Luppo: Jari Kan­gas­nie­mi sai pe­don­tap­pa­jia kiik­kiin jopa ken­gän­nu­me­ros­ta

Tähtijuttu: Ro­va­nie­me­läi­nen Juha Salla löysi piir­tä­mi­ses­tä apua ma­sen­nuk­seen­sa

Pääkirjoitus: Lo­hen­ka­las­tus­kiel­to pa­kot­taa Uts­joel­la pai­kal­li­set ra­ken­ta­maan uu­del­leen arkensa

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Lappi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­pi-vii­sail­le päät­tä­jil­le tilaus

18.10.2021 05:00
Tilaajille
Lapissa suuri joukko yrityksistä etsii uutta omistajaa – verkkotapahtumassa on myynnissä esimerkiksi huoltoasema ja kukkakauppa

Lapissa suuri joukko yri­tyk­sis­tä etsii uutta omis­ta­jaa – verk­ko­ta­pah­tu­mas­sa on myyn­nis­sä esi­mer­kik­si huol­to­ase­ma ja kuk­ka­kaup­pa

13.10.2021 13:03 1
Tilaajille
Päiväkirja: Saaristo pääsi ihon alle
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Saa­ris­to pääsi ihon alle

29.09.2021 06:30 1
Tilaajille
Maastopyöräilystä on tullut uusi Lapin matkailun valttikortti – "Kukastunturin voi valloittaa, vaikka ei olisi aiempaa maastopyöräilykokemusta"

Maas­to­pyö­räi­lys­tä on tullut uusi Lapin mat­kai­lun valt­ti­kort­ti – "Ku­kas­tun­tu­rin voi val­loit­taa, vaikka ei olisi aiempaa maas­to­pyö­räi­ly­ko­ke­mus­ta"

27.07.2021 06:30 7
Tilaajille
Levillä haettiin Kätkän kesyttäjää – Maastopyöräenduron SM-osakilpailu tarjoili rääkkiä reisille ja korjausta kalustolle

Levillä haet­tiin Kätkän ke­syt­tä­jää – Maas­to­pyö­rä­en­du­ron SM-osa­kil­pai­lu tar­joi­li rääkkiä rei­sil­le ja kor­jaus­ta ka­lus­tol­le

24.07.2021 21:17
Tilaajille
Sinilevää on havaittu heinäkuussa myös Lapissa – Pintavesien lämpeneminen on edesauttanut esiintymien kehittymistä

Si­ni­le­vää on ha­vait­tu hei­nä­kuus­sa myös Lapissa – Pin­ta­ve­sien läm­pe­ne­mi­nen on edes­aut­ta­nut esiin­ty­mien ke­hit­ty­mis­tä

22.07.2021 15:46
Tilaajille
Salla-päivä houkutteli kävijöitä etelästä saakka – "Täällä Sallassa on loistava tekemisen meininki, jota olisi syytä viedä koko maahan"

Sal­la-päi­vä hou­kut­te­li kä­vi­jöi­tä ete­läs­tä saakka – "Täällä Sal­las­sa on lois­ta­va te­ke­mi­sen mei­nin­ki, jota olisi syytä viedä koko maahan"

19.07.2021 20:30
Tilaajille
Kesäkuu oli poikkeuksellisen lämmin suuressa osassa maata – Viilein lämpötila mitattiin Kilpisjärven Saanalla

Kesäkuu oli poik­keuk­sel­li­sen lämmin suu­res­sa osassa maata – Viilein läm­pö­ti­la mi­tat­tiin Kil­pis­jär­ven Saa­nal­la

01.07.2021 18:32 1
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Linnustajan maassa on monta polkua

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Lin­nus­ta­jan maassa on monta polkua

28.06.2021 10:52
Tilaajille
Lapissa juhannuksena pilvipoutaa ja paikallisia sateita

Lapissa ju­han­nuk­se­na pil­vi­pou­taa ja pai­kal­li­sia sateita

24.06.2021 10:59 1
Tilaajille
Lappilaiset yritykset haluavat kantaa vastuun ympäristöstä lajittelemalla jätteensä entistä paremmin – L&T Ympäristöpalvelut hakee kasvua pohjoisimmasta maakunnasta

