tähtijuttu: Kemin Seudun Osuus­pan­kin hen­ki­lös­tö kyy­ne­leh­ti poh­joi­sen isosta pank­ki­jät­ti­läi­ses­tä ulos­jää­mis­tä

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö nimitti Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keu­den pre­si­den­tik­si Jyrki Ki­vi­nie­men

Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt käräjäoikeuden laamanni Jyrki Kiviniemen Rovaniemen hovioikeuden presidentiksi 1. elokuuta alkaen. Tehtävä on määräaikainen ja päättyy talvella 2029.

Varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Kiviniemi on Lapin käräjäoikeuden laamanni. Hän on toiminut käräjätuomarina, maaoikeustuomarina maaoikeudessa sekä esittelijänä hovioikeudessa.

Kiviniemi on ollut myös nimismiehenä. Hän on toiminut jäsenenä ja puheenjohtajana oikeusministeriön asettamissa työryhmissä. Kiviniemi on Tuomioistuinviraston johtokunnan jäsen ja hänellä on ollut luottamustehtäviä tuomari- ja lakimiesjärjestöissä. Lisäksi hän on toiminut koulutustehtävissä.

Rovaniemen hovioikeudessa on presidentin lisäksi hovioikeudenlaamanni sekä 17 hovioikeudenneuvosta. Asessoreja on 3 ja esittelijöitä 9. Kansliahenkilöstöön kuuluu kansliapäällikkö mukaan lukien noin 17 henkilöä. Lisäksi hovioikeudessa on käräjänotaari. Henkilöstön määrä on yhteensä noin 50 henkilöä.

Iso juttumäärä

Hovioikeuksiin vuonna 2021 saapuneista asioista noin 12 prosenttia tuli Rovaniemen hovioikeuteen. Saapuneiden asioiden määrä oli 992 ja ratkaistujen 903. Saapuneista asioista oli noin 74 prosenttia rikosasioita, noin 21 prosenttia riita-asioita ja noin 4 prosenttia muita asioita.

Vuonna 2021 hovioikeudessa pidettiin 216 pääkäsittelyä. Pääkäsittelyistä noin 41 prosenttia toteutettiin matkakäräjinä. Asioiden keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2021 oli 4,9 kuukautta.

Rovaniemen hovioikeuspiiriin kuuluvat Kainuun, Lapin ja Oulun käräjäoikeudet.