pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Sinilevä
Lapin vesistöissä on vähän sinilevää – Leväistä vettä ei saa käyttää sauna- tai kasteluvetenä

Lapin ve­sis­töis­sä on vähän si­ni­le­vää – Le­väis­tä vettä ei saa käyttää sauna- tai kas­te­lu­ve­te­nä

01.08.2021 18:20
Tilaajille
Sinilevää on havaittu heinäkuussa myös Lapissa – Pintavesien lämpeneminen on edesauttanut esiintymien kehittymistä

Si­ni­le­vää on ha­vait­tu hei­nä­kuus­sa myös Lapissa – Pin­ta­ve­sien läm­pe­ne­mi­nen on ede­saut­ta­nut esiin­ty­mien ke­hit­ty­mis­tä

22.07.2021 15:46
Tilaajille
Sinilevä katoaa hoitokalastamalla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­ni­le­vä katoaa hoi­to­ka­las­ta­mal­la

16.07.2021 06:00 3
Tilaajille
Sinileväuutisointi ontuu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­ni­le­vä­uu­ti­soin­ti ontuu

14.07.2021 05:30
Tilaajille
Helle lämmitti Lapin pintavedet ennätystasoille, ja se on liikaa lohikaloille

Helle läm­mit­ti Lapin pin­ta­ve­det en­nä­tys­ta­soil­le, ja se on liikaa lo­hi­ka­loil­le

09.07.2021 19:30 5
Tilaajille
Perämerellä runsaasti sinilevää – syynä poikkeuksellisen korkeat pintalämpötilat

Pe­rä­me­rel­lä run­saas­ti si­ni­le­vää – syynä poik­keuk­sel­li­sen korkeat pin­ta­läm­pö­ti­lat

07.07.2021 19:57 1
Tilaajille
Norvajärven uimarannalla havaittu sinilevää – uimista ei suositella, etenkin lapset tulisi pitää pois rannalta

Nor­va­jär­ven ui­ma­ran­nal­la ha­vait­tu si­ni­le­vää – uimista ei suo­si­tel­la, etenkin lapset tulisi pitää pois ran­nal­ta

05.07.2021 08:49 4
Tilaajille
Useassa Lapin kunnassa sinilevähavaintoja – "Sinilevätilanne on hyvin tavanomainen"

Useassa Lapin kun­nas­sa si­ni­le­vä­ha­vain­to­ja – "Si­ni­le­vä­ti­lan­ne on hyvin ta­va­no­mai­nen"

23.07.2020 10:55
Tilaajille