Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

lajittelu
Lappilaiset yritykset haluavat kantaa vastuun ympäristöstä lajittelemalla jätteensä entistä paremmin – L&T Ympäristöpalvelut hakee kasvua pohjoisimmasta maakunnasta

Lap­pi­lai­set yri­tyk­set ha­lua­vat kantaa vastuun ym­pä­ris­tös­tä la­jit­te­le­mal­la jät­teen­sä entistä pa­rem­min – L&T Ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut hakee kasvua poh­joi­sim­mas­ta maa­kun­nas­ta

20.06.2021 18:00
Tilaajille