Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rovaniemen päätöksenteko

16 vuotta kun­ta­po­li­tiik­kaa kes­kus­tan ri­veis­sä tuli pää­tök­seen – Hannu Ovas­kai­nen siirtyi pe­rus­suo­ma­lai­siin luot­ta­mus­paik­ka­ja­ko­jen takia: "Mi­nul­le ei tar­jot­tu kuin jään­nös­pa­lo­ja"

09.08.2021 20:07 35
Tilaajille

Sara Sep­pä­nen sii­vit­ti pe­rus­suo­ma­lai­set voit­toon, vaikkei ole vielä puo­lueen jäsen – Katso Ro­va­nie­men ää­ni­ha­ra­vat ja val­tuus­tos­ta pu­don­neet

15.06.2021 15:02 11

Lue kau­pun­gin­joh­ta­jan koko vastaus tar­kas­tus­lau­ta­kun­nal­le

03.06.2021 12:54 5
Tilaajille

"Mikä on se rikos, josta minua syy­te­tään" – kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vainio ih­met­te­lee ti­lin­tar­kas­ta­jan syyt­tei­tä

02.06.2021 14:36 25
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus: Rau­tio­saa­ren ran­ta­ton­tit huu­to­kaup­paan, kolme lop­pu­suo­ral­le elin­voi­ma­joh­ta­jak­si

26.04.2021 19:29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ehdolla pet­ty­mään? – "En­si­ker­ta­lai­sen toi­vo­muk­se­na on aito vai­kut­ta­mi­sen mah­dol­li­suus"

19.04.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jak­se­taan vaa­li­kau­si loppuun

27.03.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Portti ”ei ollut edes ka­tu­vi­naan”?

26.03.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hä­vyt­tö­myy­den huippu

23.03.2021 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­lau­te­taan luotto pää­tök­sen­te­koon

20.03.2021 05:40
Tilaajille

Vielä ei olla Kit­ti­län tiellä – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus tuskin kaatuu

10.03.2021 07:38 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko hyvää hal­lin­toa se, että eri­tyis­opet­ta­jal­le ker­ro­taan uudet kier­ret­tä­vät koulut häntä kuu­le­mat­ta?

08.03.2021 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uh­kaa­mi­nen ei hyvää hal­lin­toa

02.03.2021 13:08 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jää­vi-Juu­rus­pol­vi pesee käsiään

23.02.2021 05:25
Tilaajille

Hä­kin­vaa­ran kammi ve­det­tiin pois myyn­nis­tä

22.02.2021 17:00 6
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kammi on uusi ui­ma­hal­li

20.02.2021 10:13
Tilaajille
Kolumni

Kun Aallon aar­tees­ta tuli ongelma

20.02.2021 07:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tunarit vaih­toon!

19.02.2021 05:15
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä luot­ta­mus kun­ta­päät­tä­jiin on eri­tyi­sen ma­ta­lal­la – Tut­ki­ja: "Hen­ki­lö­koh­tai­set pet­ty­myk­sen tunteet ovat huo­mio­nar­voi­sia"

04.02.2021 14:31 4
Tilaajille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Villi veik­kaus ja ehkä uto­pis­ti­nen toive – ro­va­nie­me­läi­seen päät­tä­mät­tö­myy­teen saadaan muutos vaa­leis­sa

27.01.2021 09:07 2