pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Suomen presidentti
Eduskunnasta: Paljas totuus pöydälle – viime vuonna Kemissä syntyi vain 389 lasta
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Paljas totuus pöy­däl­le – viime vuonna Kemissä syntyi vain 389 lasta

20.02.2024 09:39 10
Tilaajille
Stubb muuttaa presidenttinä Mäntyniemen väistötilaan – valtion vierastalossa on majoittunut korkea-arvoisia vieraita Jeltsinistä Trumpiin

Stubb muuttaa pre­si­dent­ti­nä Män­ty­nie­men väis­tö­ti­laan – valtion vie­ras­ta­los­sa on ma­joit­tu­nut kor­kea-ar­voi­sia vie­rai­ta Jelt­si­nis­tä Trum­piin

12.02.2024 16:14 1
Analyysi: Kokoomus nappasi valtikan kouraansa – Yhdellä puolueella harvinainen neljän suora

Ana­lyy­si: Ko­koo­mus nappasi val­ti­kan kou­raan­sa – Yhdellä puo­lueel­la har­vi­nai­nen neljän suora

12.02.2024 16:06 11
Tilaajille
Pakkanen verottanut ennakkoäänestäjiä, Lapissa aktiivisimmin uurnalla on käyty Pellossa ja Posiolla

Pak­ka­nen ve­rot­ta­nut en­nak­koää­nes­tä­jiä, Lapissa ak­tii­vi­sim­min uur­nal­la on käyty Pel­los­sa ja Po­siol­la

21.01.2024 15:48 10
Tilaajille
Sauli Niinistö pitää tänään ensimmäisen uudenvuodenpuheensa aikana, jolloin Suomi on Nato-maa – puhe jää hänen viimeisekseen presidenttinä

Sauli Nii­nis­tö pitää tänään en­sim­mäi­sen uu­den­vuo­den­pu­heen­sa aikana, jolloin Suomi on Na­to-maa – puhe jää hänen vii­mei­sek­seen pre­si­dent­ti­nä

01.01.2024 09:33 3
Uskaltaako kukaan enää ehdokkaaksi puolueen listoilta? – Politiikan tutkija avaa presidentinvaalien ilmiötä: ”Valitsijayhdistyksen käyttö voi helpottaa varainhankintaa”

Us­kal­taa­ko kukaan enää eh­dok­kaak­si puo­lueen lis­toil­ta? – Po­li­tii­kan tutkija avaa pre­si­den­tin­vaa­lien il­miö­tä: ”Va­lit­si­jayh­dis­tyk­sen käyttö voi hel­pot­taa va­rain­han­kin­taa”

27.06.2023 15:49
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ul­ko­po­li­tiik­kaa johtaa pre­si­dent­ti

05.06.2023 06:00 2
Tilaajille
EU:n ulkopolitiikka lisää pääministerin valtaa, Nato-asiat kuuluvat presidentille – Yhteistoimintaan pitäisi luoda uusi järjestelmä

EU:n ul­ko­po­li­tiik­ka lisää pää­mi­nis­te­rin valtaa, Na­to-asiat kuu­lu­vat pre­si­den­til­le – Yh­teis­toi­min­taan pitäisi luoda uusi jär­jes­tel­mä

10.03.2023 14:00 1
Tilaajille
MT: Olli Rehnin suosio tippui – Pekka Haavisto suosituin presidenttiehdokas

MT: Olli Rehnin suosio tippui – Pekka Haa­vis­to suo­si­tuin pre­si­dent­ti­eh­do­kas

09.12.2022 10:09 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ul­ko­po­li­tii­kan joh­ta­mi­nen kuuluu pre­si­den­til­le

28.10.2022 05:00
Tilaajille
Suomalaisten toive vahvemmasta presidentistä toteutuu – Kaksi politiikan muutosta johtaa siihen, että presidentille tulee nykyistä enemmän päätettävää

Suo­ma­lais­ten toive vah­vem­mas­ta pre­si­den­tis­tä to­teu­tuu – Kaksi po­li­tii­kan muu­tos­ta johtaa siihen, että pre­si­den­til­le tulee ny­kyis­tä enemmän pää­tet­tä­vää

13.08.2022 18:30 6
Tilaajille
Saako presidentti Niinistöä kritisoida?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saako pre­si­dent­ti Nii­nis­töä kri­ti­soi­da?

02.08.2022 05:30 2
Tilaajille
Presidentti Sauli Niinistö nimitti Rovaniemen hovioikeuden presidentiksi Jyrki Kiviniemen

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö nimitti Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keu­den pre­si­den­tik­si Jyrki Ki­vi­nie­men

08.07.2022 12:50 4
Kansanedustajat eivät tarvitse enää lisäaikaa Nato-kannan muodostamiseen – päätös on tehtävä pikimmiten, jotta riskit voidaan minimoida
Pääkirjoitus

Kan­san­edus­ta­jat eivät tar­vit­se enää li­sä­ai­kaa Na­to-kan­nan muo­dos­ta­mi­seen – päätös on tehtävä pi­kim­mi­ten, jotta riskit voidaan mi­ni­moi­da

21.04.2022 21:00 14
Tilaajille
Ylen kysely: Suomen Pankin Olli Rehn suosituin ehdokas seuraavaksi presidentiksi

Ylen kysely: Suomen Pankin Olli Rehn suo­si­tuin ehdokas seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si

28.03.2022 21:57 4
Tilaajille
Presidentti Niinistö: "Ukrainassa on nähty vasta alkusoittoa, ja soitto synkkenee"  – Suomi valmistautuu Sanna Marinin mukaan ukrainalaisten pakolaisten vastaanottoon

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: "Uk­rai­nas­sa on nähty vasta al­ku­soit­toa, ja soitto synk­ke­nee" – Suomi val­mis­tau­tuu Sanna Marinin mukaan uk­rai­na­lais­ten pa­ko­lais­ten vas­taan­ot­toon

24.02.2022 12:39
Presidenttipari hankki uuden koiran – Jenni Haukio esittelee Oskun tviitissään

Pre­si­dent­ti­pa­ri hankki uuden koiran – Jenni Haukio esit­te­lee Oskun tvii­tis­sään

29.08.2021 14:12
Pääministeri Marin ei ollut keskustellut presidentti Niinistön kanssa, ennen kuin vaati Twitterissä Venäjän oppositiojohtajan vapauttamista

Pää­mi­nis­te­ri Marin ei ollut kes­kus­tel­lut pre­si­dent­ti Nii­nis­tön kanssa, ennen kuin vaati Twit­te­ris­sä Venäjän op­po­si­tio­joh­ta­jan va­paut­ta­mis­ta

21.01.2021 15:00 1
IL: Pääministeri Marin on suosikki seuraavaksi presidentiksi

IL: Pää­mi­nis­te­ri Marin on suo­sik­ki seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si

25.12.2020 09:47 4
Moni ei tiedä vielä suosikkiaan seuraavaksi presidentiksi – Sanna Marin on noussut Pekka Haaviston tuntumaan, mutta kiinnostaako tehtävä häntä?

Moni ei tiedä vielä suo­sik­kiaan seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si – Sanna Marin on noussut Pekka Haa­vis­ton tun­tu­maan, mutta kiin­nos­taa­ko tehtävä häntä?

02.07.2020 07:00 2