kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Sinilevä
Onko sinileville tehtävissä mitään? Levää käytetään jo nyt hyödyksi syöpälääkkeissä, muita käyttökohteita tutkitaan kuumeisesti

Onko si­ni­le­vil­le teh­tä­vis­sä mitään? Levää käy­te­tään jo nyt hyö­dyk­si syö­pä­lääk­keis­sä, muita käyt­tö­koh­tei­ta tut­ki­taan kuu­mei­ses­ti

31.07.2022 18:30 1
Tilaajille
Kemissä Takajärven uimarannalla on todettu sinilevää

Kemissä Ta­ka­jär­ven ui­ma­ran­nal­la on todettu si­ni­le­vää

22.07.2022 16:08
Tilaajille
Lapin sisävedet ovat pari astetta keskiarvoa lämpimämmät – sinilevähavaintoja muutama, Ounasjärvellä ja Olkkajärvellä havaittu runsaasti

Lapin si­sä­ve­det ovat pari astetta kes­ki­ar­voa läm­pi­mäm­mät – si­ni­le­vä­ha­vain­to­ja muu­ta­ma, Ou­nas­jär­vel­lä ja Olk­ka­jär­vel­lä ha­vait­tu run­saas­ti

14.07.2022 15:35
Tilaajille
Sinilevää ei ole enää Simon ja Kemin uimarannoilla

Si­ni­le­vää ei ole enää Simon ja Kemin ui­ma­ran­noil­la

06.07.2022 11:22
Kemin Mansikkanokan ja Simon Ykskuusen uimarannoilla ei enää sinilevää – rantojen tilannetta tarkkaillaan uimakauden loppuun saakka

Kemin Man­sik­ka­no­kan ja Simon Yks­kuu­sen ui­ma­ran­noil­la ei enää si­ni­le­vää – ran­to­jen ti­lan­net­ta tark­kail­laan ui­ma­kau­den loppuun saakka

04.07.2022 13:18
Tilaajille
Kemin Mansikkanokan ja Simon Ykskuusen uimarannoilla sinilevää

Kemin Man­sik­ka­no­kan ja Simon Yks­kuu­sen ui­ma­ran­noil­la si­ni­le­vää

01.07.2022 19:49
Tilaajille
Kesän ensimmäiset sinilevähavainnot tehty Lapissa – levää Perämeren rannikolla ja Ala-Suolijärven Hämeenselällä

Kesän en­sim­mäi­set si­ni­le­vä­ha­vain­not tehty Lapissa – levää Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­la ja Ala-Suo­li­jär­ven Hä­meen­se­läl­lä

30.06.2022 10:46
Tilaajille
Lapin vesistöissä on vähän sinilevää – Leväistä vettä ei saa käyttää sauna- tai kasteluvetenä

Lapin ve­sis­töis­sä on vähän si­ni­le­vää – Le­väis­tä vettä ei saa käyttää sauna- tai kas­te­lu­ve­te­nä

01.08.2021 18:20
Tilaajille
Sinilevää on havaittu heinäkuussa myös Lapissa – Pintavesien lämpeneminen on edesauttanut esiintymien kehittymistä

Si­ni­le­vää on ha­vait­tu hei­nä­kuus­sa myös Lapissa – Pin­ta­ve­sien läm­pe­ne­mi­nen on edes­aut­ta­nut esiin­ty­mien ke­hit­ty­mis­tä

22.07.2021 15:46
Tilaajille
Sinilevä katoaa hoitokalastamalla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­ni­le­vä katoaa hoi­to­ka­las­ta­mal­la

16.07.2021 06:00 3
Tilaajille
Sinileväuutisointi ontuu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­ni­le­vä­uu­ti­soin­ti ontuu

14.07.2021 05:30
Tilaajille
Helle lämmitti Lapin pintavedet ennätystasoille, ja se on liikaa lohikaloille

Helle läm­mit­ti Lapin pin­ta­ve­det en­nä­tys­ta­soil­le, ja se on liikaa lo­hi­ka­loil­le

09.07.2021 19:30 5
Tilaajille
Perämerellä runsaasti sinilevää – syynä poikkeuksellisen korkeat pintalämpötilat

Pe­rä­me­rel­lä run­saas­ti si­ni­le­vää – syynä poik­keuk­sel­li­sen korkeat pin­ta­läm­pö­ti­lat

07.07.2021 19:57 1
Tilaajille
Norvajärven uimarannalla havaittu sinilevää – uimista ei suositella, etenkin lapset tulisi pitää pois rannalta

Nor­va­jär­ven ui­ma­ran­nal­la ha­vait­tu si­ni­le­vää – uimista ei suo­si­tel­la, etenkin lapset tulisi pitää pois ran­nal­ta

05.07.2021 08:49 4
Tilaajille
Useassa Lapin kunnassa sinilevähavaintoja – "Sinilevätilanne on hyvin tavanomainen"

Useassa Lapin kun­nas­sa si­ni­le­vä­ha­vain­to­ja – "Si­ni­le­vä­ti­lan­ne on hyvin ta­va­no­mai­nen"

23.07.2020 10:55
Tilaajille