Tilaajille

Pääl­lys­tys­työ hi­das­taa lii­ken­net­tä na­pa­pii­ril­tä Vi­ka­jär­vel­le

Päällystystyö hidastaa liikennettä nelostiellä välillä napapiiri - Vikajärvi.

Päällystettä uusitaan yhteensä 19 kilometrin matkan.