Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Rovaniemen päätöksenteko
Rovaniemen johtaminen on rikki
Kolumni

Ro­va­nie­men joh­ta­mi­nen on rikki

03.01.2022 16:07 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ly­hyt­nä­köis­tä kun­ta­po­li­tiik­kaa

09.12.2021 05:30 2
Tilaajille
Talon rakentaminen törmäsi muinaismuistoon Rovaniemellä – ennen rakennuslupaa alue tutkitaan

Talon ra­ken­ta­mi­nen törmäsi mui­nais­muis­toon Ro­va­nie­mel­lä – ennen ra­ken­nus­lu­paa alue tut­ki­taan

07.12.2021 08:58 6
Tilaajille
Rovaniemi ei suojele "Samperin kompassia", koska sembramäntyjä ei uhkaa nyt mikään

Ro­va­nie­mi ei suojele "Sam­pe­rin kom­pas­sia", koska semb­ra­män­ty­jä ei uhkaa nyt mikään

03.12.2021 13:37 3
Tilaajille
Selvitys paljastaa: Rovaniemellä on runsaasti tuulivoimalle soveltuvia paikkoja

Sel­vi­tys pal­jas­taa: Ro­va­nie­mel­lä on run­saas­ti tuu­li­voi­mal­le so­vel­tu­via paik­ko­ja

12.10.2021 06:30 41
Tilaajille
Jo kolmas kerta – Rovaniemen tarkastuslautakunnan jäsenen vaali menee taas uusiksi

Jo kolmas kerta – Ro­va­nie­men tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan jäsenen vaali menee taas uusiksi

08.10.2021 13:44 2
Tilaajille
Alakorkalon koulun maiden puhdistus maksoi 1,5 miljoonaa euroa

Ala­kor­ka­lon koulun maiden puh­dis­tus maksoi 1,5 mil­joo­naa euroa

04.10.2021 18:17
Tilaajille
Rovaniemen Perussuomalaiset ry erotti Matti Henttusen määräajaksi – Henttunen: "Kärpäsestä on tehty härkänen"

Ro­va­nie­men Pe­rus­suo­ma­lai­set ry erotti Matti Hent­tu­sen mää­rä­ajak­si – Hent­tu­nen: "Kär­pä­ses­tä on tehty här­kä­nen"

30.09.2021 16:28 15
Tilaajille
Ympäristölautakunta hyväksyi Kansankadun uuden kerrostalon rakennusluvan

Ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta hy­väk­syi Kan­san­ka­dun uuden ker­ros­ta­lon ra­ken­nus­lu­van

29.09.2021 20:31
Tilaajille
16 vuotta kuntapolitiikkaa keskustan riveissä tuli päätökseen – Hannu Ovaskainen siirtyi perussuomalaisiin luottamuspaikkajakojen takia: "Minulle ei tarjottu kuin jäännöspaloja"

16 vuotta kun­ta­po­li­tiik­kaa kes­kus­tan ri­veis­sä tuli pää­tök­seen – Hannu Ovas­kai­nen siirtyi pe­rus­suo­ma­lai­siin luot­ta­mus­paik­ka­ja­ko­jen takia: "Mi­nul­le ei tar­jot­tu kuin jään­nös­pa­lo­ja"

09.08.2021 20:07 35
Tilaajille
Sara Seppänen siivitti perussuomalaiset voittoon, vaikkei ole vielä puolueen jäsen – Katso Rovaniemen ääniharavat ja valtuustosta pudonneet

Sara Sep­pä­nen sii­vit­ti pe­rus­suo­ma­lai­set voit­toon, vaikkei ole vielä puo­lueen jäsen – Katso Ro­va­nie­men ää­ni­ha­ra­vat ja val­tuus­tos­ta pu­don­neet

15.06.2021 15:02 11
Lue kaupunginjohtajan koko vastaus tarkastuslautakunnalle

Lue kau­pun­gin­joh­ta­jan koko vastaus tar­kas­tus­lau­ta­kun­nal­le

03.06.2021 12:54 5
Tilaajille
"Mikä on se rikos, josta minua syytetään" – kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio ihmettelee tilintarkastajan syytteitä

"Mikä on se rikos, josta minua syy­te­tään" – kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vainio ih­met­te­lee ti­lin­tar­kas­ta­jan syyt­tei­tä

02.06.2021 14:36 25
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus: Rau­tio­saa­ren ran­ta­ton­tit huu­to­kaup­paan, kolme lop­pu­suo­ral­le elin­voi­ma­joh­ta­jak­si

26.04.2021 19:29
Tilaajille
Ehdolla pettymään? – "Ensikertalaisen toivomuksena on aito vaikuttamisen mahdollisuus"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ehdolla pet­ty­mään? – "En­si­ker­ta­lai­sen toi­vo­muk­se­na on aito vai­kut­ta­mi­sen mah­dol­li­suus"

19.04.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jak­se­taan vaa­li­kau­si loppuun

27.03.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Portti ”ei ollut edes ka­tu­vi­naan”?

26.03.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hä­vyt­tö­myy­den huippu

23.03.2021 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­lau­te­taan luotto pää­tök­sen­te­koon

20.03.2021 05:40
Tilaajille
Vielä ei olla Kittilän tiellä – Rovaniemen kaupunginhallitus tuskin kaatuu

Vielä ei olla Kit­ti­län tiellä – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus tuskin kaatuu

10.03.2021 07:38 1
Tilaajille