Lap­pi­lai­set yri­tyk­set ha­lua­vat kantaa vastuun ym­pä­ris­tös­tä la­jit­te­le­mal­la jät­teen­sä entistä pa­rem­min – L&T Ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut hakee kasvua poh­joi­sim­mas­ta maa­kun­nas­ta

20.06.2021 18:00
Tilaajille
Virtavesiä kartoitetaan ja kunnostetaan Lapissa

Vir­ta­ve­siä kar­toi­te­taan ja kun­nos­te­taan Lapissa

16.06.2021 12:02 3
Tilaajille
Hollywood-studio rahoittaa Jalmari Helanderin elokuvaa Lapin sodasta

Hol­ly­wood-stu­dio ra­hoit­taa Jalmari He­lan­de­rin elo­ku­vaa Lapin sodasta

15.06.2021 09:12 1
Lapissa kuvataan syyskuussa Jalmari Helanderin uutta kansainvälistä toimintaelokuvaa – Pääosaa tähdittää Peaky Blinders -sarjan Paul Anderson

Lapissa ku­va­taan syys­kuus­sa Jalmari He­lan­de­rin uutta kan­sain­vä­lis­tä toi­min­ta­elo­ku­vaa – Pääosaa täh­dit­tää Peaky Blin­ders -sarjan Paul An­der­son

14.06.2021 15:11
Tilaajille
Lapin veto- ja pitovoimatekijöitä selvitetään kyselyllä

Lapin veto- ja pi­to­voi­ma­te­ki­jöi­tä sel­vi­te­tään ky­se­lyl­lä

05.05.2021 15:23
Tilaajille
Lapin työttömyys laskenut hieman vuoden takaiseen – Ero vuoteen 2019 silti melkein 30 prosenttia

Lapin työt­tö­myys las­ke­nut hieman vuoden ta­kai­seen – Ero vuoteen 2019 silti melkein 30 pro­sent­tia

04.05.2021 10:36
Tilaajille
Kirkkoja ja keskiyön aurinkoa, mutta myös jääkarhuja ja voimalaitoksia – nostalgiset matkailuviirit kertovat värikkäästi, miten Lappia myytiin ennen matkailijoille

Kirk­ko­ja ja kes­ki­yön au­rin­koa, mutta myös jää­kar­hu­ja ja voi­ma­lai­tok­sia – nos­tal­gi­set mat­kai­lu­vii­rit ker­to­vat vä­rik­kääs­ti, miten Lappia myytiin ennen mat­kai­li­joil­le

01.05.2021 06:30 10
Tilaajille
Uutisanalyysi: Ounastähti tahkoaa jäsenkunnille mukavasti euroja – johtaminen nousi esille Rovaniemen sotkujen takia

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ou­nas­täh­ti tahkoaa jä­sen­kun­nil­le mu­ka­vas­ti euroja – joh­ta­mi­nen nousi esille Ro­va­nie­men sot­ku­jen takia

12.02.2021 14:10 8
Tilaajille
Lapin aluehallintoylilääkäri: Ei näytä siltä, että Lappiin tarvittaisiin laajempia maskisuosituksia – "Nykyiset suositukset on tehty noudattamista varten"

Lapin alue­hal­lin­toy­li­lää­kä­ri: Ei näytä siltä, että Lappiin tar­vit­tai­siin laa­jem­pia mas­ki­suo­si­tuk­sia – "Ny­kyi­set suo­si­tuk­set on tehty nou­dat­ta­mis­ta varten"

24.09.2020 13:34
Tilaajille
Metsäkauriiden ruokinta taajama-alueella voi lisätä kolaririskiä – Katso tästä hyvät riistaruokinnan periaatteet

Met­sä­kau­rii­den ruo­kin­ta taa­ja­ma-alueel­la voi lisätä ko­la­ri­ris­kiä – Katso tästä hyvät riis­ta­ruo­kin­nan pe­ri­aat­teet

11.09.2020 15:37
Tilaajille