Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Talousongelmat
RoPS ei voi paeta velkojaan toiseen yhdistykseen – Palloliiton säännöt estävät talouskikkailun

RoPS ei voi paeta vel­ko­jaan toiseen yh­dis­tyk­seen – Pal­lo­lii­ton säännöt estävät ta­lous­kik­kai­lun

24.11.2022 15:06 6
Tilaajille
RoPS tekee tutkintapyynnön poliisille Risto Nivan toimista – koskee useiden viime vuosien ajan seuran ja Blue Idea oy:n varojen käyttöä

RoPS tekee tut­kin­ta­pyyn­nön po­lii­sil­le Risto Nivan toi­mis­ta – koskee useiden viime vuosien ajan seuran ja Blue Idea oy:n varojen käyttöä

23.11.2022 18:45 21
Tilaajille
Ukrainan sota on nostanut maatalouden harjoittamisen kustannukset kestämättömälle tasolle – ratkaisun avaimet ovat kaupan alalla
Pääkirjoitus

Uk­rai­nan sota on nos­ta­nut maa­ta­lou­den har­joit­ta­mi­sen kus­tan­nuk­set kes­tä­mät­tö­mäl­le tasolle – rat­kai­sun avaimet ovat kaupan alalla

24.04.2022 20:00 5
Tilaajille
Teatterin lopettaminen on lähes kuolinisku lapsuusmuistoille
Kolumni

Teat­te­rin lo­pet­ta­mi­nen on lähes kuo­lin­is­ku lap­suus­muis­toil­le

12.04.2022 06:00 7
Tilaajille
Teatterin lakkauttaminen kauhistuttaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teat­te­rin lak­kaut­ta­mi­nen kau­his­tut­taa

23.03.2022 05:00
Tilaajille
Tehtiinkö RoPSin pelastamiseksi kaikki voitava?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teh­tiin­kö RoPSin pe­las­ta­mi­sek­si kaikki voi­ta­va?

08.01.2022 04:45 1
Tilaajille
”Minua on helppo syyttää kaikesta, mutta en minä mitään päätöstä voi yksin jyrätä” – Näin RoPSin seurajohtaja Risto Niva vastaa syytöksiin leväperäisestä taloudenpidosta

”Minua on helppo syyttää kai­kes­ta, mutta en minä mitään pää­tös­tä voi yksin jyrätä” – Näin RoPSin seu­ra­joh­ta­ja Risto Niva vastaa syy­tök­siin le­vä­pe­räi­ses­tä ta­lou­den­pi­dos­ta

10.12.2021 19:11 37
Tilaajille
"Julkisen talouden sopeuttaminen aloitettava viimeistään vuonna 2023, koostuu menojen leikkauksista, verojen kiristämisestä ja rakenneuudistuksista" -koronatyöryhmän talousraportti julkistettiin

"Jul­ki­sen ta­lou­den so­peut­ta­mi­nen aloi­tet­ta­va vii­meis­tään vuonna 2023, koostuu menojen leik­kauk­sis­ta, verojen ki­ris­tä­mi­ses­tä ja ra­ken­neuu­dis­tuk­sis­ta" -ko­ro­na­työ­ryh­män ta­lous­ra­port­ti jul­kis­tet­tiin

08.05.2020 11:03
Kysely: Joka toinen palkansaaja pelkää työttömyyskorvausten käsittelyruuhkan vaarantavan taloutensa

Kysely: Joka toinen pal­kan­saa­ja pelkää työt­tö­myys­kor­vaus­ten kä­sit­te­ly­ruuh­kan vaa­ran­ta­van ta­lou­ten­sa

22.04.2020 07:54
Analyysi: Eurobondeja vastustanut talousprofessorikin kääntyi yhteisvastuun kannalle: "Euroopassa on nyt tärkeintä talouden pelastaminen"

Ana­lyy­si: Eu­ro­bon­de­ja vas­tus­ta­nut ta­lous­pro­fes­so­ri­kin kääntyi yh­teis­vas­tuun kan­nal­le: "Eu­roo­pas­sa on nyt tär­kein­tä ta­lou­den pe­las­ta­mi­nen"

21.04.2020 08:52
Tilaajille
Pääkirjoitus: Yrittäjä tarvitsee nyt yhteiskunnan tukea, mutta Airbnb-toimijalle sitä ei tarvitse tarjota
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Yrit­tä­jä tar­vit­see nyt yh­teis­kun­nan tukea, mutta Airbnb-toi­mi­jal­le sitä ei tar­vit­se tarjota

20.04.2020 08:00
Tilaajille
Eduskunnasta: Miten ulos koronarajoituksista – Suomi ei voi olla kiinni monta kuukautta
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Miten ulos ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta – Suomi ei voi olla kiinni monta kuu­kaut­ta

08.04.2020 07:09
Kolumni: Rahat tai henki – valinta on helppo mutta ei mustavalkoinen
Kolumni

Ko­lum­ni: Rahat tai henki – valinta on helppo mutta ei mus­ta­val­koi­nen

01.04.2020 09:01
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Malttia ja em­pa­tiaa ko­ro­na­vi­rus­kes­kus­te­luun

30.03.2020 11:58
Tilaajille
Lukijalta: Tuhoaako Suomi kansantaloutensa koronavirushysteriassa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tu­hoaa­ko Suomi kan­san­ta­lou­ten­sa ko­ro­na­vi­rus­hys­te­rias­sa?

27.03.2020 10:12
Tilaajille
Isännöintiliitto suosittaa taloyhtiöille etäkokouksia, varsinkin jos päätettävänä on korjaushankkeita

Isän­nöin­ti­liit­to suo­sit­taa ta­lo­yh­tiöil­le etä­ko­kouk­sia, var­sin­kin jos pää­tet­tä­vä­nä on kor­jaus­hank­kei­ta

21.03.2020 17:24
Lukijalta: Kroonistuuko korona?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kroo­nis­tuu­ko korona?

20.03.2020 11:47
Tilaajille
OP:n Ritakallio: "EKP toimi esimerkillisesti, pankit voivat nyt helpommin lisätä rahoitustaan koronasta kärsiville yrityksille"

OP:n Ri­ta­kal­lio: "EKP toimi esi­mer­kil­li­ses­ti, pankit voivat nyt hel­pom­min lisätä ra­hoi­tus­taan ko­ro­nas­ta kär­si­vil­le yri­tyk­sil­le"

12.03.2020 19:28
Lukijalta: Asepalvelus voi johtaa talousvaikeuksiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ase­pal­ve­lus voi johtaa ta­lous­vai­keuk­siin

29.02.2020 17:17
Tilaajille
Hammashoitoa keskitetään Pienteollisuustalolle Rovaniemellä – Vaaranlammen ja Saarenputaan hammashoitolat suljetaan

Ham­mas­hoi­toa kes­ki­te­tään Pien­teol­li­suus­ta­lol­le Ro­va­nie­mel­lä – Vaa­ran­lam­men ja Saa­ren­pu­taan ham­mas­hoi­to­lat sul­je­taan

09.10.2019 21:04
Tilaajille