pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Suomen valtio
Suurpedot tappoivat 2020 ennätysmäärän poroja, mikä näkyi myös valtion maksamissa korvauksissa – systeemissä on yhä paljon parantamisen varaa
Pääkirjoitus

Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

20.05.2022 20:00 8
Tilaajille
Presidentti Niinistöllä ja pääministeri Marinilla tiedotustilaisuus Ukrainasta aamupäivällä, voit seurata kello 9.45 alkavaa tilaisuutta tästä

Pre­si­dent­ti Nii­nis­töl­lä ja pää­mi­nis­te­ri Ma­ri­nil­la tie­do­tus­ti­lai­suus Uk­rai­nas­ta aa­mu­päi­väl­lä, voit seurata kello 9.45 alkavaa ti­lai­suut­ta tästä

24.02.2022 09:56
Kiista saamelaismääritelmästä varjostaa totuus- ja sovintokomission työtä – riippumattomalle komissiolle on syytä antaa täysi tuki ja työrauha
Pääkirjoitus

Kiista saa­me­lais­mää­ri­tel­mäs­tä var­jos­taa totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion työtä – riip­pu­mat­to­mal­le ko­mis­siol­le on syytä antaa täysi tuki ja työ­rau­ha

11.02.2022 18:25 12
Tilaajille
Rikkooko suomalainen metsäteollisuus lakia?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rik­koo­ko suo­ma­lai­nen met­sä­teol­li­suus lakia?

30.09.2021 06:00 4
Tilaajille
Ruotsin rata yhdistää Suomen Eurooppaan – Demarihallitus päätti viimein, että koko Norrbotnia-rata rakennetaan

Ruotsin rata yh­dis­tää Suomen Eu­roop­paan – De­ma­ri­hal­li­tus päätti vii­mein, että koko Norr­bot­nia-ra­ta ra­ken­ne­taan

02.08.2021 07:00 1
Tilaajille
Yhteisrahoitusmallissa unohdettu kumppanuus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­ra­hoi­tus­mal­lis­sa unoh­det­tu kump­pa­nuus

23.06.2021 08:42
Tilaajille
Saamelaiskäräjät hyväksyi Suomen valtion esitykset totuus- ja sovintokomission komissaareiksi – Ehdolla Hannele Pokka ja Kari Mäkinen

Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi Suomen valtion esi­tyk­set totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion ko­mis­saa­reik­si – Ehdolla Hannele Pokka ja Kari Mäkinen

04.03.2021 10:17 2
Tilaajille
Totuus- ja sovintokomission valmistelussa on jo koeteltu luottamusta: "On ollut kivinen tämä tie"

Totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion val­mis­te­lus­sa on jo koe­tel­tu luot­ta­mus­ta: "On ollut kivinen tämä tie"

11.01.2021 09:18 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kai­vos­yh­tiö ve­ron­saa­ja­na, mil­jar­dien moka?

29.06.2020 09:48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Omis­taa­ko valtio vi­ruk­sen?

12.05.2020 14:00
Tilaajille
Orpo kritisoi valtiokeskeistä ja suljettua kriisinhoitoa – "Hallitus ei ota yksityistä sektoria mukaan ongelmanratkaisuun ja oppositiota vain informoidaan"

Orpo kri­ti­soi val­tio­kes­keis­tä ja sul­jet­tua krii­sin­hoi­toa – "Hal­li­tus ei ota yk­si­tyis­tä sek­to­ria mukaan on­gel­man­rat­kai­suun ja op­po­si­tio­ta vain in­for­moi­daan"

06.05.2020 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Faktaa Ruotsin ko­ro­na­tu­ki­pää­tök­sis­tä

24.04.2020 09:25
Tilaajille