Suomen presidentti
Moni ei tiedä vielä suosikkiaan seuraavaksi presidentiksi – Sanna Marin on noussut Pekka Haaviston tuntumaan, mutta kiinnostaako tehtävä häntä?

Moni ei tiedä vielä suo­sik­kiaan seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si – Sanna Marin on noussut Pekka Haa­vis­ton tun­tu­maan, mutta kiin­nos­taa­ko tehtävä häntä?

02.07.2020 07:00 2
Analyysi: Tutkijat esittävät uutta "nyrkkiä" valmistamaan Suomea poikkeusoloihin – pääministeri johtaisi, presidentin rooli jää epäselväksi

Ana­lyy­si: Tut­ki­jat esit­tä­vät uutta "nyrk­kiä" val­mis­ta­maan Suomea poik­keus­oloi­hin – pää­mi­nis­te­ri joh­tai­si, pre­si­den­tin rooli jää epä­sel­väk­si

08.05.2020 18:52 0

Eeva ja Martti Ah­ti­saa­ren vii­mei­sim­mät ko­ro­na­vi­rus­näyt­teet ovat ne­ga­tii­vi­sia

14.04.2020 12:53 0
Tilaajille
Näin presidentti Niinistö esitti operatiivisen "nyrkin" perustamista pääministeri Marinille – Lue viesti sanasta sanaan

Näin pre­si­dent­ti Nii­nis­tö esitti ope­ra­tii­vi­sen "nyr­kin" pe­rus­ta­mis­ta pää­mi­nis­te­ri Ma­ri­nil­le – Lue viesti sanasta sanaan

30.03.2020 17:33 0

Eeva Ah­ti­saa­rel­la on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

21.03.2020 19:26 0
Tilaajille
Presidentin kanslia ryhtyi koronavirustoimiin: Tapaamisissa ei enää kätellä, virkamatkoja rajoitetaan ja presidentinlinnaan ei oteta toistaiseksi vierasryhmiä

Pre­si­den­tin kanslia ryhtyi ko­ro­na­vi­rus­toi­miin: Ta­paa­mi­sis­sa ei enää kä­tel­lä, vir­ka­mat­ko­ja ra­joi­te­taan ja pre­si­den­tin­lin­naan ei oteta tois­tai­sek­si vie­ras­ryh­miä

09.03.2020 10:12 0
Arvovierailu: Presidentti Sauli Niinistö otti selvää saamelaisista

Ar­vo­vie­rai­lu: Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö otti selvää saa­me­lai­sis­ta

06.03.2020 17:26 0
Tilaajille
Sauli-fanit ja muu Sodankylä iloitsivat presidentin vierailusta – Niinistö valoi uskoa tulevaan mutta kehotti suhtautumaan koronavirukseen vakavasti

Sau­li-fa­nit ja muu So­dan­ky­lä iloit­si­vat pre­si­den­tin vie­rai­lus­ta – Nii­nis­tö valoi uskoa tu­le­vaan mutta kehotti suh­tau­tu­maan ko­ro­na­vi­ruk­seen va­ka­vas­ti

05.03.2020 20:23 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Teuvo Rissanen

Lu­ki­jal­ta: Mallia suo­men­ruot­sa­lai­sis­ta

16.01.2020 05:30 0
Tilaajille

Suomen ul­ko­po­li­tii­kan johto kes­kus­te­li Irakin, Iranin ja Lä­hi-idän ki­ris­ty­nees­tä ti­lan­tees­ta

07.01.2020 13:53 0
Lukijalta: Epämääräisiä lausuntoja presidentiltä
Lukijalta Mielipide Kari Kannala

Lu­ki­jal­ta: Epä­mää­räi­siä lau­sun­to­ja pre­si­den­til­tä

27.12.2019 06:00 0
Tilaajille
Mauno Koivisto oli omaperäinen mies, jonka ura johti Turun satamasta aina tasavallan presidentiksi – Syvästi uskossa oleva sosiaalidemokraatti hurmasi tv-yleisön Jatkoaika-ohjelmassa

Mauno Koi­vis­to oli oma­pe­räi­nen mies, jonka ura johti Turun sa­ta­mas­ta aina ta­sa­val­lan pre­si­den­tik­si – Syvästi uskossa oleva so­siaa­li­de­mo­kraat­ti hurmasi tv-ylei­sön Jat­koai­ka-oh­jel­mas­sa

22.12.2019 08:00 0
Tilaajille
Ihmetteletkö, miksi presidentti Niinistö ei ole kovatuloisimpien listalla? – Tässä syy vaatimattomiin tuloihin

Ih­met­te­let­kö, miksi pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ei ole ko­va­tu­loi­sim­pien lis­tal­la? – Tässä syy vaa­ti­mat­to­miin tu­loi­hin

04.11.2019 09:32 0
Niinistö pohtii toimikausien pituutta SSS:n haastattelussa – presidentin mielestä kausia olisi vara lyhentää

Nii­nis­tö pohtii toi­mi­kau­sien pi­tuut­ta SSS:n haas­tat­te­lus­sa – pre­si­den­tin mie­les­tä kausia olisi vara ly­hen­tää

02.11.2019 12:28 0
Tilaajille
Toimittajamme Etiopiassa: Rauhannobelisti, pääministeri Abiy Ahmed otti Niinistön vastaan virka-asunnossaan

Toi­mit­ta­jam­me Etio­pias­sa: Rau­han­no­be­lis­ti, pää­mi­nis­te­ri Abiy Ahmed otti Nii­nis­tön vastaan vir­ka-asun­nos­saan

15.10.2019 14:43 0
Toimittajamme Etiopiassa: Niinistö onnitteli maratonin tuplavoitosta ja rauhanpalkinnosta – Nobel on tunnustus Etiopian rauhantyölle

Toi­mit­ta­jam­me Etio­pias­sa: Nii­nis­tö on­nit­te­li ma­ra­to­nin tup­la­voi­tos­ta ja rau­han­pal­kin­nos­ta – Nobel on tun­nus­tus Etio­pian rau­han­työl­le

15.10.2019 12:34 0