Lemmikki
"Ihmisillä ei ole käsitystä, mitä kissanpito merkitsee" – Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistys saa 100 koditonta kissaa vuodessa

"Ih­mi­sil­lä ei ole kä­si­tys­tä, mitä kis­san­pi­to mer­kit­see" – Me­ri-La­pin eläin­suo­je­lu­yh­dis­tys saa 100 ko­di­ton­ta kissaa vuo­des­sa

04.07.2020 11:00 0
Tilaajille
Kyypakkaukseen ei kannata luottaa – Jos kyykäärme puree koiraa, on lähdettävä eläinlääkäriin

Kyy­pak­kauk­seen ei kannata luottaa – Jos kyy­käär­me puree koiraa, on läh­det­tä­vä eläin­lää­kä­riin

08.06.2020 19:31 0
Tilaajille
Pidä nyt koirat ja kissat kiinni – luonnossa eletään pesimisaikaa

Pidä nyt koirat ja kissat kiinni – luon­nos­sa eletään pe­si­mis­ai­kaa

14.05.2020 11:07 0
Tilaajille
Koiranpentulivessä seurataan reilun viikon ikäisten bischon frisé -pentujen perjantaipuuhia

Koi­ran­pen­tu­li­ves­sä seu­ra­taan reilun viikon ikäis­ten bischon frisé -pen­tu­jen per­jan­tai­puu­hia

27.03.2020 08:48 0
Tilaajille
Koi­ran­pen­tu­li­vessä seurataan tänään, miten emo hoitaa hellästi pentujaan – katso valkoisten palleroiden tunnelmia kes­ki­viik­ko­aa­mu­na

Koi­ran­pen­tu­li­ves­sä seu­ra­taan tänään, miten emo hoitaa hel­läs­ti pen­tu­jaan – katso val­kois­ten pal­le­roi­den tun­nel­mia kes­ki­viik­ko­aa­mu­na

25.03.2020 09:45 0
Tilaajille

Koi­ran­pen­tu­ja ei poik­keus­ti­la rasita – katso li­ve­lä­he­tys viikon ikäis­ten koi­ran­pen­tu­jen aa­mu­tun­nel­mis­ta

24.03.2020 14:28 0
Tilaajille
Koiraa ei saa jättää yksin autoon pakkasella – jo viiden asteen pakkanen voi saada koiran palelemaan sillä aikaa, kun omistaja on kauppareissulla

Koiraa ei saa jättää yksin autoon pak­ka­sel­la – jo viiden asteen pak­ka­nen voi saada koiran pa­le­le­maan sillä aikaa, kun omis­ta­ja on kaup­pa­reis­sul­la

23.01.2020 10:02 0
Tilaajille
Uuden vuoden raketteja pelkäävän koiran oloa voi helpottaa kodin turvapaikka ja taustahäly – toimi näin, jos lemmikki pelkää räiskettä

Uuden vuoden ra­ket­te­ja pel­kää­vän koiran oloa voi hel­pot­taa kodin tur­va­paik­ka ja taus­ta­hä­ly – toimi näin, jos lem­mik­ki pelkää räis­ket­tä

30.12.2019 10:32 0
Tilaajille
Alkutalvi on vaarallista aikaa metsästyskoirille – Pelastuspäällikkö: Omaa henkeä ei kannata riskeerata, jos eläintä ei voi turvallisesti lähteä pelastamaan

Al­ku­tal­vi on vaa­ral­lis­ta aikaa met­säs­tys­koi­ril­le – Pe­las­tus­pääl­lik­kö: Omaa henkeä ei kannata ris­kee­ra­ta, jos eläintä ei voi tur­val­li­ses­ti lähteä pe­las­ta­maan

07.11.2019 18:50 0
Tilaajille
Ranualainen Tiia Leppiaho haaveili alpakoista jo pikkutyttönä – Leona, Helynia ja Kaija saapuivat Kuukasjärvelle keväällä viihdyttämään matkailijoita

Ra­nua­lai­nen Tiia Lep­pia­ho haa­vei­li al­pa­kois­ta jo pik­ku­tyt­tö­nä – Leona, Helynia ja Kaija saa­pui­vat Kuu­kas­jär­vel­le ke­vääl­lä viih­dyt­tä­mään mat­kai­li­joi­ta

25.10.2019 07:00 0
Tilaajille
Koirien terveys- ja kisatiedot koostava mobiilisovellus suunniteltiin Rovaniemellä – sovelluksen toivotaan tuovan läpinäkyvyyttä lemmikkien omistajille ja kasvattajille

