin tulos 22 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

27.03.2023 22:12 6
Tilaajille
Norrhydron liikevaihdon kasvu jatkui vahvana – yhtiö haluaa yli kaksinkertaistaa liikevaihdon viiden vuoden sisällä

Norr­hyd­ron lii­ke­vaih­don kasvu jatkui vahvana – yhtiö haluaa yli kak­sin­ker­tais­taa lii­ke­vaih­don viiden vuoden sisällä

17.02.2023 17:07 3
Tilaajille
Agnico Eagle tuotti kultaa ennätysmäärän, mutta Kittilän kaivoksen laajennus odottaa yhä lupaa oikeudesta

Agnico Eagle tuotti kultaa en­nä­tys­mää­rän, mutta Kit­ti­län kai­vok­sen laa­jen­nus odottaa yhä lupaa oi­keu­des­ta

17.02.2023 12:14 4
Tilaajille
Metsä Group kasvatti tulostaan ja liikevaihtoaan – puu, sellu ja kartonki tekivät vuonna 2022 ennätystulokset

Metsä Group kas­vat­ti tu­los­taan ja lii­ke­vaih­toaan – puu, sellu ja kar­ton­ki tekivät vuonna 2022 en­nä­tys­tu­lok­set

10.02.2023 15:43 2
Historiallinen miljarditulos – "Outokumpu on nyt taloudellisesti vahvempi kuin koskaan"

His­to­rial­li­nen mil­jar­di­tu­los – "Ou­to­kum­pu on nyt ta­lou­del­li­ses­ti vah­vem­pi kuin kos­kaan"

09.02.2023 09:57 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kevitsa on mil­joo­nien kum­ma­jai­nen

17.10.2022 05:00
Tilaajille
Lapin pelastuslaitoksen kalusto vanhenee käsiin, ja sen korjaus maksaa miljoonia: "Investointivaje vaarantaa pelastuspalvelut"

Lapin pe­las­tus­lai­tok­sen kalusto van­he­nee käsiin, ja sen korjaus maksaa mil­joo­nia: "In­ves­toin­ti­va­je vaa­ran­taa pe­las­tus­pal­ve­lut"

04.07.2022 19:44 7
Tilaajille
Yli kolmen miljoonan euron koronatuki kirjataan sittenkin Tornion kaupungin vuoden 2021 tilinpäätökseen

Yli kolmen mil­joo­nan euron ko­ro­na­tu­ki kir­ja­taan sit­ten­kin Tornion kau­pun­gin vuoden 2021 ti­lin­pää­tök­seen

20.04.2022 18:44 1
Tilaajille
Korona seisautti markkinat, Lappsetin viime vuoden tulos tappiollinen

Korona sei­saut­ti mark­ki­nat, Lapp­se­tin viime vuoden tulos tap­piol­li­nen

08.04.2021 15:59
Tilaajille
Helsinkiläinen sai koronatukea 127 euroa enemmän kuin ylitorniolainen – "Oma suu on lähin"

Hel­sin­ki­läi­nen sai ko­ro­na­tu­kea 127 euroa enemmän kuin yli­tor­nio­lai­nen – "Oma suu on lähin"

02.04.2021 10:38 17
Tilaajille