Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Met­sä­kau­rii­den ruo­kin­ta taa­ja­ma-alueel­la voi lisätä ko­la­ri­ris­kiä – Katso tästä hyvät riis­ta­ruo­kin­nan pe­ri­aat­teet

Riistakeskus muistuttaa, että metsästäjien ja maanomistajien on hyvä tehdä yhteistyötä vahinkoja vähentääkseen.

Metsäkauriiden ruokinta taajama-alueilla voi lisätä kolaririskiä, muistuttaa Suomen riistakeskus.

Ruokinta on monelle harrastus ja osa hyödyntää sitä myös metsästyksessä. Riistakeskus kehottaa miettimään ruokintapaikkojen sijoittelua etukäteen. Metsäkauriiden ruokintaa tulisi välttää taajama-alueilla ja maanteiden lähettyvillä, sillä kauriit voivat lisätä kolaririskiä.