Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Lap­pi­lai­set yri­tyk­set ha­lua­vat kantaa vastuun ym­pä­ris­tös­tä la­jit­te­le­mal­la jät­teen­sä entistä pa­rem­min – L&T Ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut hakee kasvua poh­joi­sim­mas­ta maa­kun­nas­ta

L&T Ympäristöpalveluiden Rovaniemen kierrätyslaitoksen uusissa tiloissa työnjohtaja Ella Pirinen kertoo, että jätteiden lajittelua helpottavat monenväriset astiat ja lajitteluohjeita sisältävät tarrat. Jokaiselle jätejakeelle on oma astiansa.
L&T Ympäristöpalveluiden Rovaniemen kierrätyslaitoksen uusissa tiloissa työnjohtaja Ella Pirinen kertoo, että jätteiden lajittelua helpottavat monenväriset astiat ja lajitteluohjeita sisältävät tarrat. Jokaiselle jätejakeelle on oma astiansa.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Yritysten tarve lajitella jätteensä kasvaa lähitulevaisuudessa selvästi, mihin L&T Ympäristöpalvelut vastaa investoimalla lajittelutoimintaansa Lapissa. Esimerkiksi matkailuala haluaa panostaa paljon nyt jätteiden kierrätykseen.

– Yritysasiakkaat kaipaavat enemmän eri jakeiden lajitteluun mahdollisuuksia toimiakseen ympäristön kannalta vastuullisesti. Piakkoin voimaan astuva uusi jätelakikin ohjaa yrityksiä lajittelemaan jätteensä aikaisempaa paremmin. Yritämme sitä toteuttaa asiakkaiden kanssa mahdollisemman helposti ja kustannustehokkaasti, L&T Ympäristöpalvelujen yksikönpäällikkö Jani Sivupuro sanoo.