Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rovaniemen päätöksenteko
Kaksoisrooli estää päättämisen – tornihotellien kaavoitus saa kaupunkilaisen miettimään, kenen asialla päättäjä on
Kolumni

Kak­sois­roo­li estää päät­tä­mi­sen – tor­ni­ho­tel­lien kaa­voi­tus saa kau­pun­ki­lai­sen miet­ti­mään, kenen asialla päät­tä­jä on

19.09.2023 05:00 14
Rovaniemen Palloseura on kutsunut Rovaniemen kuntapäättäjät koolle

Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra on kut­su­nut Ro­va­nie­men kun­ta­päät­tä­jät koolle

11.08.2023 14:14 9
Tilaajille
Uiguurilippu heijastettiin lumikuutioon Rovaniemellä – tempauksella haluttiin kritisoida kohutun lumiteoksen lupaprosessia

Ui­guu­ri­lip­pu hei­jas­tet­tiin lu­mi­kuu­tioon Ro­va­nie­mel­lä – tem­pauk­sel­la ha­lut­tiin kri­ti­soi­da kohutun lu­mi­teok­sen lu­pa­pro­ses­sia

18.02.2023 15:04 29
Tilaajille
Pallas rakennus hakee taas jatkoaikaa Lapinaukean rakentamiselle

Pallas ra­ken­nus hakee taas jat­ko­ai­kaa La­pi­nau­kean ra­ken­ta­mi­sel­le

12.01.2023 16:05 9
Tilaajille
Hyvä johtaminen edellyttää epäkohtiin puuttumista
Mielipidekirjoitus

Hyvä joh­ta­mi­nen edel­lyt­tää epä­koh­tiin puut­tu­mis­ta

26.12.2022 11:54 22
Tilaajille
Lukijalta: Rovaniemellä tarvitaan uudenlaista johtamista – jatkuvalla syyllistämisellä ei menesty
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­mel­lä tar­vi­taan uu­den­lais­ta joh­ta­mis­ta – jat­ku­val­la syyl­lis­tä­mi­sel­lä ei menesty

22.12.2022 11:05 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Airbnb ei ole mai­ne­hait­ta Ro­va­nie­mel­le

22.12.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minäkö muka ra­sis­ti?

21.12.2022 04:00
Tilaajille
Rovaniemi aikoo remontoida Korundin – hinta-arvio vajaa kaksi miljoonaa euroa

Ro­va­nie­mi aikoo re­mon­toi­da Ko­run­din – hin­ta-ar­vio vajaa kaksi mil­joo­naa euroa

08.12.2022 14:16 5
Tilaajille
Rovaniemen aivotorkku maksaa miljoonia – meillä voisi olla jo uimahalli valmiina
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men ai­vo­tork­ku maksaa mil­joo­nia – meillä voisi olla jo ui­ma­hal­li val­mii­na

20.10.2022 05:30 1
Tilaajille
Rovaniemi näivettyy, kun päättäjät kiistelevät vanhoista
Kolumni

Ro­va­nie­mi näi­vet­tyy, kun päät­tä­jät kiis­te­le­vät van­hois­ta

18.10.2022 06:00 15
Tilaajille
Sairaalanniemi oli ennen Pullinniemi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sai­raa­lan­nie­mi oli ennen Pul­lin­nie­mi

12.07.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi kau­pun­ki Pri­de-li­put­taa, vaikka val­tuus­to äänesti toisin

08.07.2022 05:00 1
Tilaajille
Pridellä on oikeus olla esillä Rovaniemelläkin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pri­del­lä on oikeus olla esillä Ro­va­nie­mel­lä­kin

08.07.2022 05:00
Tilaajille
Rovaniemi mukaan huumeiden käyttötilojen pilottiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mi mukaan huu­mei­den käyt­tö­ti­lo­jen pi­lot­tiin

08.07.2022 05:00
Tilaajille
Sairaalanniemi alkaa näyttää hyvältä – iloitsen, jos nyt tyhjillään olevalle alueelle saadaan ihmisiä ja elämää
Kolumni

Sai­raa­lan­nie­mi alkaa näyttää hyvältä – iloit­sen, jos nyt tyh­jil­lään ole­val­le alueel­le saadaan ihmisiä ja elämää

30.06.2022 06:00 9
Tilaajille
Esteellisyyksiä, hämäräperäinen "laina"... Pengoimme rikasta säätiötä, joka kuohuttaa Rovaniemellä –  tajusiko kaupunki, mitä kaikkea se kuntaliitoksessa hörppäsi, kysyy asiantuntija

Es­teel­li­syyk­siä, hä­mä­rä­pe­räi­nen "lai­na"... Pen­goim­me rikasta sää­tiö­tä, joka kuo­hut­taa Ro­va­nie­mel­lä – ta­ju­si­ko kau­pun­ki, mitä kaikkea se kun­ta­lii­tok­ses­sa hörp­pä­si, kysyy asian­tun­ti­ja

21.05.2022 06:00 29
Tilaajille
Talviuinti ei ehkä jatku Rovaniemen Koskipuistossa ensi talvena – uintipaikan pyörittämiseen ei löydy talkoolaisia, vaikka uimareita on yhä enemmän

Tal­vi­uin­ti ei ehkä jatku Ro­va­nie­men Kos­ki­puis­tos­sa ensi talvena – uin­ti­pai­kan pyö­rit­tä­mi­seen ei löydy tal­koo­lai­sia, vaikka ui­ma­rei­ta on yhä enemmän

19.05.2022 14:00 18
Tilaajille
Antti Lassilan virka-asema pohdittavaksi – KHO ei antanut Lassilalle valituslupaa

Antti Las­si­lan vir­ka-ase­ma poh­dit­ta­vak­si – KHO ei antanut Las­si­lal­le va­li­tus­lu­paa

05.05.2022 15:25 5
Tilaajille
Kalervo Björkbacka hakee eroa tilajaostosta ja hallintosääntötyöryhmästä

Kalervo Björk­bac­ka hakee eroa ti­la­jaos­tos­ta ja hal­lin­to­sään­tö­työ­ryh­mäs­tä

05.05.2022 15:14
Tilaajille