Koirien ter­veys- ja ki­sa­tie­dot koos­ta­va mo­bii­li­so­vel­lus suun­ni­tel­tiin Ro­va­nie­mel­lä – so­vel­luk­sen toi­vo­taan tuovan lä­pi­nä­ky­vyyt­tä lem­mik­kien omis­ta­jil­le ja kas­vat­ta­jil­le

14.10.2019 08:41 0
Tilaajille
Koiria voi taas viedä ja tuoda Norjasta – sairaustapausten keskittymistä ei ole todettu Suomessa

Koiria voi taas viedä ja tuoda Nor­jas­ta – sai­raus­ta­paus­ten kes­kit­ty­mis­tä ei ole todettu Suo­mes­sa

26.09.2019 08:36 0
Koiria tappavaa tautia tavattu jo Pohjois-Norjassa – Ruokavirasto varoittaa koirien viemisestä Norjaan

Koiria tap­pa­vaa tautia tavattu jo Poh­jois-Nor­jas­sa – Ruo­ka­vi­ras­to va­roit­taa koirien vie­mi­ses­tä Norjaan

07.09.2019 13:03 0
Tilaajille
Metsästyskoira voi juosta rajavyöhykkeeltä Venäjälle ja kadota – rajavartiosto muistuttaa metsästyksen pelisäännöistä itärajan tuntumassa

Met­säs­tys­koi­ra voi juosta ra­ja­vyö­hyk­keel­tä Ve­nä­jäl­le ja kadota – ra­ja­var­tios­to muis­tut­taa met­säs­tyk­sen pe­li­sään­nöis­tä itä­ra­jan tun­tu­mas­sa

23.08.2019 14:06 0
Tilaajille
Pekka Mäkelän kissoilla Elmalla, Niilolla ja Liisalla on Instagramissa jo lähes 22 000 seuraajaa – somepäiväkirja päivittyy päivittäin

Pekka Mäkelän kis­soil­la El­mal­la, Nii­lol­la ja Lii­sal­la on Ins­ta­gra­mis­sa jo lähes 22 000 seu­raa­jaa – so­me­päi­vä­kir­ja päi­vit­tyy päi­vit­täin

12.07.2019 11:21 0
Tilaajille
Koira hyppäsi turistibussin kyytiin Rovaniemellä – päätyi poliisiasemalle

Koira hyppäsi tu­ris­ti­bus­sin kyytiin Ro­va­nie­mel­lä – päätyi po­lii­si­ase­mal­le

28.03.2019 09:51 0
Nuuskut toivat seuralleen harjoitushallin Rovaniemen keskustaan – alustana on entinen jalkapallokentän tekonurmi, jolla kelpaa tassutella

Nuuskut toivat seu­ral­leen har­joi­tus­hal­lin Ro­va­nie­men kes­kus­taan – alus­ta­na on entinen jal­ka­pal­lo­ken­tän te­ko­nur­mi, jolla kelpaa tas­su­tel­la

12.10.2018 16:19 0
Tilaajille
Valeletko koiran helteellä kylmällä vedellä? Ei ehkä kannattaisi – Kokosimme vastaukset 10 väittämään helteen vaikutuksista lemmikkiin

Va­le­let­ko koiran hel­teel­lä kyl­mäl­lä ve­del­lä? Ei ehkä kan­nat­tai­si – Ko­ko­sim­me vas­tauk­set 10 väit­tä­mään helteen vai­ku­tuk­sis­ta lem­mik­kiin

18.07.2018 10:54 0
Tilaajille
Sairas lemmikki on tuonut Freja Myllyvirralle yli 10 000 euron edestä lääkärilaskuja – Tällaisia vakuutuksia eläimille myönnetään, vakuutusten suosio nousussa

Sairas lem­mik­ki on tuonut Freja Myl­ly­vir­ral­le yli 10 000 euron edestä lää­kä­ri­las­ku­ja – Täl­lai­sia va­kuu­tuk­sia eläi­mil­le myön­ne­tään, va­kuu­tus­ten suosio nou­sus­sa

14.07.2018 08:00 0
Tilaajille
Söpöysvaroitus! Näin suomalaiset some-eläimet keräävät kehuja, Topilla on jopa oma fanituotekauppa

Sö­pöys­va­roi­tus! Näin suo­ma­lai­set so­me-eläi­met ke­rää­vät kehuja, Topilla on jopa oma fa­ni­tuo­te­kaup­pa

14.07.2018 06:00 0