Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Suomen presidentti
EU:n ulkopolitiikka lisää pääministerin valtaa, Nato-asiat kuuluvat presidentille – Yhteistoimintaan pitäisi luoda uusi järjestelmä

EU:n ul­ko­po­li­tiik­ka lisää pää­mi­nis­te­rin valtaa, Na­to-asiat kuu­lu­vat pre­si­den­til­le – Yh­teis­toi­min­taan pitäisi luoda uusi jär­jes­tel­mä

10.03.2023 14:00 1
Tilaajille
MT: Olli Rehnin suosio tippui – Pekka Haavisto suosituin presidenttiehdokas

MT: Olli Rehnin suosio tippui – Pekka Haa­vis­to suo­si­tuin pre­si­dent­ti­eh­do­kas

09.12.2022 10:09 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ul­ko­po­li­tii­kan joh­ta­mi­nen kuuluu pre­si­den­til­le

28.10.2022 05:00
Tilaajille
Suomalaisten toive vahvemmasta presidentistä toteutuu – Kaksi politiikan muutosta johtaa siihen, että presidentille tulee nykyistä enemmän päätettävää

Suo­ma­lais­ten toive vah­vem­mas­ta pre­si­den­tis­tä to­teu­tuu – Kaksi po­li­tii­kan muu­tos­ta johtaa siihen, että pre­si­den­til­le tulee ny­kyis­tä enemmän pää­tet­tä­vää

13.08.2022 18:30 6
Tilaajille
Saako presidentti Niinistöä kritisoida?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saako pre­si­dent­ti Nii­nis­töä kri­ti­soi­da?

02.08.2022 05:30 2
Tilaajille
Presidentti Sauli Niinistö nimitti Rovaniemen hovioikeuden presidentiksi Jyrki Kiviniemen

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö nimitti Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keu­den pre­si­den­tik­si Jyrki Ki­vi­nie­men

08.07.2022 12:50 4
Kansanedustajat eivät tarvitse enää lisäaikaa Nato-kannan muodostamiseen – päätös on tehtävä pikimmiten, jotta riskit voidaan minimoida
Pääkirjoitus

Kan­san­edus­ta­jat eivät tar­vit­se enää li­sä­ai­kaa Na­to-kan­nan muo­dos­ta­mi­seen – päätös on tehtävä pi­kim­mi­ten, jotta riskit voidaan mi­ni­moi­da

21.04.2022 21:00 14
Tilaajille
Ylen kysely: Suomen Pankin Olli Rehn suosituin ehdokas seuraavaksi presidentiksi

Ylen kysely: Suomen Pankin Olli Rehn suo­si­tuin ehdokas seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si

28.03.2022 21:57 4
Tilaajille
Presidentti Niinistö: "Ukrainassa on nähty vasta alkusoittoa, ja soitto synkkenee"  – Suomi valmistautuu Sanna Marinin mukaan ukrainalaisten pakolaisten vastaanottoon

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: "Uk­rai­nas­sa on nähty vasta al­ku­soit­toa, ja soitto synk­ke­nee" – Suomi val­mis­tau­tuu Sanna Marinin mukaan uk­rai­na­lais­ten pa­ko­lais­ten vas­taan­ot­toon

24.02.2022 12:39
Presidenttipari hankki uuden koiran – Jenni Haukio esittelee Oskun tviitissään

Pre­si­dent­ti­pa­ri hankki uuden koiran – Jenni Haukio esit­te­lee Oskun tvii­tis­sään

29.08.2021 14:12
Pääministeri Marin ei ollut keskustellut presidentti Niinistön kanssa, ennen kuin vaati Twitterissä Venäjän oppositiojohtajan vapauttamista

Pää­mi­nis­te­ri Marin ei ollut kes­kus­tel­lut pre­si­dent­ti Nii­nis­tön kanssa, ennen kuin vaati Twit­te­ris­sä Venäjän op­po­si­tio­joh­ta­jan va­paut­ta­mis­ta

21.01.2021 15:00 1
IL: Pääministeri Marin on suosikki seuraavaksi presidentiksi

IL: Pää­mi­nis­te­ri Marin on suo­sik­ki seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si

25.12.2020 09:47 4
Moni ei tiedä vielä suosikkiaan seuraavaksi presidentiksi – Sanna Marin on noussut Pekka Haaviston tuntumaan, mutta kiinnostaako tehtävä häntä?

Moni ei tiedä vielä suo­sik­kiaan seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si – Sanna Marin on noussut Pekka Haa­vis­ton tun­tu­maan, mutta kiin­nos­taa­ko tehtävä häntä?

02.07.2020 07:00 2
Analyysi: Tutkijat esittävät uutta "nyrkkiä" valmistamaan Suomea poikkeusoloihin – pääministeri johtaisi, presidentin rooli jää epäselväksi

Ana­lyy­si: Tut­ki­jat esit­tä­vät uutta "nyrk­kiä" val­mis­ta­maan Suomea poik­keus­oloi­hin – pää­mi­nis­te­ri joh­tai­si, pre­si­den­tin rooli jää epä­sel­väk­si

08.05.2020 18:53

Eeva ja Martti Ah­ti­saa­ren vii­mei­sim­mät ko­ro­na­vi­rus­näyt­teet ovat ne­ga­tii­vi­sia

14.04.2020 12:53
Tilaajille
Näin presidentti Niinistö esitti operatiivisen "nyrkin" perustamista pääministeri Marinille – Lue viesti sanasta sanaan

Näin pre­si­dent­ti Nii­nis­tö esitti ope­ra­tii­vi­sen "nyr­kin" pe­rus­ta­mis­ta pää­mi­nis­te­ri Ma­ri­nil­le – Lue viesti sanasta sanaan

30.03.2020 17:33

Eeva Ah­ti­saa­rel­la on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

21.03.2020 19:26
Tilaajille
Presidentin kanslia ryhtyi koronavirustoimiin: Tapaamisissa ei enää kätellä, virkamatkoja rajoitetaan ja presidentinlinnaan ei oteta toistaiseksi vierasryhmiä

Pre­si­den­tin kanslia ryhtyi ko­ro­na­vi­rus­toi­miin: Ta­paa­mi­sis­sa ei enää kä­tel­lä, vir­ka­mat­ko­ja ra­joi­te­taan ja pre­si­den­tin­lin­naan ei oteta tois­tai­sek­si vie­ras­ryh­miä

09.03.2020 10:12
Arvovierailu: Presidentti Sauli Niinistö otti selvää saamelaisista

Ar­vo­vie­rai­lu: Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö otti selvää saa­me­lai­sis­ta

06.03.2020 17:26
Tilaajille
Sauli-fanit ja muu Sodankylä iloitsivat presidentin vierailusta – Niinistö valoi uskoa tulevaan mutta kehotti suhtautumaan koronavirukseen vakavasti

Sau­li-fa­nit ja muu So­dan­ky­lä iloit­si­vat pre­si­den­tin vie­rai­lus­ta – Nii­nis­tö valoi uskoa tu­le­vaan mutta kehotti suh­tau­tu­maan ko­ro­na­vi­ruk­seen va­ka­vas­ti

05.03.2020 20:23
Tilaajille