pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Tilaajille

Ana­lyy­si: Eu­ro­bon­de­ja vas­tus­ta­nut ta­lous­pro­fes­so­ri­kin kääntyi yh­teis­vas­tuun kan­nal­le: "Eu­roo­pas­sa on nyt tär­kein­tä ta­lou­den pe­las­ta­mi­nen"

Suomen hallitus takertuu hallitusohjelman kirjaukseen, vaikka Euroopan talous on menossa syvään kurimukseen, kirjoittaa toimittaja Pekka Mauno.

"Eurooppa pitää pelastaa. Esimerkiksi Ranskan ehdotus kertaluontoisesta rahastosta on varteenotettava", sanoo kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen. Kanniainen on ollut tunnettu yhteisvastuun ja eurobondien kritisoija.
"Eurooppa pitää pelastaa. Esimerkiksi Ranskan ehdotus kertaluontoisesta rahastosta on varteenotettava", sanoo kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen. Kanniainen on ollut tunnettu yhteisvastuun ja eurobondien kritisoija.
Kuva: Joel Maisalmi

Hallitus on naulannut EU-yhteisvastuukantansa tiukasti hallitusohjelman kirjaukseen, josta aika on nyt ajanut ohi - jos hallitus ei ole sattunut sitä huomaamaan. EU-politiikkaa koskevassa osiossa on lause: "Suomi osallistuu aktiivisesti ja suhtautuu avoimesti EMU:n kehittämiseen korostaen, että kullakin jäsenmaalla on ensisijainen vastuu omasta taloudestaan".

Loppuosa näyttää nyt ohjaavan paitsi pääministeri Sanna Marinin (sd.) myös valtionvarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) ajattelun niin ahtaaseen näkökulmaan, että kaikki, mikä vähänkin haiskahtaa yhteisvastuulta, torjutaan yksioikoisesti.