Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Sotaharjoitus: Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taus­har­joi­tuk­seen ja toimii nyt jouk­kueen va­ra­joh­ta­ja­na suu­res­sa Na­to-har­joi­tuk­ses­sa

Kevitsan kaivos
Kiviauton konetilassa palo Kevitsan kaivoksella Sodankylässä

Ki­viau­ton ko­ne­ti­las­sa palo Ke­vit­san kai­vok­sel­la So­dan­ky­läs­sä

08.12.2023 12:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­ro­tuet jär­jet­tö­miä

16.11.2023 05:00 2
Kaivosyhtiöiden tulokset sulavat, kun talous hyytyy ja metallien hinnat laskevat

Kai­vo­syh­tiöi­den tu­lok­set su­la­vat, kun talous hyytyy ja me­tal­lien hinnat las­ke­vat

02.11.2023 05:00 1
Tilaajille
Kaivoskriittiset yhdistykset tekivät tutkintapyynnön poliisille Kevitsan kaivoksesta – epäilevät pohjavesien pilaamista

Kai­vosk­riit­ti­set yh­dis­tyk­set tekivät tut­kin­ta­pyyn­nön po­lii­sil­le Ke­vit­san kai­vok­ses­ta – epäi­le­vät poh­ja­ve­sien pi­laa­mis­ta

20.10.2023 17:44 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kit­ti­län kulta ei kie­mu­roi

16.10.2023 03:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­vit­sal­ta hulppea tulos

04.10.2023 06:00 1
Kevitsa ei maksanut asbestista aiheutunutta haittalisää osalle työntekijöistään – Työehtosopimuksen rikkominen toi sakot kaivokselle

Kevitsa ei mak­sa­nut as­bes­tis­ta ai­heu­tu­nut­ta hait­ta­li­sää osalle työn­te­ki­jöis­tään – Työeh­to­so­pi­muk­sen rik­ko­mi­nen toi sakot kai­vok­sel­le

05.07.2023 14:24
Tilaajille
Valtion mailta kuskataan tulevina vuosina lähes 9 miljoonaa kuutiota moreenia Kevitsan kaivoksen sulkemiseen – Kaivosyhtiö: sivukivikasoja maisemoidaan pikku hiljaa muun työn ohessa

Valtion mailta kus­ka­taan tu­le­vi­na vuosina lähes 9 mil­joo­naa kuu­tio­ta mo­ree­nia Ke­vit­san kai­vok­sen sul­ke­mi­seen – Kai­vo­syh­tiö: si­vu­ki­vi­ka­so­ja mai­se­moi­daan pikku hiljaa muun työn ohessa

13.04.2023 19:32 8
Tilaajille
"Ilman kaivoksia tämä olisi aika kuollut paikka" – sodankyläläiset ovat suhtautuneet kaivoksiin myönteisesti, mutta kriittisten määrä on kasvanut

"Ilman kai­vok­sia tämä olisi aika kuollut paikka" – so­dan­ky­lä­läi­set ovat suh­tau­tu­neet kai­vok­siin myön­tei­ses­ti, mutta kriit­tis­ten määrä on kas­va­nut

16.03.2023 05:00 15
Tilaajille
Agnico Eagle tuotti kultaa ennätysmäärän, mutta Kittilän kaivoksen laajennus odottaa yhä lupaa oikeudesta

Agnico Eagle tuotti kultaa en­nä­tys­mää­rän, mutta Kit­ti­län kai­vok­sen laa­jen­nus odottaa yhä lupaa oi­keu­des­ta

17.02.2023 12:14 4
Tilaajille
Teollisuusliitto hylkäsi sovintoesityksen – helmikuun lakot ulottuvat Pohjois-Suomessa muun muassa Outokummun tehtaalle ja Kevitsaan

Teol­li­suus­liit­to hylkäsi so­vin­toe­si­tyk­sen – hel­mi­kuun lakot ulot­tu­vat Poh­jois-Suo­mes­sa muun muassa Ou­to­kum­mun teh­taal­le ja Ke­vit­saan

27.01.2023 14:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vos­ten jät­ti­hyö­dyt ul­ko­mail­le

19.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Kevitsan kaivosalueella tulipalo – kevytrakenteinen pressuhalli tuhoutui täysin

Ke­vit­san kai­vo­sa­lueel­la tu­li­pa­lo – ke­vyt­ra­ken­tei­nen pres­su­hal­li tu­hou­tui täysin

28.11.2022 20:03
Tilaajille
Boliden-konsernille vahva tulos vuoden kolmannella vuosineljänneksellä – sähköistä ajorataa Kevitsan kaivoksella jatkettu

Bo­li­den-kon­ser­nil­le vahva tulos vuoden kol­man­nel­la vuo­si­nel­jän­nek­sel­lä – säh­köis­tä ajo­ra­taa Ke­vit­san kai­vok­sel­la jat­ket­tu

21.10.2022 10:04 4
Tilaajille
Metallin korkeat hinnat siivittivät Boliden-konsernin hyvään tulokseen

Me­tal­lin korkeat hinnat sii­vit­ti­vät Bo­li­den-kon­ser­nin hyvään tu­lok­seen

28.04.2022 19:32
Tilaajille
Työkone syttyi palamaan Sodankylässä Kevitsan kaivoksella – tehdaspalokunta sai palon sammutettua omatoimisesti

Työkone syttyi pa­la­maan So­dan­ky­läs­sä Ke­vit­san kai­vok­sel­la – teh­das­pa­lo­kun­ta sai palon sam­mu­tet­tua oma­toi­mi­ses­ti

26.03.2022 15:49 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­mit­tää­kö Ke­vit­sa?

10.03.2022 08:11
Tilaajille
Sodankylän Kevitsan kaivoksella  tehtiin tuotantoennätys

So­dan­ky­län Ke­vit­san kai­vok­sel­la tehtiin tuo­tan­toen­nä­tys

13.02.2022 11:14 2
Tilaajille
Kittilä ja Kevitsa saivat ensimmäisten joukossa kaivosten vastuullisuustunnustukset – "Vielä on parannettavaa", sanoo vastuullisuusverkoston puheenjohtaja Hannele Pokka

Kittilä ja Kevitsa saivat en­sim­mäis­ten jou­kos­sa kai­vos­ten vas­tuul­li­suus­tun­nus­tuk­set – "Vielä on pa­ran­net­ta­vaa", sanoo vas­tuul­li­suus­ver­kos­ton pu­heen­joh­ta­ja Hannele Pokka

20.01.2022 20:16 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­ro­tuet ovat pii­lo­tet­tu­ja tukia

30.12.2021 09:29 1
Tilaajille