Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Keskustelutilaisuus
Paneeleilla osaksi päätöksen-tekoa

Pa­nee­leil­la osaksi pää­tök­sen-te­koa

14.09.2023 08:19
Rovaniemen kaupunginkirjastossa keskustellaan tiistaina kulttuuritiloista kello 16 alkaen – tilaisuus avataan musiikkiesityksillä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa kes­kus­tel­laan tiis­tai­na kult­tuu­ri­ti­lois­ta kello 16 alkaen – ti­lai­suus avataan mu­siik­ki­esi­tyk­sil­lä

08.08.2023 07:58
Mikä auttaa jaksamaan arjessa? Mikä huolettaa? Rovaniemellä järjestettävään valtakunnalliseen keskustelutilaisuuteen etsitään vielä osallistujia

Mikä auttaa jak­sa­maan ar­jes­sa? Mikä huo­let­taa? Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­tet­tä­vään val­ta­kun­nal­li­seen kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen et­si­tään vielä osal­lis­tu­jia

20.02.2023 16:46 2
Tilaajille
Tornionlaakson neuvosto mukana Suomi-areenassa – keskustelussa pohditaan muun muassa sitä, miten pohjoiselle raja-alueelle saataisiin investointeja ja työvoimaa

Tor­nion­laak­son neu­vos­to mukana Suo­mi-aree­nas­sa – kes­kus­te­lus­sa poh­di­taan muun muassa sitä, miten poh­joi­sel­le ra­ja-alueel­le saa­tai­siin in­ves­toin­te­ja ja työ­voi­maa

11.07.2022 18:19
Tilaajille
Toukokuussa keskustellaan kylien elinvoimaisuudesta – kumppanuuspöydät kokoontuvat viisi kertaa vaihtuvin teemoin

Tou­ko­kuus­sa kes­kus­tel­laan kylien elin­voi­mai­suu­des­ta – kump­pa­nuus­pöy­dät ko­koon­tu­vat viisi kertaa vaih­tu­vin teemoin

04.05.2021 15:00
Asukasyhdistykset järjestävät keskustelutilaisuuden Rovaniemen puistojen kohtalosta – miten tehtyjä vahinkoja korvataan?

Asu­kas­yh­dis­tyk­set jär­jes­tä­vät kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den Ro­va­nie­men puis­to­jen koh­ta­los­ta – miten tehtyjä va­hin­ko­ja kor­va­taan?

10.06.2020 10:58 2
Kemin jalkapallon tilaa puidaan keskiviikkoillan keskustelutilaisuudessa

Kemin jal­ka­pal­lon tilaa puidaan kes­ki­viik­ko­il­lan kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa

09.12.2019 21:54
Tilaajille