Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Pääkirjoitus: Vii­mei­nen­kin hy­väk­syi, Na­to-kat­se nyt pi­kai­ses­ti Suomen rooliin puo­lus­tus­lii­tos­sa

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Suomen valtio
Mitä haittaa siitä on, jos valtio velkaantuu? Pelottelun sijasta velanottoa voi pitää asioiden mahdollistajana, mutta ilman taloustaitoa velanotto ei voi jatkua

Mitä haittaa siitä on, jos valtio vel­kaan­tuu? Pe­lot­te­lun sijasta ve­lan­ot­toa voi pitää asioi­den mah­dol­lis­ta­ja­na, mutta ilman ta­lous­tai­toa ve­lan­ot­to ei voi jatkua

20.03.2023 10:17 3
Tilaajille
Katso tästä, minä vuosina Suomi ei hakenut Nato-jäsenyyttä – poliitikot ja kansa vastustivat ajatusta, joten päädyimme hakemaan jäsenyyttä keväällä 2022

Katso tästä, minä vuosina Suomi ei hakenut Na­to-jä­se­nyyt­tä – po­lii­ti­kot ja kansa vas­tus­ti­vat aja­tus­ta, joten pää­dyim­me ha­ke­maan jä­se­nyyt­tä ke­vääl­lä 2022

17.03.2023 14:24 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jat­kaa­ko Suomen valtio saa­me­lais­ten oi­keuk­sien pol­ke­mis­ta?

25.10.2022 03:07 1
Tilaajille
Suurpedot tappoivat 2020 ennätysmäärän poroja, mikä näkyi myös valtion maksamissa korvauksissa – systeemissä on yhä paljon parantamisen varaa
Pääkirjoitus

Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

20.05.2022 20:00 8
Tilaajille
Presidentti Niinistöllä ja pääministeri Marinilla tiedotustilaisuus Ukrainasta aamupäivällä, voit seurata kello 9.45 alkavaa tilaisuutta tästä

Pre­si­dent­ti Nii­nis­töl­lä ja pää­mi­nis­te­ri Ma­ri­nil­la tie­do­tus­ti­lai­suus Uk­rai­nas­ta aa­mu­päi­väl­lä, voit seurata kello 9.45 alkavaa ti­lai­suut­ta tästä

24.02.2022 09:56
Kiista saamelaismääritelmästä varjostaa totuus- ja sovintokomission työtä – riippumattomalle komissiolle on syytä antaa täysi tuki ja työrauha
Pääkirjoitus

Kiista saa­me­lais­mää­ri­tel­mäs­tä var­jos­taa totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion työtä – riip­pu­mat­to­mal­le ko­mis­siol­le on syytä antaa täysi tuki ja työ­rau­ha

11.02.2022 18:25 12
Tilaajille
Rikkooko suomalainen metsäteollisuus lakia?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rik­koo­ko suo­ma­lai­nen met­sä­teol­li­suus lakia?

30.09.2021 06:00 4
Tilaajille
Ruotsin rata yhdistää Suomen Eurooppaan – Demarihallitus päätti viimein, että koko Norrbotnia-rata rakennetaan

Ruotsin rata yh­dis­tää Suomen Eu­roop­paan – De­ma­ri­hal­li­tus päätti vii­mein, että koko Norr­bot­nia-ra­ta ra­ken­ne­taan

02.08.2021 07:00 1
Tilaajille
Yhteisrahoitusmallissa unohdettu kumppanuus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­ra­hoi­tus­mal­lis­sa unoh­det­tu kump­pa­nuus

23.06.2021 08:42
Tilaajille
Saamelaiskäräjät hyväksyi Suomen valtion esitykset totuus- ja sovintokomission komissaareiksi – Ehdolla Hannele Pokka ja Kari Mäkinen

Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi Suomen valtion esi­tyk­set totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion ko­mis­saa­reik­si – Ehdolla Hannele Pokka ja Kari Mäkinen

04.03.2021 10:17 2
Tilaajille
Totuus- ja sovintokomission valmistelussa on jo koeteltu luottamusta: "On ollut kivinen tämä tie"

Totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion val­mis­te­lus­sa on jo koe­tel­tu luot­ta­mus­ta: "On ollut kivinen tämä tie"

11.01.2021 09:18 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kai­vos­yh­tiö ve­ron­saa­ja­na, mil­jar­dien moka?

29.06.2020 09:48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Omis­taa­ko valtio vi­ruk­sen?

12.05.2020 14:00
Tilaajille
Orpo kritisoi valtiokeskeistä ja suljettua kriisinhoitoa – "Hallitus ei ota yksityistä sektoria mukaan ongelmanratkaisuun ja oppositiota vain informoidaan"

Orpo kri­ti­soi val­tio­kes­keis­tä ja sul­jet­tua krii­sin­hoi­toa – "Hal­li­tus ei ota yk­si­tyis­tä sek­to­ria mukaan on­gel­man­rat­kai­suun ja op­po­si­tio­ta vain in­for­moi­daan"

06.05.2020 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Faktaa Ruotsin ko­ro­na­tu­ki­pää­tök­sis­tä

24.04.2020 09:25
Tilaajille