Nimitys
Toukokuussa eläkkeelle jäänyt Han­ne­le Pok­ka aloit­ti ­työelämänpro­fes­so­ri­na Hel­sin­gin yli­opis­tossa – kutsu tehtävään tuli kesäkuussa

Tou­ko­kuus­sa eläk­keel­le jäänyt Hannele Pokka aloitti työ­elä­män­pro­fes­so­ri­na Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa – kutsu teh­tä­vään tuli ke­sä­kuus­sa

04.09.2020 12:58 1
Tilaajille
Matti Rajaharju Mäntyvaaran raviradan väliaikaseksi toimitusjohtajaksi – uuden toimitusjohtajan haku alkaa kesäkuussa

Matti Ra­ja­har­ju Män­ty­vaa­ran ra­vi­ra­dan vä­liai­ka­sek­si toi­mi­tus­joh­ta­jak­si – uuden toi­mi­tus­joh­ta­jan haku alkaa ke­sä­kuus­sa

24.04.2020 12:04 0
Tilaajille
Saamelaiskäräjien puheenjohtajan avustajaksi nimettiin Rosa-Máren Magga

Saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­jan avus­ta­jak­si ni­met­tiin Ro­sa-Má­ren Magga

24.04.2020 09:15 0
Posti valitsi toimitusjohtajaksi väliaikaisena toimineen Turkka Kuusiston – "Johtajuutta, jämäkkyyttä ja inhimillisyyttä"

Posti valitsi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si vä­li­ai­kai­se­na toi­mi­neen Turkka Kuu­sis­ton – "Joh­ta­juut­ta, jä­mäk­kyyt­tä ja in­hi­mil­li­syyt­tä"

07.02.2020 08:36 0
Paluumuuttaja Kemin satamayhtiön johtoon - Markku Rautio on työskennellyt pitkään puolustusvoimissa esimiestehtävissä

Pa­luu­muut­ta­ja Kemin sa­ta­ma­yh­tiön johtoon - Markku Rautio on työs­ken­nel­lyt pitkään puo­lus­tus­voi­mis­sa esi­mies­teh­tä­vis­sä

03.10.2019 14:57 0
Tilaajille
Marko Vuorinen valittiin Lapin Yrittäjien puheenjohtajaksi

Marko Vuo­ri­nen va­lit­tiin Lapin Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­jak­si

28.09.2019 16:44 0
Eija Tanskanen Sodankylän geofysiikan observatorion johtajaksi

Eija Tans­ka­nen So­dan­ky­län geo­fy­sii­kan ob­ser­va­to­rion joh­ta­jak­si

13.09.2019 09:58 0
Tilaajille