pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Pääkirjoitus
Tilaajille

Uk­rai­nan sota on nos­ta­nut maa­ta­lou­den har­joit­ta­mi­sen kus­tan­nuk­set kes­tä­mät­tö­mäl­le tasolle – rat­kai­sun avaimet ovat kaupan alalla

Pääkirjoitus // 25.4.2022

Moni viljelijä pohtii parhaillaan sitä, jättääkö osan pelloistaan kylvämättä. Syy moiseen maalaisjärjettömyyteen löytyy kylvökustannuksista, jotka ovat kasvaneet viljasta saatavia tuloja suuremmiksi.

Samaan aikaan Elintarviketeollisuusliitto patistelee kaikkia viljelijöitä kylvämään jokaisen peltonsa paitsi Suomen myös  muiden maiden ruokahuollon turvaamiseksi (LK 9.4.). Eurooppaan ja muuallekin maailmaan povataan ennen näkemättömän pahaa ruokaraaka-ainepulaa, mikä avaisi uusia mahdollisuuksia suomalaisen ruoan viennille. Pääsyy pulaan löytyy Ukrainan sodasta ja hyökkääjämaa Venäjälle asetuista talouspakotteista, joiden myötä kaksi merkittävää viljanviejämaata on poissa globaaleilta ruokamarkkinoilta.