pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Rompas-Rajapalon malmio
Lapin liitto ei halua suunniteltuja luonnonsuojelualueita Rajapalojen kaivoshankkeen alueelle

Lapin liitto ei halua suun­ni­tel­tu­ja luon­non­suo­je­lu­aluei­ta Ra­ja­pa­lo­jen kai­vos­hank­keen alueel­le

24.03.2023 12:20 1
Tilaajille
Ylitornion ja Rovaniemen rajalle syntyy kaivos, jos kunnat niin haluavat
Pääkirjoitus

Yli­tor­nion ja Ro­va­nie­men rajalle syntyy kaivos, jos kunnat niin ha­lua­vat

02.09.2021 05:30 15
Tilaajille
Mawsonin kairaukset vahvistavat, että Rajapalojen alue on Euroopan suurimpia kultavarantoja – "Esiintymä on joka suuntaan auki"

Maw­so­nin kai­rauk­set vah­vis­ta­vat, että Ra­ja­pa­lo­jen alue on Eu­roo­pan suu­rim­pia kul­ta­va­ran­to­ja – "E­siin­ty­mä on joka suun­taan auki"

31.08.2021 13:00 62
Tilaajille
Kansallispuisto ja kaivos ovat pelkkiä utopioita niin kauan, kun kuntapäättäjät niitä vastustavat
Pääkirjoitus

Kan­sal­lis­puis­to ja kaivos ovat pelkkiä uto­pioi­ta niin kauan, kun kun­ta­päät­tä­jät niitä vas­tus­ta­vat

18.05.2021 07:54 7
Tilaajille
Uuden suojelualueen perustaminen tuskin etenee, jos kunnat eivät siitä innostu – Kunnat ovat ratkaisevassa asemassa maankäytöstä päätettäessä

Uuden suo­je­lu­alueen pe­rus­ta­mi­nen tuskin etenee, jos kunnat eivät siitä innostu – Kunnat ovat rat­kai­se­vas­sa ase­mas­sa maan­käy­tös­tä pää­tet­täes­sä

17.05.2021 06:30 12
Tilaajille
Kohtuus luonnonsuojelussakin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohtuus luon­non­suo­je­lus­sa­kin

27.03.2021 09:59 8
Tilaajille
Kaivos ei sulje matkailua pois
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaivos ei sulje mat­kai­lua pois

11.03.2021 12:30 1
Tilaajille
Lukijalta: Kaivos vai suojelualue?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kaivos vai suo­je­lua­lue?

03.03.2021 22:15 8
Tilaajille
Vain yksi empi Mawsonin kaavaa Rovaniemen kaupunginhallituksessa – Lapin liitolle esitetään kaavoituksen kiirehtimistä

Vain yksi empi Maw­so­nin kaavaa Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – Lapin lii­tol­le esi­te­tään kaa­voi­tuk­sen kii­reh­ti­mis­tä

02.02.2021 08:38 3
Tilaajille
Ratkaisun hetket lähestyvät – avataanko Ylitornion ja Rovaniemen rajalle kaivos? Kultaa ja kobolttia on riittävästi

Rat­kai­sun hetket lä­hes­ty­vät – ava­taan­ko Yli­tor­nion ja Ro­va­nie­men rajalle kaivos? Kultaa ja ko­bolt­tia on riit­tä­väs­ti

30.01.2021 06:30 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ih­meel­lis­tä luon­non­suo­je­lua

17.01.2021 18:25
Tilaajille
On aika keskustella kylämme kohtalosta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika kes­kus­tel­la kylämme koh­ta­los­ta

13.01.2021 05:05 2
Tilaajille
Kaivos tuhoaisi Lounais-Lapin viimeisen erämaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaivos tu­hoai­si Lou­nais-La­pin vii­mei­sen erämaan

02.01.2021 08:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mer­kit­tä­vä työl­li­syys­han­ke?

28.12.2020 05:55
Tilaajille
Pelastetaan Palokas kaivokselta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­te­taan Palokas kai­vok­sel­ta

28.12.2020 04:30
Tilaajille
Sillä välin kun toimivat kaivokset louhivat ja laajenevat, vireillä olevat kaivoshankkeet nytkähtelevät eteenpäin – Missä mennään Lapin kaivosten ja kaivoshankkeiden kanssa?

Sillä välin kun toi­mi­vat kai­vok­set lou­hi­vat ja laa­je­ne­vat, vi­reil­lä olevat kai­vos­hank­keet nyt­käh­te­le­vät eteen­päin – Missä mennään Lapin kai­vos­ten ja kai­vos­hank­kei­den kanssa?

14.09.2020 15:26 5
Tilaajille
Noin 13 000 euron potti etsii ottajiansa – Kaikille Mawsonin maksamille maanomistajakorvauksille ei ole löytynyt osoitetta, rahat uhkaavat siirtyä valtion kassaan

Noin 13 000 euron potti etsii ot­ta­jian­sa – Kai­kil­le Maw­so­nin mak­sa­mil­le maan­omis­ta­ja­kor­vauk­sil­le ei ole löy­ty­nyt osoi­tet­ta, rahat uh­kaa­vat siirtyä valtion kassaan

03.06.2020 13:05
Tilaajille
Rovaniemi ei lämpene Ylitorniolle kaavailluille luonnonsuojelualueille: "Luontoarvot ovat tärkeitä, mutta pidämme tärkeinä myös talous- ja työllisyysnäkökulmia".

Ro­va­nie­mi ei lämpene Yli­tor­niol­le kaa­vail­luil­le luon­non­suo­je­lua­lueil­le: "Luon­toar­vot ovat tär­kei­tä, mutta pidämme tär­kei­nä myös talous- ja työl­li­syys­nä­kö­kul­mia".

20.04.2020 19:41
Tilaajille
Esitys: Rovaniemi vastustaa lupaavan kaivosalueen muuttamista luonnonsuojelualueeksi

Esitys: Ro­va­nie­mi vas­tus­taa lu­paa­van kai­vos­alueen muut­ta­mis­ta luon­non­suo­je­lu­alueek­si

14.04.2020 17:16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Yk­si­puo­lis­ta tietoa kai­vok­sis­ta

31.03.2020 05:19
Tilaajille