kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa kes­kus­tel­laan tiis­tai­na kult­tuu­ri­ti­lois­ta kello 16 alkaen – ti­lai­suus avataan mu­siik­ki­esi­tyk­sil­lä

Rovaniemen kaupunginkirjaston Lapponica-salissa järjestetään tiistaina 8.8. klo 16 alkaen avoin keskustelutilaisuus Rovaniemen kulttuuritiloihin liittyen.

Tilaisuus aloitetaan musiikkiesityksillä. Kello 16.00–16.30 esiintyy Lapin Kamariorkesterin duo, Eerolan Reetta, ja Pekka Kumpulainen.

Tapahtuma jatkuu keskustelulla sekä kuvien ja visioiden esittämisellä 16.30–19.30.

Tilaisuuden järjestäjinä ovat kulttuuriaktiivit Antti Huhtala ja Johan Pietarinen.

Tilaisuudessa on tarkoitus keskustella muun muassa Rovaniemen lähitulevaisuuden kulttuurivisiosta ja -strategiasta, ja vanhan paloaseman roolista.

Vanhan paloaseman tiloja halutaan tulevaisuudessa hyödyntää kulttuuritarkoituksiin. Hanketta verten on perusteilla kannatusyhdistys.

Lue lisää: Ro­va­nie­mel­lä kult­tuu­ri­ti­lois­ta on huutava pula – kult­tuu­ri­vai­kut­ta­jat ha­lua­vat pa­lo­ase­man vanhat tilat kult­tuu­rin käyt­töön