kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

väylähankkeet
Nelostietä kuntoon, Kolarin rataan sähköt, Kemin lennot jatkuvat – hallitus panostaa pohjoisen liikenneyhteyksiin, mutta valtatie 21 puuttuu yhä budjetista

Ne­los­tie­tä kun­toon, Kolarin rataan sähköt, Kemin lennot jat­ku­vat – hal­li­tus pa­nos­taa poh­joi­sen lii­ken­neyh­teyk­siin, mutta val­ta­tie 21 puuttuu yhä bud­je­tis­ta

20.09.2023 17:21 26
Tilaajille
Tuleva hallitus joutuu laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen, mikä koskee myös väylähankkeita – huoltovarmuus tulee ennen tunnin junaa
Pääkirjoitus

Tuleva hal­li­tus joutuu lait­ta­maan asioita tär­keys­jär­jes­tyk­seen, mikä koskee myös väy­lä­hank­kei­ta – huol­to­var­muus tulee ennen tunnin junaa

12.05.2023 22:16 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tunnin ju­na­han­ke suu­ruu­den­hul­luut­ta

09.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Väylävirasto tarjoaa investointiohjelmallaan pohjoiseen lähinnä lämmintä kättä – huoltovarmuus- ja turvallisuushuolet näyttävät unohtuneen
Pääkirjoitus

Väy­lä­vi­ras­to tarjoaa in­ves­toin­ti­oh­jel­mal­laan poh­joi­seen lähinnä läm­min­tä kättä – huol­to­var­muus- ja tur­val­li­suus­huo­let näyt­tä­vät unoh­tu­neen

05.03.2023 17:00 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väylät kuntoon vai rahat uusiin hank­kei­siin?

09.02.2023 06:30 1
Tilaajille
Lapin kauppakamari vaatii Saimaan kanavan remonttirahoja suunnattavaksi pohjoisen tärkeisiin väyliin – tarkoittaisi käytännössä valtatie 21:n peruskorjaamista kauttaaltaan

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri vaatii Saimaan kanavan re­mont­ti­ra­ho­ja suun­nat­ta­vak­si poh­joi­sen tär­kei­siin väyliin – tar­koit­tai­si käy­tän­nös­sä val­ta­tie 21:n pe­rus­kor­jaa­mis­ta kaut­taal­taan

04.05.2022 14:35 6
Tilaajille