MaRa
MaRa ja PAM kritisoivat hallituksen budjettiriiheä – Hallitus unohti matkailu- ja ravintola-alan yritykset ja työntekijät

MaRa ja PAM kri­ti­soi­vat hal­li­tuk­sen bud­jet­ti­rii­heä – Hal­li­tus unohti mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­set ja työn­te­ki­jät

16.09.2020 20:17 1
Tilaajille
MaRa: Hallituksen päätös toisesta testistä ja sitä edeltävästä karanteenista lopettavat Pohjois-Suomen charter-matkat talvikaudelta

MaRa: Hal­li­tuk­sen päätös toi­ses­ta tes­tis­tä ja sitä edel­tä­väs­tä ka­ran­tee­nis­ta lo­pet­ta­vat Poh­jois-Suo­men char­ter-mat­kat tal­vi­kau­del­ta

14.09.2020 17:05 3
Tilaajille
Syyskuu on Lapin matkailun kohtalonhetki – "Pohjoinen on riippuvainen ulkomaan lentoyhteyksistä"

Syyskuu on Lapin mat­kai­lun koh­ta­lon­het­ki – "Poh­joi­nen on riip­pu­vai­nen ul­ko­maan len­toyh­teyk­sis­tä"

21.08.2020 06:30 2
Tilaajille
MaRa: Sallittujen asiakaspaikkojen määrä tulee nostaa 75 prosenttiin – muuten suurta osaa lomautetuista työntekijöistä ei voida kutsua takaisin töihin

MaRa: Sal­lit­tu­jen asia­kas­paik­ko­jen määrä tulee nostaa 75 pro­sent­tiin – muuten suurta osaa lo­mau­te­tuis­ta työn­te­ki­jöis­tä ei voida kutsua ta­kai­sin töihin

19.05.2020 13:33 1
Kysely: Vain yhdeksän prosenttia matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä toimii kannattavasti puolen vuoden kuluttua

Kysely: Vain yh­dek­sän pro­sent­tia mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­sis­tä toimii kan­nat­ta­vas­ti puolen vuoden ku­lut­tua

18.05.2020 14:52 0
Tilaajille
Mara: 40 prosenttia vuokranantajista ei ole tullut vuokralaisia vastaan – oikeudenkäyntiaalto uhkaa

Mara: 40 pro­sent­tia vuok­ran­an­ta­jis­ta ei ole tullut vuok­ra­lai­sia vastaan – oi­keu­den­käyn­ti­aal­to uhkaa

09.04.2020 08:35 0
Tilaajille
Matkailu- ja ravintola-alan yritykset kassakriisissä – MaRa pitää EK:n pelastuspakettia erinomaisena

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­set kas­sa­krii­sis­sä – MaRa pitää EK:n pe­las­tus­pa­ket­tia erin­omai­se­na

19.03.2020 13:37 0
Tilaajille
Oululainen Tomi Lantto jatkaa MaRan hallituksen puheenjohtajana

Ou­lu­lai­nen Tomi Lantto jatkaa MaRan hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na

02.12.2019 09:23 0
Tilaajille
Matkailukeskuksiin vaaditaan jopa sata sähköautojen latauspistettä – "Kaksipiippuinen juttu, koska vain kolmasosan vuodesta käytössä", sanoo hiihtokeskusjohtaja Jouni Palosaari

Mat­kai­lu­kes­kuk­siin vaa­di­taan jopa sata säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tet­tä – "Kak­si­piip­pui­nen juttu, koska vain kol­mas­osan vuo­des­ta käy­tös­sä", sanoo hiih­to­kes­kus­joh­ta­ja Jouni Pa­lo­saa­ri

28.10.2019 12:29 0
Selviävätkö maakuntien pienet huoltoasemat? – Polttoaineen myynti hiipuu ja peliautomaattien poisto voi olla joillekin viimeinen isku

Sel­viä­vät­kö maa­kun­tien pienet huol­toa­se­mat? – Polt­to­ai­neen myynti hiipuu ja pe­li­au­to­maat­tien poisto voi olla joil­le­kin vii­mei­nen isku

23.09.2019 07:00 0
Vapaaehtoinen turistimaksu voisi olla jopa Lapin matkailun kilpailuvaltti – Matkailualan etujärjestöltä täystyrmäys turistiverolle

Va­paa­eh­toi­nen tu­ris­ti­mak­su voisi olla jopa Lapin mat­kai­lun kil­pai­lu­valt­ti – Mat­kai­lu­alan etu­jär­jes­töl­tä täys­tyr­mäys tu­ris­ti­ve­rol­le

13.09.2019 07:30 0
Tilaajille