Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Pohjois-Ruotsi: Mal­mi­ra­ta aukeaa kuu­kau­sien katkon jälkeen

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Maanteiden korjausvelka
Hyviä ja huonoja tieuutisia
Pääkirjoitus

Hyviä ja huonoja tieuu­ti­sia

22.12.2023 17:00 8
Väylien korjausvelka korjaantuu rahalla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väylien kor­jaus­vel­ka kor­jaan­tuu rahalla

10.11.2023 05:01 1
Mitä heikkokuntoisempi tie, sitä vaikeampi sitä on pitää ajokuntoisena talvella – velkaantuvan valtion tyhjä rahakirstu ei lupaa hyvää lappilaisautoilijoille
Pääkirjoitus

Mitä heik­ko­kun­toi­sem­pi tie, sitä vai­keam­pi sitä on pitää ajo­kun­toi­se­na tal­vel­la – vel­kaan­tu­van valtion tyhjä ra­ha­kirs­tu ei lupaa hyvää lap­pi­lai­sau­toi­li­joil­le

18.10.2023 20:00 22
Tuleva hallitus joutuu laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen, mikä koskee myös väylähankkeita – huoltovarmuus tulee ennen tunnin junaa
Pääkirjoitus

Tuleva hal­li­tus joutuu lait­ta­maan asioita tär­keys­jär­jes­tyk­seen, mikä koskee myös väy­lä­hank­kei­ta – huol­to­var­muus tulee ennen tunnin junaa

12.05.2023 22:16 5
Väylävirasto tarjoaa investointiohjelmallaan pohjoiseen lähinnä lämmintä kättä – huoltovarmuus- ja turvallisuushuolet näyttävät unohtuneen
Pääkirjoitus

Väy­lä­vi­ras­to tarjoaa in­ves­toin­ti­oh­jel­mal­laan poh­joi­seen lähinnä läm­min­tä kättä – huol­to­var­muus- ja tur­val­li­suus­huo­let näyt­tä­vät unoh­tu­neen

05.03.2023 17:00 4
Huoli tieverkoston rapautumisesta korostui kauppakamarikyselyssä – Lapissa muuta maata kriittisempi tilanne

Huoli tie­ver­kos­ton ra­pau­tu­mi­ses­ta ko­ros­tui kaup­pa­ka­ma­ri­ky­se­lys­sä – Lapissa muuta maata kriit­ti­sem­pi tilanne

19.01.2023 07:46 1
Tilaajille
Suomen huoltovarmuus horjuu pahemman kerran, jos vähäliikenteisten väylien kunnosta ei huolehdita nykyistä paremmin – mistä otetaan raha remonttiin?
Pääkirjoitus

Suomen huol­to­var­muus horjuu pa­hem­man kerran, jos vä­hä­lii­ken­teis­ten väylien kun­nos­ta ei huo­leh­di­ta ny­kyis­tä pa­rem­min – mistä otetaan raha re­mont­tiin?

01.01.2023 15:56 5
Tilaajille
Kesän päällystystyöt painottuvat Lapissa valta- ja kantateille – Lapissa päällystettä uusitaan reilut 100 kilometriä, koko Suomessa noin 2300 kilometriä

Kesän pääl­lys­tys­työt pai­not­tu­vat Lapissa valta- ja kan­ta­teil­le – Lapissa pääl­lys­tet­tä uu­si­taan reilut 100 ki­lo­met­riä, koko Suo­mes­sa noin 2300 ki­lo­met­riä

29.04.2022 07:00 8
Tilaajille
300 kilometriä asfalttia vuodessa riittäisi pitämään Lapin tienpinnat kunnossa – Käsivarressa korjaustöitä odotellaan vielä vuosia

300 ki­lo­met­riä as­falt­tia vuo­des­sa riit­täi­si pi­tä­mään Lapin tien­pin­nat kun­nos­sa – Kä­si­var­res­sa kor­jaus­töi­tä odo­tel­laan vielä vuosia

12.11.2021 08:38 14
Tilaajille
Lapin teiden korjausvelka kasvaa kymmenettä vuotta – lappilaisia teiden kunto huolestuttaa

Lapin teiden kor­jaus­vel­ka kasvaa kym­me­net­tä vuotta – lap­pi­lai­sia teiden kunto huo­les­tut­taa

16.06.2020 07:00 2
Tilaajille
Pääkirjoitus: Pääsyyllinen Lapin teiden kehnoon kuntoon löytyy Arkadianmäeltä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Pää­syyl­li­nen Lapin teiden kehnoon kuntoon löytyy Ar­ka­dian­mäel­tä

29.02.2020 17:12
Tilaajille