Rompas-Rajapalon malmio
Sillä välin kun toimivat kaivokset louhivat ja laajenevat, vireillä olevat kaivoshankkeet nytkähtelevät eteenpäin – Missä mennään Lapin kaivosten ja kaivoshankkeiden kanssa?

Sillä välin kun toi­mi­vat kai­vok­set lou­hi­vat ja laa­je­ne­vat, vi­reil­lä olevat kai­vos­hank­keet nyt­käh­te­le­vät eteen­päin – Missä mennään Lapin kai­vos­ten ja kai­vos­hank­kei­den kanssa?

13.09.2020 18:30 5
Tilaajille
Noin 13 000 euron potti etsii ottajiansa – Kaikille Mawsonin maksamille maanomistajakorvauksille ei ole löytynyt osoitetta, rahat uhkaavat siirtyä valtion kassaan

Noin 13 000 euron potti etsii ot­ta­jian­sa – Kai­kil­le Maw­so­nin mak­sa­mil­le maan­omis­ta­ja­kor­vauk­sil­le ei ole löy­ty­nyt osoi­tet­ta, rahat uh­kaa­vat siirtyä valtion kassaan

03.06.2020 13:05 0
Tilaajille
Rovaniemi ei lämpene Ylitorniolle kaavailluille luonnonsuojelualueille: "Luontoarvot ovat tärkeitä, mutta pidämme tärkeinä myös talous- ja työllisyysnäkökulmia".

Ro­va­nie­mi ei lämpene Yli­tor­niol­le kaa­vail­luil­le luon­non­suo­je­lua­lueil­le: "Luon­toar­vot ovat tär­kei­tä, mutta pidämme tär­kei­nä myös talous- ja työl­li­syys­nä­kö­kul­mia".

20.04.2020 19:41 0
Tilaajille
Esitys: Rovaniemi vastustaa lupaavan kaivosalueen muuttamista luonnonsuojelualueeksi

Esitys: Ro­va­nie­mi vas­tus­taa lu­paa­van kai­vos­alueen muut­ta­mis­ta luon­non­suo­je­lu­alueek­si

14.04.2020 17:16 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Teuvo Rissanen

Lu­ki­jal­ta: Yk­si­puo­lis­ta tietoa kai­vok­sis­ta

31.03.2020 05:19 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veikko Vuontisjärvi

Lu­ki­jal­ta: Kun­ta­joh­ta­jat elävät har­ha­ku­vis­sa

12.03.2020 05:26 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Alpo Isomäki

Lu­ki­jal­ta: Mi­nis­te­riö haluaa vai­keut­taa Lapissa elä­mis­tä

09.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Ylitorniolta löytyy myös kaivoksen vastustajia
Lukijalta Mielipide Katriina Koskela

Lu­ki­jal­ta: Yli­tor­niol­ta löytyy myös kai­vok­sen vas­tus­ta­jia

05.03.2020 08:24 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kumman sana painaa enemmän Ylitorniolla, paikallisten vai ympäristöministeriön?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kumman sana painaa enemmän Yli­tor­niol­la, pai­kal­lis­ten vai ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riön?

04.03.2020 06:00 0
Tilaajille