Talousongelmat
"Julkisen talouden sopeuttaminen aloitettava viimeistään vuonna 2023, koostuu menojen leikkauksista, verojen kiristämisestä ja rakenneuudistuksista" -koronatyöryhmän talousraportti julkistettiin

"Jul­ki­sen ta­lou­den so­peut­ta­mi­nen aloi­tet­ta­va vii­meis­tään vuonna 2023, koostuu menojen leik­kauk­sis­ta, verojen ki­ris­tä­mi­ses­tä ja ra­ken­neuu­dis­tuk­sis­ta" -ko­ro­na­työ­ryh­män ta­lous­ra­port­ti jul­kis­tet­tiin

08.05.2020 10:06 0
Kysely: Joka toinen palkansaaja pelkää työttömyyskorvausten käsittelyruuhkan vaarantavan taloutensa

Kysely: Joka toinen pal­kan­saa­ja pelkää työt­tö­myys­kor­vaus­ten kä­sit­te­ly­ruuh­kan vaa­ran­ta­van ta­lou­ten­sa

22.04.2020 07:54 0
Analyysi: Eurobondeja vastustanut talousprofessorikin kääntyi yhteisvastuun kannalle: "Euroopassa on nyt tärkeintä talouden pelastaminen"

Ana­lyy­si: Eu­ro­bon­de­ja vas­tus­ta­nut ta­lous­pro­fes­so­ri­kin kääntyi yh­teis­vas­tuun kan­nal­le: "Eu­roo­pas­sa on nyt tär­kein­tä ta­lou­den pe­las­ta­mi­nen"

21.04.2020 08:52 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Yrittäjä tarvitsee nyt yhteiskunnan tukea, mutta Airbnb-toimijalle sitä ei tarvitse tarjota
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Yrit­tä­jä tar­vit­see nyt yh­teis­kun­nan tukea, mutta Airbnb-toi­mi­jal­le sitä ei tar­vit­se tarjota

20.04.2020 08:00 0
Tilaajille
Eduskunnasta: Miten ulos koronarajoituksista – Suomi ei voi olla kiinni monta kuukautta
Kolumni Markus Lohi (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Miten ulos ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta – Suomi ei voi olla kiinni monta kuu­kaut­ta

08.04.2020 07:09 0
Kolumni: Rahat tai henki – valinta on helppo mutta ei mustavalkoinen
Kolumni Juhani Henriksson

Ko­lum­ni: Rahat tai henki – valinta on helppo mutta ei mus­ta­val­koi­nen

01.04.2020 09:01 0
Lukijalta Mielipide Mikkel Näkkäläjärvi

Lu­ki­jal­ta: Malttia ja em­pa­tiaa ko­ro­na­vi­rus­kes­kus­te­luun

30.03.2020 11:58 0
Tilaajille
Lukijalta: Tuhoaako Suomi kansantaloutensa koronavirushysteriassa?
Lukijalta Mielipide Matti Henttunen

Lu­ki­jal­ta: Tu­hoaa­ko Suomi kan­san­ta­lou­ten­sa ko­ro­na­vi­rus­hys­te­rias­sa?

27.03.2020 10:12 0
Tilaajille
Isännöintiliitto suosittaa taloyhtiöille etäkokouksia, varsinkin jos päätettävänä on korjaushankkeita

Isän­nöin­ti­liit­to suo­sit­taa ta­lo­yh­tiöil­le etä­ko­kouk­sia, var­sin­kin jos pää­tet­tä­vä­nä on kor­jaus­hank­kei­ta

21.03.2020 17:24 0
Lukijalta: Kroonistuuko korona?
Lukijalta Mielipide Elsi Katainen

Lu­ki­jal­ta: Kroo­nis­tuu­ko korona?

20.03.2020 11:47 0
Tilaajille
OP:n Ritakallio: "EKP toimi esimerkillisesti, pankit voivat nyt helpommin lisätä rahoitustaan koronasta kärsiville yrityksille"

OP:n Ri­ta­kal­lio: "EKP toimi esi­mer­kil­li­ses­ti, pankit voivat nyt hel­pom­min lisätä ra­hoi­tus­taan ko­ro­nas­ta kär­si­vil­le yri­tyk­sil­le"

12.03.2020 19:28 0
Lukijalta: Asepalvelus voi johtaa talousvaikeuksiin
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ase­pal­ve­lus voi johtaa ta­lous­vai­keuk­siin

29.02.2020 17:17 0
Tilaajille
Hammashoitoa keskitetään Pienteollisuustalolle Rovaniemellä – Vaaranlammen ja Saarenputaan hammashoitolat suljetaan

Ham­mas­hoi­toa kes­ki­te­tään Pien­teol­li­suus­ta­lol­le Ro­va­nie­mel­lä – Vaa­ran­lam­men ja Saa­ren­pu­taan ham­mas­hoi­to­lat sul­je­taan

09.10.2019 21:01 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Harri Rapo

Pi­de­tään kiinni omasta kiin­teis­tön­hoi­dos­ta

09.10.2019 18:00 0
Tilaajille