Koronaseuranta: Suo­mes­sa 612 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa monen tar­tun­nan lähde on jäänyt epä­sel­väk­si

Eläimet: Tor­nios­sa ka­don­nut­ta Paa­vo-koi­raa et­sit­tiin viisi päivää – lopulta Paavo löytyi, mutta louk­kaan­tu­nee­na

Tilaajille

Si­ni­le­vää on ha­vait­tu hei­nä­kuus­sa myös Lapissa – Pin­ta­ve­sien läm­pe­ne­mi­nen on edes­aut­ta­nut esiin­ty­mien ke­hit­ty­mis­tä

Sinileväsamentumia on havaittu heinäkuussa myös Lapissa. Havaintoja on tehty Etelä- ja Keski-Lapin järvissä.

Pintavedet lämpenivät kesä-heinäkuun vaihteessa monin paikoin yli 20 asteeseen, mikä on edesauttanut sinileväesiintymien kehittymistä poutajaksojen aikana.