ROPS: Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra he­rät­tää huolta ja pet­ty­mys­tä – ­ky­syim­me tuntoja va­paaeh­toi­sel­ta, jä­se­nel­tä, kan­nat­ta­jal­ta ja ju­nio­ri­pe­laa­jien van­hem­mal­ta

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Päällystystyöt
Lapissa on 300 kilometriä tietä päällystämisen tarpeessa, mutta rahat riittävät vain puoleen – katso, missä päin Lappia tänä kesänä tietöitä tehdään

Lapissa on 300 ki­lo­met­riä tietä pääl­lys­tä­mi­sen tar­pees­sa, mutta rahat riit­tä­vät vain puoleen – katso, missä päin Lappia tänä kesänä tie­töi­tä tehdään

04.07.2022 12:00 5
Tilaajille
Kesän päällystystyöt painottuvat Lapissa valta- ja kantateille – Lapissa päällystettä uusitaan reilut 100 kilometriä, koko Suomessa noin 2300 kilometriä

Kesän pääl­lys­tys­työt pai­not­tu­vat Lapissa valta- ja kan­ta­teil­le – Lapissa pääl­lys­tet­tä uu­si­taan reilut 100 ki­lo­met­riä, koko Suo­mes­sa noin 2300 ki­lo­met­riä

29.04.2022 07:00 8
Tilaajille
Öljyn kallistuminen kurittaa asfalttiurakoitsijoita – kesän lopulla näkee mitä Lapin tieurakoista jää mahdollisesti viivan alle

Öljyn kal­lis­tu­mi­nen ku­rit­taa as­falt­ti­ura­koit­si­joi­ta – kesän lopulla näkee mitä Lapin tie­ura­kois­ta jää mah­dol­li­ses­ti viivan alle

23.03.2022 17:42
Tilaajille
300 kilometriä asfalttia vuodessa riittäisi pitämään Lapin tienpinnat kunnossa – Käsivarressa korjaustöitä odotellaan vielä vuosia

300 ki­lo­met­riä as­falt­tia vuo­des­sa riit­täi­si pi­tä­mään Lapin tien­pin­nat kun­nos­sa – Kä­si­var­res­sa kor­jaus­töi­tä odo­tel­laan vielä vuosia

12.11.2021 08:38 14
Tilaajille
Päällystystyö hidastaa liikennettä napapiiriltä Vikajärvelle

Pääl­lys­tys­työ hi­das­taa lii­ken­net­tä na­pa­pii­ril­tä Vi­ka­jär­vel­le

10.06.2021 10:03 1
Tilaajille

Kemissä Ne­los­tiel­lä on ajo­kais­ta sul­jet­tu lii­ken­teel­tä pääl­lys­töi­den takia

02.06.2021 19:56
Tilaajille
Rovaniemen päällystysohjelmassa on tänä kesänä kaksitoista kohdetta – muun muassa huonokuntoiset Aittatie ja Ahjotie saavat uuden pinnan

Ro­va­nie­men pääl­lys­tys­oh­jel­mas­sa on tänä kesänä kak­si­tois­ta koh­det­ta – muun muassa huo­no­kun­toi­set Ait­ta­tie ja Ahjotie saavat uuden pinnan

19.05.2021 20:49 4
Tilaajille