Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kulttuuritilat
Rovaniemen kaupunginkirjastossa keskustellaan tiistaina kulttuuritiloista kello 16 alkaen – tilaisuus avataan musiikkiesityksillä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa kes­kus­tel­laan tiis­tai­na kult­tuu­ri­ti­lois­ta kello 16 alkaen – ti­lai­suus avataan mu­siik­ki­esi­tyk­sil­lä

08.08.2023 07:58
Rovaniemellä kulttuuritiloista on huutava pula – kulttuurivaikuttajat haluavat paloaseman vanhat tilat kulttuurin käyttöön

Ro­va­nie­mel­lä kult­tuu­ri­ti­lois­ta on huutava pula – kult­tuu­ri­vai­kut­ta­jat ha­lua­vat pa­lo­ase­man vanhat tilat kult­tuu­rin käyt­töön

19.06.2023 17:30 6
Tilaajille
Rovaniemen paloasemasta Lapin Tavastia? – Kaupunki tutkii kaavamuutoksella, voisiko aseman ottaa kulttuurikäyttöön

Ro­va­nie­men pa­lo­ase­mas­ta Lapin Ta­vas­tia? – Kau­pun­ki tutkii kaa­va­muu­tok­sel­la, voisiko aseman ottaa kult­tuu­ri­käyt­töön

15.03.2023 19:30 23
Tilaajille
Mondesta kulttuurin ja harrastamisen talo – avajaiset ystävänpäivänä

Mon­des­ta kult­tuu­rin ja har­ras­ta­mi­sen talo – ava­jai­set ys­tä­vän­päi­vä­nä

12.02.2020 10:36
Paperiteatteria, nykysirkusta ja musiikkia:  Uusi esitystila Sipola11 avaa ovensa Rovaniemen teollisuusalueella

Pa­pe­ri­teat­te­ria, ny­ky­sir­kus­ta ja mu­siik­kia: Uusi esi­tys­ti­la Sipola11 avaa ovensa Ro­va­nie­men teol­li­suus­alueel­la

07.02.2020 14:29
Lukijalta: Vanha asema kulttuuriväelle!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vanha asema kult­tuu­ri­väel­le!

11.11.2019 16:41
Lukijalta: Vanha asema kulttuuriväelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vanha asema kult­tuu­ri­väel­le

11.11.2019 08:19
Tilaajille
Kemin kaupunginteatterin väistötiloista tuli täydellinen koti Viirulle ja Pesoselle –teatteri ottaa jouluisella lastennäytelmällään kaiken irti historiaa henkivän Tullimakasiinin tiloista

Kemin kau­pun­gin­teat­te­rin väis­tö­ti­lois­ta tuli täy­del­li­nen koti Vii­rul­le ja Pe­so­sel­le –teat­te­ri ottaa jou­lui­sel­la las­ten­näy­tel­mäl­lään kaiken irti his­to­riaa hen­ki­vän Tul­li­ma­ka­sii­nin ti­lois­ta

23.10.2019 18:34
Tilaajille
Toimittajalta: Annetaan Kulttuuriasemalle mahdollisuus
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: An­ne­taan Kult­tuu­ri­ase­mal­le mah­dol­li­suus

16.10.2019 08:34
Kulttuurijuhla herättää vanhan aseman eloon

Kult­tuu­ri­juh­la he­rät­tää vanhan aseman eloon

15.10.2019 13:09
Jopa 500 ihmistä osallistui hylätyssä makasiinissa pidettyyn tapahtumaan – ja laittoi nimensä adressiin yhteisöllisten kultuuritilojen puolesta

Jopa 500 ihmistä osal­lis­tui hy­lä­tys­sä ma­ka­sii­nis­sa pi­det­tyyn ta­pah­tu­maan – ja laittoi nimensä ad­res­siin yh­tei­söl­lis­ten kul­tuu­ri­ti­lo­jen puo­les­ta

24.09.2019 15:58
Adressi yhteisöllisten kulttuuritilojen puolesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Adressi yh­tei­söl­lis­ten kult­tuu­ri­ti­lo­jen puo­les­ta

24.09.2019 15:29