Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Luontoarvot
Saamenmaalla vallitsee yhteisymmärrys monesta asiasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­men­maal­la val­lit­see yh­teis­ym­mär­rys monesta asiasta

20.02.2023 06:03 2
Luontomme ei kestä marjabisnestä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­tom­me ei kestä mar­ja­bis­nes­tä

26.01.2023 05:01 6
Tilaajille
Entä jos siirtomaapolitiikkaa ei olisi harjoitettu?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Entä jos siir­to­maa­po­li­tiik­kaa ei olisi har­joi­tet­tu?

10.01.2023 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Äi­jä­po­li­tiik­ka tuhoaa maa­pal­lon

28.09.2022 05:05 1
Tilaajille
Mikä meihin fiksuihin ihmisiin menee?
Kolumni

Mikä meihin fik­sui­hin ih­mi­siin menee?

20.04.2022 06:00 1
Tilaajille
Esikoiskirjailija Pekka Juntti laajentaa mielellään kuvaa pohjoisesta – ”Kaikki syrjäseudulla tapahtuva ei ole välttämättä huonoa”

Esi­kois­kir­jai­li­ja Pekka Juntti laa­jen­taa mie­lel­lään kuvaa poh­joi­ses­ta – ”Kaikki syr­jä­seu­dul­la ta­pah­tu­va ei ole vält­tä­mät­tä huonoa”

24.03.2022 06:30 3
Tilaajille
"Hyödyntämättömälle" Ounasvaaralle visioidaan hurjia virityksiä – eikö vaaralla ole arvoa luonnollisena?
Kolumni

"Hyö­dyn­tä­mät­tö­mäl­le" Ou­nas­vaa­ral­le vi­sioi­daan hurjia vi­ri­tyk­siä – eikö vaa­ral­la ole arvoa luon­nol­li­se­na?

18.01.2022 06:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ly­hyt­nä­köis­tä kun­ta­po­li­tiik­kaa

09.12.2021 05:30 2
Tilaajille
Tiedä, mitä tuhoat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tiedä, mitä tuhoat

06.05.2021 07:55 4
Tilaajille
Kartoitukset lisäävät tietoa metsäluonnosta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kar­toi­tuk­set li­sää­vät tietoa met­sä­luon­nos­ta

26.03.2021 05:20 1
Tilaajille
Miljoona hehtaaria korkeiden luontoarvon metsiä Lappiin – Sitten selvisi, että se olikin vain leveällä pensselilllä piirretty kirjoituspöytätyö

Mil­joo­na heh­taa­ria kor­kei­den luon­to­ar­von metsiä Lappiin – Sitten sel­vi­si, että se olikin vain le­veäl­lä pens­se­lill­lä piir­ret­ty kir­joi­tus­pöy­tä­työ

13.03.2021 06:30 22
Tilaajille
Ihmiskakka ja muita havaintoja lähiluonnosta
Kolumni

Ih­mis­kak­ka ja muita ha­vain­to­ja lä­hi­luon­nos­ta

19.09.2020 06:00
Tilaajille
Vaikka pedot käyvät harvoin ihmisen kimppuun, petojen pelko näyttää olevan kasvussa
Pääkirjoitus

Vaikka pedot käyvät harvoin ihmisen kimp­puun, petojen pelko näyttää olevan kas­vus­sa

13.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Metsästyksellä on iso taloudellinen merkitys, vaikka kukaan ei enää elä pelkästään metsästämällä
Pääkirjoitus

Met­säs­tyk­sel­lä on iso ta­lou­del­li­nen mer­ki­tys, vaikka kukaan ei enää elä pel­käs­tään met­säs­tä­mäl­lä

08.08.2020 06:00
Tilaajille
Päiväkirja: Kesälomalla me koemme luontoelämyksiä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ke­sä­lo­mal­la me koemme luon­to­elä­myk­siä

31.07.2020 07:30
Tilaajille
Mätäkuun muistelus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mä­tä­kuun muis­te­lus

31.07.2020 05:05
Tilaajille
Opettaako koronakriisi ihmiskuntaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opet­taa­ko ko­ro­na­krii­si ih­mis­kun­taa?

31.07.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta: Hilla tuottaisi paremmin kuin rämemännyt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hilla tuot­tai­si pa­rem­min kuin rä­me­män­nyt

28.07.2020 06:30
Tilaajille
Thaimaa päästää vihdoinkin marjanpoimijoita Suomeen, mutta hillajänkään ammattilaiset eivät ehdi, poimijoille määrätty minimiansio on perusteltu.

Thaimaa päästää vih­doin­kin mar­jan­poi­mi­joi­ta Suo­meen, mutta hil­la­jän­kään am­mat­ti­lai­set eivät ehdi, poi­mi­joil­le mää­rät­ty mi­ni­mi­an­sio on pe­rus­tel­tu.

27.07.2020 17:42
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Soppa kiehuu Suo­li­jär­vil­lä

21.05.2020 05:00
Tilaajille