työtaistelut: Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: Tulva näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

pääkirjoitus: Hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat se­lät­ti­vät en­sim­mäi­sen krii­sin­sä, mikä lu­pai­lee por­va­ri­hal­li­tus­ta – se tar­vit­see sel­viy­tyäk­seen korkeaa krii­sin­sie­to­ky­kyä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Keskustelutilaisuus
Mikä auttaa jaksamaan arjessa? Mikä huolettaa? Rovaniemellä järjestettävään valtakunnalliseen keskustelutilaisuuteen etsitään vielä osallistujia

Mikä auttaa jak­sa­maan ar­jes­sa? Mikä huo­let­taa? Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­tet­tä­vään val­ta­kun­nal­li­seen kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen et­si­tään vielä osal­lis­tu­jia

20.02.2023 16:46 2
Tilaajille
Tornionlaakson neuvosto mukana Suomi-areenassa – keskustelussa pohditaan muun muassa sitä, miten pohjoiselle raja-alueelle saataisiin investointeja ja työvoimaa

Tor­nion­laak­son neu­vos­to mukana Suo­mi-aree­nas­sa – kes­kus­te­lus­sa poh­di­taan muun muassa sitä, miten poh­joi­sel­le ra­ja-alueel­le saa­tai­siin in­ves­toin­te­ja ja työ­voi­maa

11.07.2022 18:19
Tilaajille
Toukokuussa keskustellaan kylien elinvoimaisuudesta – kumppanuuspöydät kokoontuvat viisi kertaa vaihtuvin teemoin

Tou­ko­kuus­sa kes­kus­tel­laan kylien elin­voi­mai­suu­des­ta – kump­pa­nuus­pöy­dät ko­koon­tu­vat viisi kertaa vaih­tu­vin teemoin

04.05.2021 15:00
Asukasyhdistykset järjestävät keskustelutilaisuuden Rovaniemen puistojen kohtalosta – miten tehtyjä vahinkoja korvataan?

Asu­kas­yh­dis­tyk­set jär­jes­tä­vät kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den Ro­va­nie­men puis­to­jen koh­ta­los­ta – miten tehtyjä va­hin­ko­ja kor­va­taan?

10.06.2020 10:58 2
Kemin jalkapallon tilaa puidaan keskiviikkoillan keskustelutilaisuudessa

Kemin jal­ka­pal­lon tilaa puidaan kes­ki­viik­ko­il­lan kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa

09.12.2019 21:54
Tilaajille